ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/618

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3 ਗੁਖੜੇ ५ ਮਿਸਮ ਜੋਤਿ ੫ ਗੁਲਾਬਗੰਦੀਬੇਠ, ਏਸਦੀਬਸਤੀਤੇਬੇਇੰਤਜਾਦੇਸਬਬਕਰਕੇਈ:੧੮੬੫ਪੰਜ ਦਿਸਰਕਾਰਔਰੇਜੀਦਾਬੰਦੋਬਸਤਯਤਾਂਉਹਦੰਦੈਛੁਟਗਏ।ਕਿਉਕਲਾਬ ਘਬਿਭਚਾਰੀਤੇਸ਼ਕਾਰੀਭਾਰੀਆਸਤਦੀਕੁਛਖਬਰਨਲੈਂਦਾਤੇ ਨੰਦੀਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇ੧ ਬਿ:ਮਕੁੰਭਦਾਇਸਰੀਰਾਜੀਕਰਕੇਸਰਦਾਰਗੁਲਾਸੇ ਘਨੇਜਦਬੜਖੇਡੈਰਾਕੀੜਾਈਏਦੇ ਚੌਧਰੀਨਜਰਾਲੰਕੇਲੇਫੋਰਲੀ ਦੇਖੋ:ਬੀਬੀਕੋਰਦੇਔਰਬੰ੧੮ਕੋਸ਼ਿਕ੍ਰਿਪਾਲਸਿੰਘਐਥਮਾਹਦਿੱਚਬੀ ਓਬੋਦੇਚੌਧਰੀਹਮੀਰਘਰਾਜਪੁਤਆਦਿਕਬਜਾਦਪੁਰਆਏਸ਼ਨ) ਸੰ:੧੮੬ ਬਿਜਦਸਰਕਾਰਅੰਜੀਦਾਕਰਨਲਤਕਦੋਰਾਹਤਾਂਜਰਡੈਂਪਹਿਲੇਸ਼ਹੀਦਗੁਲਾ ਬਿਘਨੇਦੋਲੀਚਕਰਨੈਲਦੀਅਕਸਰਸਾਹਿਬਬਹਾਦਰਪਾਸਹਾਜਰ ਹੋਕੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਅੰਜੀਦੀਪੁਨਹਚਰਹਿਣਦੀਇੱਛਮਾਹਰਕੀਤੀ ਜਿਸਤੌਬਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰ | ਨਿਜੀ ਹਕੋਹਚਿੱਠੀਬਤੌਰਸੰਦਲਿਖਦੈਤੀਕਸਿੱਖਸਰਦਾਰਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰੀ ਲੇਨੇ ਇਸਲਹਿਰਮੰਆਕੇਕੇਪਦੀਬਹੁਤ ਸੇਵਕੀਤੀਤੇ ਬਰਨਲੀਤੀਯੋਅਫਸਰਐਂਡ ਪਿਛੋਸਕਮਾਦਪਆ ਸੋਏਸਨੂੰਅਪਣੀਰੱਖਮਾਚਰਖਔਰਜੋਕੁਛਏਬਕੇਸ਼ਮ ਨੀਲਭਹੁੰਦਾਦੇਖੇ ਉਪਭੀਨਰੱਖੇਅਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਨਵਰੀਬ:੧੮੪ ਈ: ਖਲੋਅਕਟਰਰਜੀਉਟ ਦਿਹਲੀ . # ੧੮੬੫ ਬਿ:ਮੁੰਜਦਸਰਕਾਰਔਜੀਦੀਛਾਉਨੀਲੁਹਾਣੇਕਾਈਤਾਂ ਏ ਰਿਆਸਤਦਾਕਾਇਦਾਭੁੱਚੋਤੀਆਂਘਦੇਅਨੁਸਾਰਕਾਨੂੰਨਕਾਰੀਆ੧੯੪੧ ਕੋਬਰਲਵੀਉਮਰਮੈਬਰੀਕਗੁਲਾਬਔਖਦੇਗੁਜਰੇ ਪੰਛੋਓਸਦਾਬੇਟਾਬਿਕ੍ਰਿਪਾਲ ਇਘਗੱਦੀਬੇ, ਸੰ:੧੯੧੪ਝਿਕੋਏਸ਼ਨੇਬਲੀਦੇਗਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਹਿਲਕਰਕੇਏਕਨੇਕਨਾਮੀਦੀਨੰਗ੍ਰੰ੧੮ਹਾਬਲਕਰੀਪਰਖਰਚਫਜੂਲੀ ਬੋਇੰਤਜਾਮੀਏਲਦੇ ਸਮੇਬੀਮਾਰਚਬਡਰਹੀ੬:੧੯cਮੰਸਿਕ੍ਰਿਪਾਲਸੇ ਘਦੇ ਗੁਜਰੇ ਪਿੱਛਿਓਸਦਾਫਰਜੰਦਜੀਉਣਮਾਲੜਦਾਮਾਲਕ ਹੋਜ, ਪਰਬਾਰ ਕਸ਼ੀਏਸਦੇਭਾਗਾਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਕੋਰਹੋਰੀਆਜਿਸਮਸਹਜਾਰਕਰਜਾਉਤਾਰਕੇਸਤੀ ਹਿੰਜੀਰਖਜਾਨੇਚਜਮਾਕਰਦਿੱਤਾ।ਜੀਉਘਰੇਜ਼ੀਫਾਰਸੀਪੜ੍ਹਕੇ ੧੯੪ਮੰਜਦਸੁਤੰਤਰਈਸ਼ਹੋਬੈਸਾਖਲੰ:੧੯੪੧ਥਿਕੋ ਮਹਾਰਾਜੇਹਿੰਦੂਸਿੰਘ੫। Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org