ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/595

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਬਾ-ਭਾਰ੩ ੫੬ , ਦਿਆ ਸਾਰਨਾ ੩੬ {ਨਵੈਨਕਰਟੇ,ਸੰਝ ਸਮੇਕਿਲੇ ਵਿੱਚਜਾਬੜੇ,ਤਖਤਉੱਤੇ ਬੈਠਾਉਦਲਈਕੋਈਕੇਸ਼ਨੂੰ | ਚਾਹੇ ਕੋਕਿਏਏਕਗੁਰਮਤਾਨਹੋਆ,ਛੋਕੜ-ਆਪਦਮੇਬਾਖੋਚਾਹੋਕੇਸਰਦਾਵਾਂ ਦੇਹਬਕਬਜਿਆਂਉਤੇ ਆਗਏ।ਉਧਰਦਿਆਬਾਦਸ਼ਾਹਭੀਸ਼ਿਆਹਬੁਰਕਾਪਹਿ। ਨਬੇਜੋਕੁਛਜਿਸਦੇ ਹੱਥਆਯਾਸੋਉਠਾਡੇਪੁਚਾ ਸਿੰਘਾਸ਼ਾਹੀਕਰਦੇ ਈਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇਕਹੀਏ’ਚ ਇਤਫਾਕਨ,ਸ਼ਾਹੀਹਮਾਰੀਰਹੀ,ਦਿਲੀਲੁਟੀਤੌਕ ਹੈ,ਏਹੀਹੋਸਕਦੇਬਾਦਸ਼ਾਹੈਪਏਧਰਕੌਣਕਿਸ਼ੋਦੀਪੁੱਛੇਲਾ,ਖਾਲਸ਼ਾਹੀਨੇ } ਨੇਬਾਦਸ਼ਾਹਪਦੌਲਤਲੁਈਬੇਮੁਵਾਹਘੋੜੇਲਦੇਪਏਰਾਹ,ਸਿਰਫਬਘੇਲ ਸਿੰਘ,ਖ਼ਸ਼ ਹਾਲਸਿੰਘਤਾਰਾਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ,ਭਾਗਊਸ਼ਾਹਿਬਸਿੰਘਆਦਿਕਸ਼ਰਦਾਰ ਦਬਕਹਜਾਰਅਸਵਾਰ ਨਾਲਓਬੇਠਹਿਰੇਫ਼ੋਰਸਭਚਆਈ)-ਜੇਕਦੇਓਦੋਸ਼ ਦਿੱਲੀਮੱਲਬੈਠਦੇਏਨਕੌਣਕੱਢਣਵਾਲਾਸੀ-ਪਰਇਮ,ਇਤਫਾਕਖੁਲੈਕੇ ਉਦਰਤਾ,ਬਹਾਦਰੀ, ਏਹਪਾਂਚਗੁਣਬਾਦਸਾਹੀਲੈਣਦੇ ਮੁਹਨ, ਉਂਦਾ ਰਗਬਹਾਦੀਏਹੀਦੋਗੁਦਸੇ,ਤੀਨਹੀਨਕੰਬਾਦਸ਼ਾਹੀਲੇਵੇਚੀਨ- ਗੌਹਰ ਲੀਬਾਨੀਆਲਮਬਾਹਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇਵਜੀਅਮੀਰਾਂਨੂੰਆਖ਼ਕਿਸੇਹਿਕਮਤਨਾ ਲ. ਏਬਈ ਨੂੰ ਏਕਢਵਜੀਰਸਆਦਤਅਲੀਖਾਤੇ ਦੀਵਾਨਰਾਮਦਮੀ ਨੈਆਏਨਨੂੰ ਖੁਲਕਲੂਟਨਖਾਨਦੀਤਾਕਤਹੈਲਦੀਅਲਨਹੜ੍ਹ ਦੇਈਵਾਂਗੂੰਆਪੇਕਿਧਰੈਚਲੇਜਾਣਗੇ,ਏਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਸੀਜਰੂਰੀਕੋਈਹਕੁਮ ਨਹੀ,ਸਤੇ ਆਪਨੂੰਬਾਦਸ਼ਾਹਮੰਨਦੇਹਕੇਸ਼ਨਲਗੱਲਰੇਈਏ-ਓਵੇਲਬਰ ਧਨੇਵਾਲੀਸਿਮਰੂਦੀਬੇਖ਼ਦਾਖਦਿਲੀਦਰਬਾਰ ਵਿਚਚੰਗਾਚਲਦਾ ਸੀ। ਬਰਦਾਰਬਘੇਲਸਿੰਘਨਾਲਓਦੀਏਵਾਣਸ਼ੀਕਿਯੋਕੇ ਇੱਕਵਾਰੀਓਜ਼ ਦੇਹੱਲੇਚੈਂਬਘੇਲ ਸਿੰਘਨੌਬਚਾਯਾਬੀ,ਓਬਪਹਿਲਾਂਝਾਂਜ਼ਿੰਮੀਂਦੀ ਮੁਲਾਕਤਬਾਦਸ਼ਾਹਨਾਲਅੱਛੀਡਰਾਂਕਰਾਈਬਰਦਾਰਾਂਨੇਨਜਰ ਕਮਾਣਾਂਦਿੱਤੀ । ਆਬਾਦਸਾਹ)ਖਲਕਲਗੀਆਂਤੋੜੇੜਮੇਰੀਬਖਸਿੰਘਾਂਦੇਤੇਜ ਪਦਬਦਬੇਦੇਖਕੇਤੇਗੱਲ ਬੁਣਕਬਾਦਸ਼ਾਹਸ਼ਹੁਤਲੀਹੋਇਆ...ਦੀ ਸਜਾਵਟਚੜਨੂੰਦੇਖਕੇਸਾਅਮੀਰ ਹੱਕੋੲਕੇਗਗਏਊਬਾਦਸਾਹ 1 ਨਿਗੁਰਰੇਣਾਦਦੀਆਰਮਾਦਿੱਤੀ,ਪਰਬਹਿਰਦੀਕੋਤਵਾਲੀਡੋਜਗਾਤ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org