ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/397

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ- ਭਾਗ੨ ਸਮਸੇਰਖਾਲਸਾ ਲਕਵੇਡ ਬਣਾ ਧਰਮੀਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਆਗਰੇਵਾਹਣਵਾਲਾਸੀ ਓਹ ਬੰਦੇਨੂੰ ੩੧ ਹੋਂਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲ਼ੇਲਨ ਦੇਖਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਤੇ ਸਾਰੀਫੌਜਦਾਭੋ ਤਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾਦਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਲੇਆ ਤਾਂ ਏਹਕਾਦੌਨਆਪ ਠੋਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੇਖਜੀਨ ਬੂ ਆਵੇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਮਾਨ ਲੈਕੇ ਸਿੰਘਾਂਨਾਲ ਨਾ | ਖਿਮਾ, ਫੇਰ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ।ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਮਾ ਅਜ ਓਹਾਦੇਨਹੈ ਸ਼ਾਦੇਨਰਮਕੋਰ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਂਵੇਸ਼ ਹਜਾਦੇ ਸਹੀਦਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨੇਸਪਾਪ ਸੰਚਖੰਡਰ ਸਾਹਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸਜਾਏਪਏਹ ਬਚਨ ਮੰਨਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤਕਕੇ ਬੰਦੇਸ ਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦਹੋਣਾਊ ਸਬ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇਓਸਸਮੇਸ਼ੀਤਲ ਵਾਰਨੂੰ ਖੁਫੀਅਲਕਲਮੌਤਤਲਵਾਰ ਲੇਖਦਾਹੈਐਸਾ ਸਮਾਆਰਿਆ ਕੈਲੋਥਾਂਢੇਰਲਗਗਏ, ਲਹੂ ਦੇ ਪਨਾਲੇ ਚੱਲਪਏ,ਓੜਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡਕੇ ਅੰਡਕੋਹ ਪਰਜਾ ਉਤਰੈਮਫੇਰ ਆਖਾਂ ਬਖਸ਼ੀਤੇ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇਨੇਦੇਸੀਖੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨਉੱਪਰ ਹੰਬਰ ਖਦਾ ੨ ਕੇ ਐਸਾ ਹੌਲਾ ਕਰਾਜੋ ਕੇਲੇਲੋਹਗਨਨੂੰ ਪੋੜੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਖਾਨੇਦੁਸਮਣਾਂ ਨੂੰਬਹੁਤਰੋਮਾ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਭੀਸਿੱਪਰਓਸਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਰਘੂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਤੀਰ, ਗੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈਕਦੇਨਤਕ ਭੁੱਖੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰਬੰਦੇ ਨੇਆਪਣੀਸ਼ਕਲਰੈਸੀਕਲਵਾਲੇ ਭਾਗਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਪਣਾ ਲਿਬਾਸਨਾਕੇ ਕੁਛਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਲੇਟਰ ਛਡਕੇ ਆ ਜਦਤੁਰ ਕ ਕਲੇਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਮੋਰੀ ਦੇ ਰਏ ਭੱਜ ਆਉਣਾ।ਏਹਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵਏਧਰ ਨਜ਼ਾਮਦੀਨ ਫੌਰਾਕੇ ਨੂੰ ਲੇਵਿਚ ਵੜਕੇ ਭਾਗਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਨੂੰਨਕੇ ਆਸਪਾਸ ਲੈਆਯਾ, ਓਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਨੇਕਨਾਮੀਦਾਖਿਲ ਖਿਤਾਬਪਾਯ ਲੈ ਤੇਨਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੂੰਭੀਇਨਾਵਾਯਾਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇਜਾ। ਲੀਕੇ ਏਹ ਅਬਲਬੰਤਾਨਹੀਂਸੀ ਤਾਂ ਖਾਨਖਾਨਾਨੂੰ ਬਹੁਤਮੁਮਤ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣਅਸਲਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਲੋਹਗਨਘੇਰ ਲੀਤਾ Digitized by Panjah Digital Libran, www.paniahdigilib.org