ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/602

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਖਾਲ-ਭਾਰ੩ (੫੩) ਮਿਸਲਕੋਰੜੀਆਂ । ੧੯੩ਇਕਮੁਦਕੀਆਦਿਕਮਕਾਨ ਦੇਜਣਿਚ ਸੱਰਦਾਰੱਸੋਭਾਬਿਘਨੇਪਥਿ ਖੜੀ ਤੋਂਬਾਹਰਬਰਕਾਰਅੰਜੀਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀਅਹਜਾਰ ਰੁਪੈਆਨਕਦ - ਦਿੱਲਹਮਦਰਦ-ਇੱਕਲੌਚੁਹੱਤਰਾਂ-ਦੋਸੌਸਊਂਟਬਾਰਬਰਦਾਸਤੇ ਏਕ ਜੋ ਪੰਜਾਹਘੋੜੇ-ਦੋਜਹਾਰ - ਤਿੰਨਬੌਇਕਬੇਲ-ਇਣਇਏਹੋਜੋਹੋਲਾ ਮਨਦੇਹੋਰਬਹੁਤਖਜਮਤਕੀਤੀ-ਬਲਕੇ ਜਿਸਦਿਨਫੇਰੂਬਹਿਰਦੇਜੰਗਦੇਵਕਤਸਰ ਰਬਦਕੋਝਗਈਤੇ ਫੌਜਅੰਗੇਜ਼ੀਰਸਤਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੜਿੱਕਚਆਫੇਰੀਤਾਂਝੇ ਦਾਰਸੋਝਾਘਦੇ ਕਾਰਦਾਰਨੌ ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਰੇਜੋਉਥੇ ਥੇਓਨਾਨਦਾਇਆਂਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏਕੋਠੇਖੋਲ ਦਿਤੇਜੋਧਟਾਈਦਾ ਗੱਲਾਜਮਾਂਬੀਬਨੇਡੋਲਮਾਪਰਕਾਰਦੀਫੋਜਨੂੰਦੇ ਏਸੇਟਹਿਲਦੇਬਦਲੇਖਿਟਨੇਬਹੁਖੁਲੀਹੌਕਰਦੋਹਜਾਰਅਲੌਏਕੋਟਰੁਪਏਬ . ਬਤਮਸੂਲਰਾਹਦਾਰੀਸਰਦਾਰਥਾਹਬਕੋਮਲਪੁਸਤਦਪੁਸਤਮੁਕੱਰਰਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰੋ | ਓਮਾਸਪਟਿਆਲਾਜੀਦਆਦਿਕਾਂਗੂਏਹਬੀਟੈਕਨਾਮਖੇਰਖ਼ਾਹਸ਼ਮਝਮਾਰੀਆ,ਏਸੀ | ਕਰਕੇ ਏਸ਼ਲਤਫੌਜਦਾਰੀਬਈਰਹਿਤੀਹੌਰਸ਼ਬਰਦਾਰਾਂਦੀਛੀਨਲਈ | ੧੯ਬਿਕੋਲੀਦੇਗਦਰਦੇਸਮੇਭੀਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘਨੇਬਰਕਾਰ ਅੰਜੀਦੀ ਬਹੁਤਮਦਦਤੇ ਟਹਿਲਕੀਤੀ,ਕੁਛਫੌਜਲਖਨਊਭੇਜੀ,ਬਾਕੀਫਾਉਨੀਅੰਬਾਲਾਸੜਕ .. 7. ਲਕਾ ਨਹਿਰਦਾਪਰਦੀਰਖਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰੱਖੀ,ਜਦੀਪਗਦੂਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰਹੀਲ ਨੂੰ ਦਾਰਸੋਭਾ ਸਿੰਘਗੁਜਰਗੇਪੰਤੁਓਸਦੇਬੇਟੇ ਲੈਹਦਾਸਿੰਘਨੇਰਬਤ ਬੀਚੰਗੀਤਬੰਭਾ ਲੀਡੇਬਰਕਰਦੀਸੇਵਭੀਈਕੀਤੀ ਜੇਬਖੇਰਹੀਪਰ ਖੁਸ਼ੀਕੇਸਰਕਾਰਮੈ੧੯ਅਤੇ ਲਸੰ੧੮੫੯ਈ: ਸੰ:੧੯੧੫ਬਿਕੋਬਾਰਨਸ਼ਾਹਿਬਬਹਾਦਰਅੰਬਾਲੇਦੇਕਸ਼ਨ ਨੇਆਪਛਛਰੌਲੀਜਾਕੇਖਵਦੀਤਰੇਵੇਂ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨੀਦਾਲਤਤੈਇੰਕਸੰਨਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰੀ੧੮ਬਾਬਤਸੂਖਮਾਰੀਫੌਜ਼ਦਾਰੀਆਦਿਕਮਾਲਤਦੇਕੰਮਾਂਦੀਬਖ਼ਸ਼ੀ,ਜਦਪਏਸ ਦੇਭਾਈਨ ਸਿੰਘਨੇਰਮਾਸਤਬੰਡਾਉਣਵਾਸਤੇਝਗੜਾਕੀਪਰਅੰਬਾਲੇਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਬਹਾਦਰਨੇਦੋਸੌਰੁਮਾਮਾਹਵਾਰੀਨੌਹੱਜੀਰਨਕਦ ਔਰਇੱਕਡਬੈਦਪੁਰਾਕਿਲੇ ਵਿਖੇਤਉਸਦੀਈਮਵਾਸਤੇਦਿਕ ਦੋਹਾਂਭਾਈਆਂਦੀਬੁਲਾਰਾਦਿੱਤੀ)- ਬਰਦਾਰ ਲੈਹਦਾਇਘXਬਹੁਤਚੰਗੇ ਕੰਮਕੀਤੇ ਓੜਕ੬:੧੯੫ਇਓਸਦੇ ਗੁਜਰੇਪੱਛੋਓਸਦਾ ਬੇਟਾਇਲਸਿੰਘਜੋਮਣੇਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀਅਰ ਕੌਡਰੋਂ ੧੯ਦਕ:ਖੇਪੇਦਾਨੋ Digitized by Panjah Digital Library / www.panjabdigilib.org