ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/579

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਗੜ (੫ ) ਮਿਸਲਕਨੰਗ੍ਰਾਂਦੀ • ਏਸੇ ਸਮੇ ਚਾਲੀਆਕਾਲ ਐਸਾਕਨਰਿਹਾਈਜੋ ਚਾਰਲੇਰ ਕੋਰੇਤੋਲਦਾ ਐਨਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਮਿਲਦਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਤੇਬਾਗੜੀਲੋਗ ਮਕਡੀਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਆਵੜੇ,ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਤੇਪਸੂ ਭੱਖਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰਗਏ, ਦੇਖਣਵਾੜਾਂ ਤੋਂਅਸਾਂ ਬ ਣਿਆਹੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਕਖਾਧਾ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਭੁੱਖ ਅਭੁੱਖ ਕੁਛਨਹੀਂਦੇਖ ਸੇਰ ਸੇਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖੁੱਬੇਕਗਏ ਮਾਤਾਂਘਦੇਮੂ ਲੁਟਣਦੀਰਾਲਾਕੀ ਤੋਂ ਜੇਸਿੰਘ ਤੀਬਹੁਤਫੈਹੋਯਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਮਲਸਿਘਨੇਭੀਬਰੇਦੰਦਪੀਐਘਨੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੂੰਵਕੀਲਦੇ ਹੱਬਕਾਹਿ ਭੇਜਮਾ, ਜੰਮੂਲੁੱਟਦਾ ਹਿੰਸਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਨੂੰ ਬਿਰਬਾਹੋਯਾਸਮਝਮਹਾਂਸਿਘਨੇਜਵਾਬਦਿੱਤਾਏਹ ਮੇਰੀਹੈਂਮਤਦਾਫਲਹੈ ਦੂ | ਮੇਨੂੰਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾਏਰਜਵਾਬ ਸੁਣਦਾ ਹੀਜੈਸਿੰਘਤਾਂਭਣੂਕਾਹੋਗਿਆ ਤੇਜੈਮਲ ਸਿੰਘਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਅੰਸੂਲੇ:੧੪੧ਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸੰਘਦੇਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜੇ ਪਰਸੂਲਪੁਰ ਮੰਮਾਲੇਦੇ ਪਰਗਣੇਨੂੰ ਲੁੱਟਪੁੱਟਕੇ ਨਕਈਸਰਵਾਰਮਹਾਂਸੰਘਦੇ ਦਦਗਾਰਸੇ ਓਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲੀ ਜਾਪਾਈਬਹੁਤਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੂਹਣੀ ਦੇਪਾਲਪੁਰ ਖੇਮਕਰਨ ਰਾਇਪਿੰਡ ਆਦਿਕਦਬਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪਮਾਲਾਆ ਕੀਤੀ ਹੋਰਸਰਦਾਰਭੀਸਬ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਓਹੋਗੱਲ ਰੱਖੀਕੇਜਦੋਂਤਕਜੰਮੂਦੀਲੁੱਟ ਵਿਰੋਜੈਮਲੰਘਨੂੰ ਕੁਫਨਹੀਂ ਤਦੋਂ ਕਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਜਦੇਮਹਾਂਸਿਘਨੇਕੇਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਦੇਖਮਾ ਤਾਂਰਾਜੇ ਸਾਰਚੰਦਤੇਨਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂਦੀਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੈਘਦੇ ਪੂਰੇਬੈਰੀਜਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਲਵੇਦਿਕੰਟਰਿਹਾਈਬੁਲਾ ਲਿਆਓਸਵਾਆਉਣਾ ਸੁਣਕੇ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਕਰਪੈ ਗਿਆਤੇਸਰਦਾਰਗੁਰਬਖਸਿੰਘਦੂਹੀਏਫੌਜ ਦੋਕੇ ਅਗੋਂ ਰੋਕਣਲਈਭੇਜਮਾ ਓਸਨੇਲਟਾਈਤਾਂਕੀਤੀਪਰ ਮਾਮਾਗਿਆ।ਜਦ ਜੰਸਿੰਘ ਲੰਘਮਾਤਾਂ ਨਕਈਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਰਾਜਾਕਟੋਚ ਆਦਿਕਾਂ ਨੋਅਲਕੇਐਘਨੂੰਘੇਰ ਲਿਆ:੧-੪੨ਬੇ ਬਟਾਲੇਪਾਸਤਿੱਨ ਪਹਿਰ ਭਾਰੀ। ਜੰਗਤੀਰਤੁਫੰਗਵਾਹੋਯਾ ਸੰਝ ਸਮੇਗੁਰਬਖਸਿੰਘ ਜੈਲੰਘਦਾ ਬੇਜੋਬਡਾ ਲਾਯਕ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਸੀਜੰਲਾਘਤੀਰਨਾਲ ਮਾਰੇਅ ਫੇਰਲਫਾਈਬੰਦ --- ----- Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org