ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/610

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਰਾਖਾ (4 ) ਬਲਜਿੰਘ ਗੁੰਆਂ ਦਿਮਾਲਸਿੰਘਲੂਕਧੋਲੀਏਹਅਪਣਪ੍ਰਦੇਪਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ |੫੧ ਰਸਿੰਘਦਾਬੇਟਾਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ:੧੮੯੮ਏਕੋਗੁਜਰਗੋਆ,ਓਸਦੇ ਮੋਗਨਾ ਅਮਰਮੇਘਰਾਜਛੱਡਕੇ ਬਨੈਸ਼ਨੇਤਤੀਰਥਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ,ਜਿਥੇਅਣਦਿਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ।੬:੧੯੪ਬਿਕਨੂੰਓਸਦੇ ਬੇਉਲਾਦ ਮਰੇਡੋਬਦੀਲਤ ਨੌਲੀਵਾਲੇਓਸਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈਆਨੋਬੈਲਈ ਸੰਰਹਿੱਜੈ ਊਪ25ਨੌਲੀ. ਵਾਲੇਨੰਬਡਾ ਹੋਣਕਰਲਿਆ,ਫੌਰਏਮਬਨਾਂਦਹੋਕਰ੬:੧੯੪ਪਬਿ: ਕੋਟਸੋਹਫੈਸਲਾਕਰਪਾਇਆ ਹਜਾਰ ਰੁਪਾਨਕਦਓਸਦੀ ਇਸਤੀਆਂਊਗੁਜਾਰਦੇ ਕੋਕੁਲਆਸਤਵਸਤਦ ਅੱਧਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਨੂੰਦੀ ਕੇਬਾਕੀਅੱਸਬਨਾਂਮੈਏਕੋਜੇਹਾਈਡਲੈਣਾਏਹੋਰਜ ਏਸ ਖ਼ਾਨਦਾਂxਵਿਚ | ਅਜਤਕਜਾਰੀਹੈ। ਤਿੱਲੋਂਦੀਸੰਤਰੇ,ਚਾਰਘਰਗੁਮਗਏ,ਦੇਖੋਬਿਜ) ੧੨ ਅੱਸੂ੬:੧੯੩੪ ਕਿਬਾਦਗੁਜਰਨੇਬਰਦਾਰਜੈਸਿੰਘਅਬਦਾਬੇਸਰਦਾਰ ਅਤਰਸਿੰਘ (ਜੋ ਪੋਹਬੰ:੯ :੩ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾਸੀ)ਮਨੌਲੀਮੈਂਆਪਣੇਬਾਪਦੀ ਬੜਪਰਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨਹੇਮਸਤਗੁਰਏਸਨੇ ਬੜਤੋਉਮਰਦਰਾਜਬਖਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇਏਨਾਂਦੀਗੁੱਲਜੰਗੀਰਦੀਆਨੀ੬੧੮੨੩ ਈਕੋਰੇਜੀਬੰਦੋ ਬਸਤਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਝ੫&gਤਫਸ਼ੀ੪੮੧੩੯੬ਸੀਲ ਨੂੰ ਰਿਪਸੈਂਜਿਸਵਿਚੋਂ ਦੋਆਨੈਰੁਪਏਪਿਛੇਕਮੀਬਸਰਕਾਰ ਨੂੰਦੇਣਾ ੨੧੫25H | ਤਹਿਸੀਲਖਬੈਂ,ਏਥੈਇੱਕਆਨਕਮੀਸਨੇਹੈਮਬਏਂਯਖਾਨਦਾਨਦੀਆਮ ਨੀ ੭੭੧251-ਰੁਪਏਲਾਨਾਜੰਗੀਰਦੀਡੈਅਫਾਈਬਹਜਾਰਉਪੱਰ ਬਾਗਾਤਜਮੀਨਵਰੀਰੋ ਦੀਹੈ। ੪੦੧੩ਜੰਗੀਰਦਾਤੇਵooo) ਬਾਤ ਜ਼ਮੀਨਥੇ ਸਵੇਦਾਰੀਆਔਰ੧੪ see)ਣਬੰਕਵਿੱਚ ਹੈ। ਅ ਖਰੁਪੈਆਕਰਸ਼ਾਹੂਕ ਡਿਤੋਤੇ ਬੁੜੀਏਟਾਲੇਜੀਉਸਿੰਘਬਰਦਾਰਡੋਪਚਾਲਹੌਰੀਆਦੇਣੀ ਕਲੇਰਾਫੇਬਹਾਦਸਿੰਘਤੇਜਿਮੀਦਾਰਾਖਰੀਦਲੀਤਾਹੈ।ਅਬਏਹਬਆਮਦਨੀ ਮਿਲਕੋਅੱਜੀਹਜਾਰਉ ਲਗਭਗਤਾਂ ਬਰਦਾਰਔਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਾਲਾਠਗਈ ਕਿਉਂਕੋਈਸਮਾਜਤ ਮਨੌਲੀਬਡੇਭਾਗਦਾਫਲਇੱਕਹਿਲਕਾਰਬਹੁਤÅਕਨੂੰ Digitized by Paniah Digital Librand/ www.paniahdigilib.org