ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/609

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਗ , ੫੯) ਅਸਲ ਜ਼ਮਰੀਆਂ . Amਹੀਂ ਪਾ ਰਿਕੋਔਰਬਹੁਤ ਨਵਾਬਕਪੁਰਇੰਘਦਾਪੋਤਾਕਰਕੇਅਪਣੇਦਰਬਾਰਚਬੁਧਸਿੰਘਵੀਅਦਬ ਕਾਰਹੋਰ ਸਬਸਰਦਾਰਾਂਟੋਅਧਿਕਕਰਦੌਰਹੇ।ਜਦਸੰ:੧੮੭੧:੪ਮਹਾਰਾਜੇਨਕ ਮੀਰਦੀਫਤੇ ਕਰਨਲਈਬਬਸਰਦਾਰਬੁਲਾਏਦੋਬੁੜਬਿਘਨਾ ਰੈਆਤੇ । ਅਪਣੀਫੌਜ ਭੇਜੀ।ਇੱਕ ਤਾਂਏਹਗੁੱਸਾਬਹਾਰਾਜਦਿਲਸ਼ੀਦੁਬਰੋਬਧ ਸਿੰਘ , ਆਪਏਬਾਬੇਦੀਡਿਆਈਦੇਅਭਮਾਂ-ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਦਾਅਬਤਾਬੇਦਾਰੀਘੱਟਰਖ' ਦਾਤੀਜੇਬੁਧਸਿੰਘਦਾੜੀ ਨੂੰਜ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦ ਇਕਦਿਨਆਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇਨੇਫੁਰਮਾੜਾਜੇਹਕੇਵਲਾਵੇ ਜ਼ਨੂੰਨੀ ਤਨਦੇੜਲਾਉਣ ਮਜਬਖਾਲਸੇਦੀਸੁਰਾਦਿੱਚ ਕਹੈਭਾਈਡਰਮਾਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘਬਸਤੀ { ਰਾਮੀਆਂਬੋਲੇਓਹਭਾਰੀਤਨਖਾਹੀਆਹੁੰਦਾਜੈਸਾਕੈਦ ਤੈਸਾਦਾਗਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚਿਹੈਅਪਣੀਕਰਤੂਤਦਾਰਸਭਨਬੈਰੀਟੋਅਧਿਕਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਘ,ਫੜੇਜਾ ਤੌਂਡਰਆਲਹੌਰੋਜਮੋਭੱਜਮਾਬਤਲੁਜਪੁਰਬ ਵੇਰੀਅੰਗੇਜਾਂਦੇਹਿ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇਇੰਚਆਬੜਿਆ,ਮਾਲਹਕੁਛਏਦੇਆਜਲੰਧਰਲੈਆਏਬਹੁ ਓਹੀਹ,ਬਬੇਮਹਾਰਾਜਫੇਰਏਸਨੂੰਬਲਾਰੈ ਨਾਹੀਓੜਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇਜੋ ਏਹੋਜੇਵਕਦੀਘਾਤਲਾਈਰੱਖਦਾ)ਦੀਵਨਮੁਹਕਮਚੰਦਦੀਖਾਰਡ ਮਾਝੇਦੁਆਬੇਵਾਲਾ ਤਿਲਾਖਦਾਖ਼ਲੜੇਮਾਲਏਦਾਬਜਬਤਕਲੀਤਾ। ਬੁਧਸਿੰਘਏਸੇਗਮਦਮਾਮਾਊਰੀਦੇ ਕਿਲੇਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁੱਭੌਢਲਾਖਦਾਖ਼ਲਕਕੇ ਡਕੋਵਸਾਉਣ੬:੧੮੭੩ ਬਿਮੰਦਾਕੂਚ ਕਰਆ ਜਿਦਾਈਬਧਸਿੰਘਜੋ੬:੧੮੫੮ਮੈਗੁਜਰਆਈਉਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂਬੁਖਦੇਈਡੈਸਕੌਰ ਸਿੰਮਤੰਬਦੇਰਵਾਜ਼ਮੂਜਬਜ ਘਨੌਕਰਲਈ | ਮਨਸੁਖਦੇਵੀਦੇਤੇਸਦਾਕੌਰਚਾਰਬੇਟੇ ਹੋਏਓ ਦੀ ਵਜਅਨ । ਬ ਹਿਲੋਜ਼ੀ ਬੰਠ ਬੰਡੀਗਈਫੇਰ ਸ਼ਰਦਾਰੀ ਪੰਡਬਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਆਧਿਕਛੱਡਕੈਤੇਮਾਈਦਾਹਰਜਾਤਚੁੱਪਦਾਗੁ ਜ਼ਿਕੰਢਕੇਬਾਕੀ ਬਬਿਡਿਭਾਈਬੰਡਕਰਲੀ | ਅਮਰ ਸਿੰਘÇਭਰਤਗੜ੍ਹ-ਗੁਲfਸਿੰਘਮੌਲ,ਲਾਲ %ਈਗਗਰਦੀ | ਇਲਜਿੰਘਨੁਅਦਲਗਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਪਾਲ ਘਊਘਨੌਲੀ ਦਰ ਦਾ ਆ Digitized by Paniah Digital Library / www.panjabdigilib.org