ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/619

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਲਸ ਭਾਰ ਆਸ ਟਿਆਲੇਬਾਲੇਦੀਬੇਟੀਬਚਿੜਕੌਰਬਾਥਏਸਦੀਬਾਦੀਹੋਟੈਕਰਕੇਇਜਤਬਧਗਈ ਨਾਲੇ ਦੌਲ | ਤਦਬਲਾਖਰੁਪਏਦੇਲਗਭਗਹੱਥਆਈਜੇਸ਼ਦੀਤਕਬੀਲਏਹ ਹੈ: (੧) ਟੈਕੇਨਲਨੇਕੁੜਮਾਈਕਰਨਬ੧੨੫ਘੋੜੇ,ੜ੍ਹਾਈ,੪੧ਉਂਟ,੧੫ਹਿਰਾ, |(2)ਮਾਹਸ੨੫osਘੋੜੇ੮੧ਉਂਟਪਾਥੀ੭ਗਉਆਂ, ਪਖੇਸਾਂ,੨, ੨ਬੱਘੀਆਂ,੧ਬਖਪ ਲ, ੧ਡੋਚਾਂਦੀਦਾ੧ਬਤੀਤੰਬੁਚਾਂਦੀਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂਕਨਾਤੀਸ਼ਾਇਬਨ, ਤੇਉਰ22੫ਪੁਸ਼ਾਕ | ਜਨਨੀ੧੨੫ਪੁਕਮਰਦਾਖੀ੧੨੫ਖਿਲਤ੧੨੫ਦੁਸਾਲੇ ੪੧00 ਨਕਦ, ੧੧੦੪ਅਸ਼ਰਫੀਆ | {(੩) ਮੁਕਲਾਵੇਪਰ੩੧੦ ਨਕਦ, ੫ ਅਸ਼ਰਫੀ,੧੨੫ਘੋੜੋਹਾਥੀ ਤੇਉ੧੨੫ਸਾਕੇ ਜਨਨੀ, ੭੫ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਰਜਾਮੀ੭ ੫ਖਿਲਤ੭੫ਦੁਸਾਲੇ ਮਿਲੇ। (੪)ਡਿਰਾਉਜੇਪਰ੧੧eoਨਦ,੨੫ਅਸ਼ਰਫੀ੧੧੫ਘੋਹਾਥੀ੧੫ਤੇਉਰ ੭੫ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਨਨੀ੪੧ਮਰਦਾਖੀ੪੧ਦੁਸਾਲੇ੪੧ਖਿਲ (੫)ਛੁਛਕਦੇ ਬਗਉੱਤੇਬੀਤਿਰਾਉਜੈਬਰਾਬਰਧਨਆਯਾ,ਫੇਰਤੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂਆਦਿਤੀ | ਹਾਰਾਂਪਰ ਤਿਰਾਉਜੇਸ਼ੋਅੱਧੀਚੀਜਹਮੇਸਮਿਲਦੀਹੈ। 2) ਦਰਹਮੇਸ਼ਅਸ਼ਰਫੀਆਂਦੀਆਂ ਲਤ, ਉਰ, ਪੁਸ਼ਾਕੀਆਂ ੭੫ਰੁਪਏਲੇਕੇ ਇੱਕਹੋਰਤਕਕੀਮਤਦੇਤੋਰੀਏਸਨਮਾਔਰਦਾ ਰਲੱਖਦਾਜੇਵਰਬੀਬੀਜੀਦਾਤੇਇੱਕਲਖਦਾਜੇਵਰ ਕਾਕੋਦਾ, ਬਵਾਲੇਖਦਾਦਸਾਹਿਬ | ਮਲਚੁਕਾਹੈ।ਏਰਕਤੌਸਿਵਾਏ ੩੬ ) ਨਕਦ੪੮ਪੁਸ਼ਾਕਾਂਬੀਬੀਜੀਨੂੰ ਤੇ ਨਕਦ੪੮ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂਬੀਬੀਜੀਦੀਬੇਟੀਨੂੰਰੋਜੀਹਰਬਾਲਪਟਿਆਲੇਅਲੇਦਾਰ ਤਨੀਦਾਰੀਬੀਸਾਹਿਬਪਟਿਆਲੇਆ੬ ੩੫੦੪) ਨਕਦਬੀਬੀਦੀਡੇਵਰ) ਨਕਦ ਕੇ ਦੀਦਾਉ ਹੁੰਦੀਹੈ।ਜਦ ਕਿਸੇਧਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਪਰਆ੧੨੫ooਨਕਦਬੀਬੀਨੂਔਰ ੩੧) ਨਕਦਬਰਦਾਰਜੀਉਸਿੰਘ;ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂਦੇ ਖਿਲਤਖਰਚਰਸਤਾਮਿਠਾਈ ਸਿਰਦਾਈਰੈਰੇ ਬਹੁਤਕੁਛਦੀਆਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਏਸੇਂਤਰਾਂਕੁੜਮਾਈਪੋਲੈਕੇ ਅੱਜਤਕ੨੦oaba ਰੁਪਏਦਿਲਗਭਗਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾਬੈਂਸਰਦਾਰਜੀਉਣਘਦੇਘਰਦੌਲਤਪਹੁੰਚਦੇ । ਹੈਔਰਅਠਤਾਲੀ ਹਜਾਰਰੁਮਾਸਾਲਾਨਆਮਦਨੀਜੰਗੀਰਦੀਹੈ-ਗਰਅਫ਼ਸੋਸ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਕਦਰਦੌਲਤਹੋਏਦੇਏਬਬਰਦਾਰਨੇਕੁਛਤਰੱਕੀਨਾਕੀਤੀ। ਏਸਰਤਦੇਕੱਲਪਿਤ ੪੮••• ਆਮਦਨੀਦੇ ਹਨ, ੭ਪੰਡ੩੧20ਗ੍ਰੇਜਮਦਮਦਮੇਂ | ਸ਼ਾਹਿਬਰਰੇਦੇਆਮਦਨੀ੩੫੦ ਦੇਜੋਲੰਗਰਾਬਤੋਰਾਣੀਆਂਵਾਲੇਨੁਵਾਬਜਾਬਤੇ Digitized by Paniah Digital Library / www.paniabdigilib.org