ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/466

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਜੰਗਘਾਂ-ਭਾਗ C%89 ਬੁਲੇਖਾਲਸਾ 44 fifade ਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਵਾਬਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਵੇਛਕਰਾਵੇ ,ਤਾਰੂਸਿੰਘਜੀਨੇਮਾ • ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਯਾਸੀ ਭਜਨਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾਦਿਲਯਾਰਵੇਨੀ ਹੱਥਕਾਰਵੀਂ ਨੀਏਤਨੀਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂਸੀਜੇੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇਤੇਹਾਏ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਭੀਰਾਤਬਿਰਾਤੇ ਏਸੇ ਦੇਗ ਰੋਟੀਪਹੁੰਚਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਤਾਂਓਸਨੂੰ ਅੱਲਾਵਾਲੀਸਖਮਰਦ ਸੁਲਾਤੁਲਸ ਮਕੇ ਓਸਦਾਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇਸ਼ੇ ਪਰਆਕੁਲਦਾਸਲੇਖੈਰਖਾਨੇਤਾਉਣ,ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣਲਈਬੇਰੀਬਾਕਰੇ ਅਣਹੋਦੀ) ਝੂਠੀਆਂ ਸੰਚੀਆਂਤੁਹਮਤਾਂ ਸੂਬੇ ਪਾਸਲਾਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂਘਨੂੰਫੜਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਦ ਸਿਪਾਹੀਲੈਕੇ ਭੜਾਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ | ਤੇਲੋਗਾਂ ਨੂੰਖਬਹੋਈਤਾਂਓਹਲੋਡਸਿਪਾਹੀਆਂਨੂੰ ਮਾਰਕੇਤਾਰੂਸੰਘਦੇਛੁਡਾਉਣ ਲਈਆਕੱਠੇ ਹੋਏਤਾਰੂਘਨੇਓਲਾਂ ਬਰਸਾਤੇ ਆਮਾ ਭਾਈਸਿੱਖੋਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖਾਰਬ ਸੰਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਛੁਡਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰਕਲੇਹੋਵੇਗੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰਫੇਰਤੀ ਫੜਕੋਲੈਜਾਣਗੇਤੇਮੈਂਡਾਂਸੂਬੇਦਾ ਕੋਈਗੁਨਾਹਨਹੀਂਕੀ ਮੇਨੂੰਬੇ ਨਾਹਨੂੰਓਹਦੁਖ ਮੋਦੇਵੇਗਾਬੜੀਓੜਕ ਜੇਨਲੈਣੀਚਾਹੂਤਾਂ ਸਬਤੋਂ ਚੰਗੀਗੱਲ ਹੈਕਮੋਕੇ ਐਸਧਰਮਦੀਰੱਖ਼ਬਦ ਗੁਰੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਨੇਸਿਰਦਿੱਤ ਫੇਰਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਮਹਾਰਾਜਨੇਆਪਣੀਬਾਣਸ਼ਾਹੀਬਣੀਹੋਈਧਰਮਰੱਖts ਬਦਲੇਗੁਹਾਈਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰਲੁਟਾਕੇ ਖੰਡਾ ਫਰਮਾ,ਜੰਗਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅੱਖੀ ਆਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇਸਹੀਦਕਰਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਏ ਪਰਧਰਮਨਾਂ ਛੱਮਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸਧਰਮਉਤੇ ਭਾਈਮਨੀਸਿੰਘਜੈਸੇ ਅਨੇਕਹਠੀਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਕਟਾਕੇ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇਉਨਭਾਗਹੈਂਜੇਮੇਰੀ ਦੇਹਓਵਾਂਗੂ ਧਰਮਅਰਬਲਗੇ ਏਊਪਰੇ ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ,ਏਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਕਾਵੇਨ |ਣੀਹੀਹੈ ਫੇਰ ਹੁਣੇ ਕਮੋਨਾਂ ਦੇਈਏ ਫੇਰਬਾਡਾ ਨਾਮਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੂੰਪਿਛਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਭਾਰੀਕਲੰਕਤੇਬਦਨਾਮੀਹੈ।ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬ (ਅਗਾਹਾਂਕੁੰਤਾਂਘ ਛਾਫੇਰ ਨ ਮੋਹ ਦਾਏਹਹੁਕਮJਤਾਂ ਏਸਦੁੱਖਾਂਮੰਡ ਅਗੇ ਹੋਕੇਮੋਨਾ ਸਿੱਟਦੇਈਏ।ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਿਖੀ ਖੰਸੋਂ ਤਿੱਖੀਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਗੁਰੂਜੀਨੇ ਦੋਸਹਿਜੇ ਅਸੀ ਏਸ 'ਚਊ ਨਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ/ਇਤਕੇਨਾਉਤਕੇਟੀਰਖਾਂਦੇ ਕੁਤਕੇ) ਸਮਝੰਡਾ Digitized by Paniab Digital Library | www.paniabdigilib.org