ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/578

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤਾਰੀਖਖਾਲਸ-ਭਾਗ3 (੫੫ ਅਸਲਕਨੰਦੀ , ਗਣੇਸ਼ੇੜੇਝੰਡਾਸਿੰਘ ਨੇਬਲਏਏ।ਛੁਡਾਉਣਾਏ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਸਿੰਘਨੂੰ ਆਪਣੇਸਹਾਇਤਾਲਈ ਬੁਲਾਯਾਓਲੇ ਸਮੇ ਜੈਸਿੰਘਦੀਤੀ ਜੀ ਸਾਦੀ ਕੁੰਗੀਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਹੋਈਸੀਏਸੇਕਰਕੇਹਕੀਕਤਸਿਘਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾਨਾ ਸਮਮਾ ਰਾਜੇਨੂੰਭੀਜੁਬਾਨਦੇਬੈਰਾਸੀਹੁਣਹਕੀਕ ਤਾਸੰਘਣੇ ਦੁਹਰਾਉਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀਫੋਜਸਮੇਤ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇਭੀਤਰਵਕੂ ਕੀਤਾ ਏ ਸਹਾਰੇਨਾਲ ਰਾਜੇਨੇਆਪਣੇਪਰਗਣੇ ਭੰਗੀਆਂਤੋਂਛੁਡਾਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਯਾ ਸਾਲਦਾ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਲਿਖਰੰਸੀ ਓਸ ਚੋਂ ਦੋਹੀਪਾਸੀਕੁਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਏਸਗਲੈਂਸਰਦਾਰ ਹਕੀਕਤਸਿੰਘਨੇਰੁੱਖਾਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰਸਿੰਘ ਭੰਗੀਨੂੰਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆਂਨੂੰਲਲੈਜਾਕਰਰਾਜੇਵਾ ਕੜੀਆਂਵਾਲਾ ਪਰਗਣਾ ਦਬਾਕੇਸੌਖੁਵੰਲਬਾਗ ਚੁੱਕੀਤਾਂਇਜ਼ਰਾਮਦੇਉਨੇ ਸਰਵਾਰਮਾਸਿਘਨੂੰ ਬੁਲਾਯਾ, ਓਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗਸਿੰਘਤੇ ਜੈਸਿਘਨੂੰ ਚ ਪਾਕੇ ਸੁਲਾਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇਨੇ ਅਗੇਨੂੰ ਤੀਸਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹਕੀਕਤਾ ਨੂੰਢੱਣਾਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਕਦਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਏ ਸਬਨਾਨੇਵੇਲਿਆਂ ਫੇਰਜਣਰਾਜੇਨੇਹਕੀਕਤਾਸੰਘਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾਦੇਵਤੋਂਜਵਾਬਦਿੰਤਾਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘਨੇ ੧੩ਵੰਬੋ:ਨੂੰਮਹਾਂਨੂੰਜੰਮੂਵੀਲੁੱਟਦਾ ਭਾਈਵਾਲਕਰਕੇਜੈ ਮੂ ਉੱਤੇਧਾਵਾਕਰਦਿੱਤਾ।ਮਹਾਂਨੂੰ ਲੋਭੁਲਾਹਿਰਨੇਐਸਾਅਧਰਮੀਕੀੜਾਕੇ ਪੱਗਵੰਦੋਲਤਰਾਜੇਦੀ ਦੋਸਤੀਨੂੰਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਕੇ ਚਪਰਾੜਜਾਉਤਪਾਓ | ਧਰਹਕੀਕਤਸਿੰਘਜਫਰਵਾਲਦੇ ਰਊਆਯਾਈਚਨਾਈਸੁਣਕੇਏਜਰਾ ਨੂੰ ਜਦੇਉਡਰਦਾ ਜੰਮੂ ਛੁ ਆਰਾਜੇਦਾਚਲੇਜਾਣਾਸੁਣਕੇ ਮਹਾਂਸੰਘਨੇਹਕੀ ਕਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂਜਾ ਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੰ ਖਿੱਚ ਕੇਸੇਰਾਣੀਪਾਸ ਛੱਲਾ ਨਾ ਛੱ ਫੇਮਸ਼ਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆਪਏਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇਨੇਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਸੀਏਸੇਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਡੇ ਧਨੀਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੰਮੂ ਦਾਗਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਸੇਸੇਹੁਣਓਹ ਸ਼ਬਦੌਲਤ,ਬੇਬੁਮਾਰਤੋਫੈਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹਕੀਕਤਸਿੰਘ ਖਾਲੀਹਾਰੇਆਮਘਨੂੰ ਏਸ ਗੱਲਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਪਰਹਕੀਕਤਾਬਿਘਦੀਬੀਮਾਰੀਨੇਅਜਲਦੀਜਲ ਬਜ਼ਾਦਿੱਤੀ ਹੈ N ਹਕੀਕ ਤਨਸ਼ੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org