ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/604

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਰੀਖਖਾਲਸਾ-ਭਾਗ੩ - ੫੮੫) ਬਲਜਿੰਘ ॥ ਏਦਾਬਬਡੇਨਵਬਕਪੂਰਘਬ੍ਰਿਜੱਟ ਚੌਧਰੀਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ੪੫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਏਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਫੈਜੁਲਾਰਦੇਰਹਿਦੇਵਲਾਜੋ:੧੪੯2:ਕੋਫੌਜੁਆਬੇਗ ਨੂੰ ਮੁਗਲਮੈਬਸਾਸੀਫੇਰਸਿੰਘਾਂਦਾਰਾਜਹੋਏਤੋਂ ਓਸਦਾਨਾਮ ਸਿੰਘਪੁਰੱਖਲੀਤ- ਜਦ ਨੌਰੰਗਜੇਬਬਾਦਸ਼ਾਹਨੇਸਭਹਿੰਦੁਇਨੂੰਮੁਸਲਮਾਣਕਰਣਹੁਕਮਜਾਰੀਕੀਤਾਤੇਕਾ ਸ਼ਮੀਰਪਸ਼ੌਰਲਹੌਰਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂਨੇਗਲਤੀਫੌਜਭੇਜਕੇਬਸੁਖਾਰਡ ਤੇਕਈ ਦਿੰਜੋਰਜੁਲਮਨਮੁਸਲਮਾਮਕਰਕੱਢੇਸ਼ਮਣਜਨੇਊ ਉਤਰੇ ਹੋਏਮਣਾਂਖੜੀਆਂਦੇ ਦਸਾਹਬਪਹੁੰਚੇ,ਤੇਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਖਲਾਟਮੱਚਿਅਤਾਂਧਰਖਦੀਹਿੰਦੁਵਾਇਣਦੀਰੱਖ ਕਰਨਵਾਸਤੇਜਦਹੋਕੋਈਬਹਾਇਕਤੇਉਪਾਇਦੇਖਤਾਂਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਘਸ਼ਾਹਿਬ ਨਿਘਾਂ ਪੰਥ ਬਡਭਾਰੀਬਹਾਦੁਰਰਚਕੋਹਿਖਤਦੀਤੇਰਐਬੀਉਠਾਈਹਿੰਦੂਆਂਨੂੰਪੱਕੇਡਲ ਇਸਲਖਾਂ,ਕਰਨਦੀਤਾਕਤਬਾਦਸ਼ਾਹੀਹਾਕਮਾਂਦੀਤੌੜਾਤੀ,ਫੇਰਗੁਰੂਜੀਦੇਚਲਾਏ ਛੋਪੰਥਖਾਲਸੇਨੇਓਹੋਤਰੀਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਜਿਸਦਾਫਲਗੁਣਹਿੰਦਗਏਦਦੇਖਦੀ ਨਹੀ ਅੱਜਨੂੰਹਿੰਦੂਧਰਮਦਾਕਿਤੇਮ ਨਿਲਾਮਤੀਰਹਿਦਾ,ਓਸ਼ਵਕਤ ਕੇਵਲਧਰਮਰੱਖਤੋਂ ਇਹੋਕੋਈਜਨਾਸ਼ੀਘਾਂ ਨਹੀਸ਼ੀ-ਉਧਰਮਾਤਮਾਂ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘਨੌਅਪਣੇਦੋਹਾਂਪੁਰਸ਼ਿਦਾਮਸ਼ੇਸ਼ਮੇਤ ਹੋਰਅਨੇਕਜਨੂਨਾਲ ਲੈਕੇਸਿੰਘਹੋਕਰਐਲਮਸੇਰਝਲਕਾਈ,ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹੋਗਏ,੧੭੭2 ਕੌਮਤਾਬਕੋਟਦੇਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘਦੇਚੜੇ ਫੋਕਪੁਰਸਿੰਘਅਪਵੇਜਥੇਦਾਰ | ਲਕਹੋਗੈਅਜੋਜੋਕੇਮਕਪੂਸਿੰਘhਨਾਮੀ੨ਕੀਤੇਹਸ਼ਤੇਜੱਕੂਏਬਲੂਖਾਲਸੇਨੇਥੀਦਾ | ਖਿਤਾਬਦਿਤਾਈਓਹ ਜਬਕਿਥੇਦੂਸਰੇਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇਗਏਹਨਤਾਂ ਏਥੇਨਹੀਲੇਖੇ-ਜਦੇ } ਪਓਦੋਸਬਸਿੰਘਇਕੋਤੌਏਕੜਦਾਸੀ,ਪੰਡੂਕਪੁਰਘਬਰਤੋਂਬਧਕੇਸੂਰਬੀਰਤ ਜਪੀਸਖੀਰਦ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂਦਾਕੋਦਤੇਰਾਜਨੀਤੀਦਾਪੂਤਲਾਬੀ,ੜਾਤੀਏਸਨੂੰਬਲਖਾਲ ਸਿਨੈਅਪਣਾਮੂਖੀਆ ਮੰਨਲੀਤਾਸ਼ੀਏਸ਼ਨੇਤੀ ਨੀਤਸਾਫ3ਧਰਮ ਨਾਲਐਸ਼ਾਮਚਲਾ | ਸਬਡੂਖੁਸੀਰੱਤAਇਉਦੌਤੰਦਅਮੀਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂਦੀਲੁੱਟਮਾਰਦੇ (ਜਿ . . ਨੇਹਕੂਮਤਦੇਜੋਰਜੁਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤੜਫਰੱਖੇ-ਰੋਕਿਏਗਰੀਬਮੁਸਲਮਾਨਹੁੰ ਬੀਕੁਛਹੀਆ-ਏਸਦੀਆਂਬਹੁਤਕਹਾਣੀਆਂਦੂਜੇਹਿੱਸੇਮਲੇਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਈ ਕਰਕੇਏਥੇ ਨਹੀਲਿਖੀਆਂ ਪੁਰਘਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਦਰਜੇਦਾ ਸੂਰਬੀਰ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org