ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/522

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਸਮਸ਼ੇਰਖਾਲਸਾ (੫੦੫) , ਸੰਗਮਰਹਮਾਂ a) ਜੇਹੇਨਾਮੀ ਬਹਾਦਰ ਬਦਤਮਾਰੇਗਏ ਵਜ਼ੀਰਭੀਮਾਮਾਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਹਿਮਦਸਾ | ੧੪੩ ਹਭਾਰੀਪਾਲੇਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂਲਈ ਹਰਗਈਮਰਹਮਾਂਦਾਰ ਦੇਖਕਰਸ਼ਾਹਨੇਆਪਣੀ ਸੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਛੇ ਹਟਦਾਵੇਖੋ ਓਸਦਾਸ਼ੇਰ ਤੁਰਤ ਕੱਟਫੇਰਤਾਂ ਇੱਕਤਰਫਹਰਹਰੇ ਮਹਾਂ ਦੇਵਤੇਦੂਜੀਵਲ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੀਬਦਲਾਗੂਗਰਜਹੋਰਹੀ ਲਹੂ ਦਾਚਿੱਕਤੇਬਾਂਵਾਸਥਾਰ ਐਡਾਹੋਯਾ ਜੋਖਾਲੀਥਾਂਉ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ | ਰਿਹਾ ਜਦਦੁਰਾਨੀਸਾਹਨੇ ਆਪਣੀਫੋਜਦੇ ਮੂੰਹਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਏਹ ਖੇਰਖੇ ਮਾ, ਪਰਾਸਹਜ਼ਾਰ ਅਸਟਰਜੋਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਖੜਾਸੀ ਓਸਨੂੰ ਮੋਨਕਰ ਸੰਜੇ ਪਾਸੇਕਰਕੇਮਰਹਮਾਂਪਰਜਾ ਪਾਯਾਝਾਂਕੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੋਂਮਾਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਬੇਹਤਰੀਨਗੇਚਾਲ ਕਾਰ ਕਰਗਈਭਾਊ ਜੀਤੇ ਬਿਸਰਾਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇਹੀਲਨਦੇੜ੍ਹੇਤੇਫੌਜਸਾਰੀਫ਼ੇਪਨਾਹੋਗਈ ਮੁਰਦੇਪਰ ਮੁਰ ਦਾਚਨਾਗੋਆਅਫਗਾਨੀਏਲਨਾਤੇਮਰਹਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਝਪੁਸੀਂ ਏਸਲਈ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।ਉਨਦੇ ਤਿੰਨਬਜੇ ਆਪਣੀਫੋਜਦੀਦੁਰਦਸਾਦੇਖਕੇ ਸ਼ਾਸਰਾਉਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਪਿਆਤੌਆਪ’ਦਸਗੁ | ਣੇ ਖੇਤਵੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾਕੇ ਗਨੂੰਚੱਲਦਾਯਾ।ਇਸਰਾਓ ਨੂੰਮਰੈਦੇਖ ਮਰਣਾ ਕੇਭਾਊਜੀਨੇਭੀਹਾਬੀ ਪੇਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬਤੋਂ ਅੱਗੇਟਧਕੇਘੋੜੇਪਰਸਟਾਰਹੋ ਕਰ ਹੰਲਾਕਰਾਯਾ ਤੇ ਕਵਾਰੀਤਾਂ ਸਮੁੰਵੱਚ ਗੰਗਾਦੀਧਾਰਵਾਂਗੂ ਬੈਰੀਦੇਵਲ ਨੂੰਚੀਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਫੇਪਤਾਨਾ ਲੱਗਾ ਜੋਹੋਯਾਪਾਏਸਨੇ ਪੰਝੀਲ ਖਰੁਪਏਹੀਰਾ ਮੋਤੀਹਹੋਯਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇ ਬਹੁਤਟੋਲਭਾਲਕਰਾਈ ਭਾਊਗੀ ਪਰਏਸਦੀਹਨਾਭੀ-ਬਲਏਦਾ ਮਰਣਾਗੀਕੇਮਰਹਮਾਂ ਮਰਣ | ਭਾਜਪੈਗਈ।ਦਸਕੋਸਤਦੁਰਾਨੀ ਪੁੱਛਦਬਾਈਗਏ ਫੇਰਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲ ਕਤਭੀਮਾਰਨਉੱਪਈਜੇੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਓਹਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਬੇਤਰਸੀਨਾਮਾ ਗਏਪਏਬਘੋਰਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੋਗਭਗਆਦਮੀਤੇ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਉਹ ਘੋੜਾ, ਬੇ ਬੀਬਿਸਰਾਉਤੇਭਾਊਕੀਦੇਨਾਲਹੀਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਜੀ ਸੇਧੀਆ ਜਿਸਡੇਲੀਯਰਹੀਮਾਬੂਬਣਾਈਹੈ ਜਖਮਕੇਉਮਰ Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.org