ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/617

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

T ਰਾਜਖਾਸ ਭਾਗ ੩) (੫੯) ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ i t = 14 ਲਈ ਕਲਾ ' ੫੯} ਤਿਚਲਾਕਤੇਬਹਾਦੁਰਬਖੀਰਦ ਸੀ:੧੮2°ਮੌਜਦ ਜੈਨਖਾਂਨੂੰਮਾਰਕੇ ਬਰਦਉਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਮੱਲਿਆ ਤਦੋਂ ਏਸਤੀਸ਼ਾਹਜਾਦਪੁਰ,ਮਾਜਰੀ,ਕੇਸਰੀਇਕਲਾ ਖਰੁਪਏ ਪ੍ਰਣਦਬਾਏਪਹਿਲੇਕੇਸਰੀਵਿੱਚ ਰੈਹਾਕਰਦਬਜਾਦ ਪੁਰਏਸਦੇ | ਭਾਈਧਰਮ ਸਿੰਘਸੀ,ਜਦਓਹlਉਦੇਖਰਗਿਆਤਾਂ ਓਸਦੀਸਰਦਾਰਨੀਮਾਈਦੇ ਜਾਂਨੂੰਬਡਾਗਿਰਾਉਂਗੁਜਾਰੇਚਦੇ ਕੈਸੰ੧੮੭੧:ਕਰਮ ਸਿੰਘਬਜਾਦਪੁਰੀ ਜਧਾਨੀਥਾਪੀਪਸੰ੧੮੯ਬਿਆਈਦੇਸਾਂਗੁਜਰਗਈ,ਫ਼ਿਰਓਸਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜੈਪਾਸ਼ਆਰੀਆ | ਸਰਦਾਰਕਰਮਘਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਥਬਹੁਤਰੈਹਾਰਦਾ,ਓਝੋਨੇੜੌਰਾਣੀਆਂਲੇਨੁਵ ॥ ਬਿਜਾਬਤੇਖਾਂਰਾਜਸੀਸਿੰਘਹਰਵਕੜਲੁੱਟਮਾਰਦਾਬਜਾਰਤੇਜ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇਪਤਾਓਸ ਨੇ:੧੮੩੫ਬਿਮੰਘਾਂਜੋਰ ਦੇਖਕੇਦਾਦੂਧਰਮ ਮੁਗਰਾਮਪੁਰਾਤਲੋਕੇਵਾਲਾਕੇਵਾਂ ਤੇਹਣਕਾਇਤਮਾਦਿਕ੧੨ਡਲਹੀਦਕੁਰਬਿਘਨੁੰਗੁਰਦਾਰੇਦੇਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਏਬਸਰਤ ਪਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ੇਰੇਮੁਲਕ ਵਿੱਚਕੋਈਘਨ ਬੜੇ,ਓਨੰਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂਛਤੀ ਔਰੁਪਏਲਾਲਦੀਆਮਦਨੀ ਬੱਤਪਿੰਡਹੁਣਤਕਰਰੋਸਾਥਹਮਬਾਕੀਛੁਟਗਏ। ਲੇਦਾਰਔਸਪਾਹੀ੨ਤੋਪਾਂ੧੦ ਜੰਮੂਚੀਦਮਦਮੇਬਾਬਰੈਹਾਕਰਦੇ,ਨੱਥਾ ਸਿੰਘਸਹੀਦ ਓਥੋਂਦਾਮੁਖਤਾਰਸੀ,ਜਿਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਗਏ ਸੌ-ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ : ਅਨੈਓਸਨੂੰ ਓਥੋਬਦਲਕੇ ਅੰਬਲੀਡਿਜੰਗੀਰਖੇਦੇਕਰ ਓਉਰਣਸਿੰਘ ਮਝੈਨੂਕਾਰ | ਕਰਦਿਤਾ ਜੋਸਹੀਦਾਂਨਾਬਿਗੜਕੇਇਕੋਪਿੰਡ ਤਿਹੁਣੀoojਹਜਾਜ਼ਰੁਪਏਦਾਦਬਾਬੇ । ਵਿਸ਼ੋਅਸਤਕਓਸਦੀਸੰਤਾਨਤਾਬਆਦੇਕਪਾਸ਼ਮਾਫੀਹੈ , ਜਦਪੰਥਕ ਖ਼ਾਲਸੇਨੇਮਣਾਂਦੀਫਰਮਾਦਸ਼ੁਦਕੇਜੱਲਬਾਦਲੁਹਾਰੀਦੇ ਸੂਬਉਤੋਚੜਾਈਕੀਤੀ। ਦੋਸਹੀਦ ਕਰਮਸਿੰਘਸ਼ੇਨਤੀਕੀਤਾਰੈਆਈਜਦ ਖਾਲਸੇਨੇਸਰਮਜੰਗਮੰਨੂਵਾਈ ਨੂੰਕਤਲਕਸ਼ਹਿਰਨੂਲੁਟਪੁੱਟ ਕੰਦੌਲੀਕਪੂਰਥਨੂੰ ਸੋਧਕੈਮੋਕ੍ਰੇਤ ਤਦੋਂ ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਜਿਲੇਦੇ ਰਣਖੰਡੀੜੇਬਥਇਕਲੌਖਦੌਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏਜੋਤੀਸਥ: ਰਬਏਨੇਦੇਪਾਲਰਹੈ॥ਆਖਰਜਦਸੰ੧੮ ਐਕਟ ਦੇਜਪੱਛੋਂ ਓਸਦਾਬੇਟੀ 1 ਦੀ ਬਾਕ ਰਾਖ਼ਸ਼ਰੇਆਤਾਂ ਲਿਆ:ਧੰਨ ਜੀ ਤੁਅਪਣਾ ਬੋਲਨਿਬਾਹਰ ਅੰਤਰਰਆਏ ਏਹ ਸੁਣਕੈਓਸੇ ੜਾਂ ਡੈਣੌ ਤ ਬੂਡਪੰਜ ਕਬੰਧੜੇ | 25 Kain time Swap % B7 were Digitized by Paniah Digital Library / www.panjabdigilib.org