ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/592

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤਰੀਖਖਾਲਸ਼ਾ-ਭਾਰ੩ ੫੭੩ . ਖ਼ਿਬਲਕਰੋੜੀਆਂ

..

ਪਾਕੇਐਥੇ ਬੁਲਾਹਣਤਾਈਨਹੀਜਾਰੇ) ੧੨੫ਮੰਤੀਸਹਜਾਰ ਸਿੰਘਝੁਕੱਠਾਕਰਕੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੁੱਦਿਆਪਹਿਲੇਜੱਲਾਬਾਦਲੁਹਾਰੀਦੇਵਾਬਹਬਨਖਾਂਨੂੰ (ਜਿਸਨੇੜਣਦੀਤੀ। ਮੱਲੋਮੱਲੀਅੰਦਰਪਾਲਈਸੀ )ਜੰਖਾਰਕੋਮਣਨੂੰ ਟਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂਦੀ੪ ਸੀਲੀਤੀ।ਫੈਰਤਾਂਓਥੋਂਪੂਰਬਊਐਸਾਮੂੰਹਚੱਕਗਾਜੀਆਬਾਦਕੋਇਲਬਰੈਲੀ੪ ਰਚੰਦੌਸੀਹਾਥਰਸ਼ਆਦਿਕਅਨੇਕਸ਼ਹਿਰਾਂਉਲੁਟਪੁੱਟਕੇਫੋਰੂਖਾਬਾਦਦੇਨੁਵਾਬ | ਸਿਖਆਦਿਕਾਂਨੂੰਐੱਤਿੰਨ ਦਿਨਉਨਨੂੰਕਆਮਤਦਿਖਾਕੇਫਡੇਕਸ਼ਹਿਰਸਮੇਤ | ਉਦਘਰਾਂਨੂੰਚੰਬਮਾਰੇਏਥੇਬਘੇਲਸਿਘਨੂੰਬਹੁਤ ਧਨਲਕੁਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁ ਇਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਛਟੀਤੇਤੀਰਦੀ੧ਾਕ ਪੰਚਾਸੰਹਜਾਰਦਾਜੜਾਊ ਏਹਚੀਕਾਂਤਦੋਪ੍ਰਗਟਹੋਈਆਂਜਦਸੰ੧੯੭੭ਇਕੋ ਓਸਦੀਤੀਆਰਡਨਕੌਰਮ । ਤੋਕਪਤਾਨਮਾਲੀਬਾਹਿਬ)ਓਸਦੇ ਘਰਦੀ ਜਬਤੀਕਰੀਓਬੌਖਲਬੇਦਾਦਾ ਲਕੜੀਵਾਰੀਆਗਰੋਦੀਤਰਫਉਡਆਅਨੇਕਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰਲੁੱਟਦੇ ਤੇਰ ਈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜਰਾਨੇਲੈਂਦੇ ਹੋਏਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਏਪਏਏਬਾਲਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤਲਬਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂਨੂੰਓਥੋਂਕੱਢਕੇ ਓਥੇ ਕੈਬਣਾਇਆਔਰਦੇਵਾਂ ,ਨ ਸਿੰਘÕਰਮਹਿਲੀਏਡੋਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦਦਕਿਲਾਛੀਮਾਬੰ੧੮੬੨੭ | ਬਿਜਢਮਹਾਰਾਜੇਅਮਰਬਿਘਨੇਹੋਰਕਈ ਮਝੈਲਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਕਰ ਏਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇਜਮੀਤਗੜਨੂੰਹੱਥਪਾਇਆਤਾਂ ਏਸ਼ਨੇਬੀਸਕਦੀ ਜਾਰਮਝੈਲਨੁਸਾਥਲੈਕੇਪਟਿਆਲੇਦੇਰਾਜਵਿੱਚ ਧਰੋਜਾਪ ਯਾ, ਪਟਿਆਲੇਬਰਦਾਰਕਾਲੇਕੇ ਸੇਮੋਕੇ ਡੋਹਰੀਕੇ ਕਸਬੇਖਦੇ ਪਾਸਐਥੇ ਭਿੜੇ ਕਿਮਝੈਲਾਂਦੇਛੱਕੇਛੁਡਾ ਦਿਤੇ, ਦੁਲਚਸ਼ਿਘਰਦੌਰੀਏਨੇ ਏਹਬੋਚੇਆਰਾਜੇਦੀਸਫੌਜਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਕੇਪਟਿਆਲਾਲ ਈਏ)ਐਡੀਚਲਾਕੀਕੀਤੀਦਕਹਜਾਰਮਝੈਲਨੂੰਲੈਕੇਪਟਿਆਲੇਊਆ ਢੱਕ,ਪਰ ਅੱਗੋਮਹਾਰਾਜੇਨੈਭੀਤੋਪਾਂਦੇਬੇਐਮਾਰੇਕਿਡੂਢਸੋਮਝੈਲਪ ਆਂਦੇ ਗੈਲਲਤੁਰਿਆ।ਏਨੇਦੂਸਰੀਫੌਜਭੀਆਪਹੁੰਚੀਘਰੋੜੀ ਪਿਡਦੈਪਾਸਥੋੜੀਜੇਹੀਲੜਾਈਕਰਕੇਓਮਝੈਲਤਾਂਸਫੌਰਨੈਲੁੱਟਕੇਬੇਫਾਬਾ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org