ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/600

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

. ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ-ਭਾਗ੩ . ੫੮੧ ਮਿਸਲ ਕਰਆਂ ਫਿਜਦ ਖਾਲਸੇਨੇਜੇਬੀਕਾਨੇਰਦੀਮਦਦ ਪਰਜਾਕੇ ਭਮਾਣੀਤਕ ਸ਼ੇਖਾਵਾਟੀ ਆਦਿਕਦੇ ੪੧ ਦੇਹਿਰਨੌਲੜਮੰਡਰੋਲੋਖੰਡਾਊ-ਬਿਸਾਊ,ਸ਼ੀਕਰ,ਸੂਰਜਗੜਧੁੰਦਲੂਅਲਸ਼ੀਸਰ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਵਾੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰਤੇ ਓਥੋਂਈਪਰਦੀਤਰਫਤੂਮੁੜਦੇ ਹੋਏਦਣੌਦਾਉਣਾਮੰਗਲ ਪੁਰਝਾਜੋਰਦਾਚਿੜੀਚਾਦੀਰੋਹਤਕਆਦਿਕਰਦੇਗੇਰਦੇਦੇਦੇਸਾਂਨੂੰਲੁੱਟਮਾਰਧਮਲੇ ਮੁਝੇਵੇਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘਨੌਲੌਅਬਦੁਰਘਰਦਾਖਲੇ,ਸੰ:੧੮੧੯ਕਲੂਰਲੁੱਟੀ ਮਾਰੀਦੋ ਜੋਅਸਟਾਰਅਪਣਾਬਲੀਡ,੧੮20 ਬਿਮੈਂਜਦਸੂਬੇਜੈਨਖਾਂ ਨੂੰਮਾਰਕੇ | ਖਾਲਸੇਮੁਲਕਮੱਤਦੋਏਸਭੈਅਪਏਸਾਥੀਆਂਸਖੇਤਦਾਛਛਰੌਲੀ, ਆਦਿਕਦੋਦੋਮੱਲੋ-ਏਸ਼ਮੁਲਕ ਵਿੱਚਅਪਏਬੇਟੇਜੋਧਸਿੰਘ,ਛੱਡਕੇਅ . ਪਿਪ੍ਰਦੇਬੰਬੇਲੀਪੰਡਦੁਆਬੇਮੇਜਾਰੈਹਾਜਿਥੇਓਹਤੇਰਾਂ ਬਰਸਰਾਜਕਰਕੇ:੧੮੩੧ ਗੁਜਰਗੈਆਓਸਦੀਖਾਧਓਲੇਥਾਹੈ-ਬਰਦਾਰਜੋਧਸਿੰਘਜੋਈ੧੮੫ਮੰ੫ ਹੋਏਆਸੀਅਪਣੇਬਾਪਦੀਆਸਤਦਾਮਾਲਹੋਇਆ-ਏਹਸਰਦਾਰਬਤਾਬਹਾ ਦਰਦਿਲਵਰਖੀਰਦਸ਼ੀ,ਜਦਏ ਦੇਸ਼ਉਤੇਲ੍ਹਿਆਂਦੀਚੜਾਈਹੋਈਤਾਂਸਰਦੇ | ਬਘੇਲਲਿਘਦੀਚੁੱਕਨਾਲਸਬਤੋਪਹਿਲੇਇਸ਼ਨੇਬਾਪਛੋਤੇਪਿੰਡਪਾਓਨਾਂਉਂ ? ਤੁਹੱਲਕੀਤ,ਛੋਰਾਜੇਪਟਿਆਲੇਫੌਜਤੇਹੋਸਰਦਾਰਆਏ,ਭਾਰੀਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿਣਾਉਣਾਪਤੀਜਖਮੀਏਬੇਦੇਹਦਾਰਾਊਮਾਰੀਆ-ਮਾਲਸ਼ਬਾਬੂ ਓਨਦਾਏਸਹਥਬਹੁਤਆਤੇ ਫਤੇਪਾਈ-੧੮੫੫ਖੇਪ੍ਰਣਾਡੋਰੇਸ਼ੀਦਾ ਖਜਾਨਇੰਘਰਸੂਲਪੁਰੀਏਤੋਂਐੱਸੰ੧੮੫੭ਐਚੜਿੱਕਜੋਹਫੀਜਪੁ ਦੇਮੇਲੇਚਹੈਰਾਇਅਲਮਾਸਦੇਵਤੇਕੀਤਾ-ਬੰ੧੮੫੯ਔਸਰਦਾਰ ਬਘੇ ਲਘਦੇਖਰੇਫੇਰਤਾਂਏਹੋਸਰਦਾਰਜੋਧ ਸਿੰਘਕਰੋੜੀਆਂਡੇਕਲਥੀਆਂਦੀਖਿ ਲਦਾਖ਼ਲਕਮੰਆਰੀਆ-ਸੰ੧੮੬੧ਐਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤਘਦੇਬਲ • ਏਹੌਏਸ਼ਾਮਲਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਰਾਜੇਦੇਹੋਕਰਕਬੁਰਤੇਊਗਦਾਖ਼ਲਕਫਤੇਕੀਤ ਸ਼ੇਖਾਈਦੇਸਦਾਨਾਅSਰੇਚਰਮਾਝੋਲੋਰਾਮਗਤਆਂਦੇਕਹਮਲਬੇਠਾਂ ਦਰੀ ਵਿਗੜਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਬੇਨਜਾਧਾਰੀਹਨ, ਏਦੇਬਨੂੰRਖੋਜੀਰਜਪਤੜਫਤੇ ਸ਼ੀਤਾਸ਼ੇਖਾਵਟੀਬਦਾਸੀਏਸੇਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਪਟੋਟੋਪੰਦੇਰਜਪੁਤਉਰਾਜੀ,ਭੋਪਾਲਜੀਕਿ ਸਿੰਘਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਜੰਗੀਰਦਾਰਐਸ਼ੇਖਬਹੁਰਧਾੜਵੀਬਹਾਦੁਹੋਏਹਨਾਂਨੇਕਲ ਅੱਤੇਵੰਬਈਤਕਬਰੋਬਾਹਰਲੱਟਕੇਅਪਈਫੋਰਰੱਖੀਬੀਡੈਹਣਓ ਦੇਵੇਚ61 ਦੇ ਗੀਤਗਾਈਦੇ ਹਨ,ਓਨੁਖਾਲਬੇਜਾਨੇਆਅਬਓਨਾਂ ਦੀਬੰਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, Digitized by Panjab Digital Library | www.panjahdigilib.org