ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/57

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ ੧ (੪੭) ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਸਤਰਾ ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਝਾਨੁਝਾਰਤਾ॥ ੪93 ਊਂਝਾ ਪਸ਼ੂਮ ਦੇਸੀਏ ਪੈਰਯਾਸ ਯੰਦਰਸੁਨੀਯਦਾਬੇਬੇਪੈਚ ਬੈਸਮ ਬੇਬੇਧਧੀ। ੪੧ੜਨਿਪਾ ਇਜੇਸ਼ਤਿਮਲੇਛਾਨਧਰਮ ਰਾਜਮਨੁਖਾਨਾਤਮਿਨ ਕਾਲੇਖੰਡਨਾਥਾਸਤ ਸਭ ਸਹੰਸv ੪ਕ ਭਾਸ਼ਤੇ ਕਲੌਸਕੰਦ ਪਾਲਤਤਪਰ ਜਰਿਖੀਮਮਾਰਗੀਣਾ ਮਾਗਮਾਲੋਕੇਭਾਵੈਮਾਤਿ॥੪੩ ਪਏਟਸਤਯੇ ਰਾਜ ਤਾਪਸ ਉੱਤਰੀਧਰਮੇਣੇਵ ਕਲੋਸਕੰਦ ਤਤ ਸਯਾਮਿੱਤੇ। | ੪੪॥। ਅਰਬਇਨਾ ਸਲੋਕਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੈਂਵਾਨ ਆਪਹੀਸਲੇਵੰਗੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਕਾਰਤਕ ਕੀਨੈ ਏਕ ਸਮੇਮਾਰੀਸੈ ਪੂਜੋਕ ਲਿਯੁਗ ਕੇਆਚਰਣਮੈਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਅਵਤਾਰਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣਰਾਜੇ ਏਸਭਾ ਰਿਤਰਸਰ ਹੋਣਗੇ।ਮਾਜੀਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਿਯੁਗਲਗਤੇਹੀਯਟਨਰ ਜਾਹੋਜਾਣਗੇ ਯਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਗੇਫੇਰਪਝਮਦੇਵਿਖੇ ਬੇਦੀ ਬੰਸਮੈਨਾਨ ਕਿਨਾਰਾਜਾਖੀ ਬਮਨੀ ਅਵਤਾਰਹੋਕੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰਉਪਦੇਸੁਕਰਕੇਹੀਧਰਮਪਰਾਇਣਕਰਦੇਓਨ੍ਹਾਂਵੇ ਅਨੁਸਾਰੀਘ ਕੁਛਦੇ ਨ ਖੰਡਰਾਜ ਭੀ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸਕੀਦਾਰਗੋਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲੇਓਨ੍ਹਾਂ ਤੋਰਾਜਫ਼ੀ ਨਕੇ ਥੋੜੇਹੀਕਾਲਖੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬੰਧਕਰਲੈਣਗੇ,ਓਹ ਵੀਪਾਲਣ ਰੱਖੜਾ ਬਹੁਤਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਬਰਸ ਪਿੱਛੇਬੁਖਦੇਸਦੇਜਾਦੀਮਦਦ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰਾਜ ਰਿਖੀਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਹੋਏਗਾ ਓਹ ਤਿੱਨਪੌਰਾਸ ਬਰਸਮ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫੇਰਖੰਡ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਮਾਜੀਨੇਭੀ ਗੁਰੂਨਾਨਕਸਾਹਿਬਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਜਰਿਖੀਮ ਮਾਨੀ ਲਿਖਾਹੇ ਸੋ ਸਰਹੈ (ਜਲਤੋ ਬਲਤੋ ਤੌਕੇਓ ਗੁਰੁਦਨਸੀਤਲਾਇਓ॥ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਬਨੂੰੜਰਹੀਸੀ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਜੀਨੇਸਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸਦਾਰੰਦਨ ਛਿੜਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤਵਰਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਰਤਾਤੀ ਹਿੰਦੁਤੁਰਕ ਓਵੇਰੇ ਬਰਖਣਤਕਅਮਲਕਰਰਹੇ। e Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org