ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/415

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਸਮਸੇਰਖਾਲਸਾ , (&a੧) 2-ਝਾਥਾ. ਉਦਈ ਦਲੀ ੬ਰ ਸਹੀਦ .. ਹੈ ਅੱਜਓਸਕਤਲਦੀਵਾਰੀਹੇ ਮੇਚਾਹੁੰਦੀਹਾਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲਹੋਤੋਂਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਨੂੰਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਬਾਦਸਾਹਨੇ ਓਸਦੇਛੱਡਣਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦਾਰੋਗੇਨੇਸਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰਓਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰਓਸ ਜਵਾਨਨੇਪੁਕਾਰਕੇ ਆਖਮਾਕੋ ਏਹ ਬੁੱਢੀਠੀਜੋਆਖਦੀਹੈਬੇਟਾ ਸਿੰਘਨਹੀ ਸੱਚਾਘ |ਹਾ ਏਹ ਮੇਰੀਮਾਈਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਹੇ ਜੇਸਨੇ ਮੇਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠਦੇਹਾਜ ਉੱਤੇ ਚਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਨੂੰਹਟਾਲੇਆ ਰੱਬਵਾਲ਼ੇ ਮੈਨੂੰਛੇਤੀਕਤਲਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਪਾਰਜਾਰਹੇ ਹਨਐੱਮੰਦਭਾਗੀਉਰਾਰ ਰਹਾਗੇਆ, ਏਸਭੂਰੀਦੁਨੀਆਂਪਰ ਮੇਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਓਸ ਸੱਚ ਖੰਡਵੇਂਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸੁਰਹਿਣਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰੇ | ਜਾਂਦੇਹਨਾ ਏਹਤਕਰੀਰਓਸਜਨਦੀਸੁਣਕੇਤੇ ਓਸਦੀਸੂਰਤਊਦੇਖਕੇਖਲਕਤ ਜਾਰਜਾਹਿਜਕੀਕਰੋਦੀਹੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹਕਾਹਰਹੀਸੀਜਦ ਏਹਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇਸੁਣਿਆਤਾਂ ਅਖੀਆਂਭਰਕਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਏਹੋਜੇਹੇ ਸਿਦਕੀ ਬਹਾਦਸਿੰਘ ਮਾਰੇਜਾਣੇ ਚੰਗੇਨਹੀ ਜੇਤਨੇਬਾਕੀਹਨਸਬਨੂੰਛਡਦੇਓ ਸੋ(ਨਾਨਕਤੇਮੁਖ ਉੱਜਲੇ ਕੇਤੀਛੁਟੀਨਾਲ) ਓਜਵਾਨਫ਼ੈਕਸੌਕਈਆਦਮੀ ਸਿੰਘਫ਼ੇਡੇਗਏ।' ਮੇਰੇ ਲੇਖਣਤੋਂ ਬਿਨਾਹੀਏਲਤਵਾਰੀਖਣੇਪਨੜੇ ਸੁਨੇਵਾਲੇਆਪਸਮਝ ਸੱਕ ਦੇਹੜਕੇਏਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰਕੇ ਕਾਯਮਿਜ਼ਾਜਸ਼ੇਰਵੈੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਦਾਈ ਕੰਦਰ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਜੈਸਾ ਜਮਰਦ ਸੂਰਬੀਰਹੋਗੁਜ਼ਮਾਹੈਮੁਸਲਮਾਨਹਾਕ । ਮਾਂਨੇ ਪੰਜ ਸੌਬਰਸਜੇਹੜੇ ਜੇਹੜੇ ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਓਹਪਿਛਲੀਆਂਤਵਾਰੀਖਾਂਦੇਖਣਤੋਂ ਅੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਪਹਿੰਦੁਬਾਨਦੇਬਡੇ ਬਹਾਦਰਰਾਜਪੂਤਾਂਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਦੇਮੁਕਾਬਲੇਕੀਤੇਆ ਪਣੇਲਹੂ ਨਾਲਧਰਤੀਰੰਗੀ ਪਰ ਆਖਰਬਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਉਡਾਉ ਈਪਈਏਹਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਘਜੀਦੇ ਪੁੱਤਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰਦੀ ਹਿੰਮਤਦਾ ਕੰਮਪੈਂਜੋ ਪੰਜਫੀਸੋਬਰਸਦੀ ਜਮੀਹੋਈਬਾਦਸਾਹੀਨੂੰਉਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾਲਕਰਨਾ, ਸਬਤੋਂ ਵਧਕੇ ਖਾਲਸਾਧਿਅਤਾ ਦੇਜੋਗਏਸਟਾਗ੍ਰੇਹੈਕਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇਏਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਕੀਤੀ ਓਨਾਂਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਉਲਟ ਭਲਾਈਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਜੀਦੇ ਏਸਵਾਪਰ(ਬੁਰੇਵਾ ਭਲਾ ਕਰ) ਚੱਲਦਾ | ਆਂ ? ' C -2 Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org