ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/621

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਗ 3 (੬੩) 4 . ਅਜੋਓ | ੧) ਸਲਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਏਹਮਬਲਬੀਟੂਲਕੀਅਸ਼ਲਾਗੂਐਡੀਡਾਢੀ ਕਿਸਮਤਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜੋਖਾਜੀ ਟੁਕੜਾਆਸਤਕਪੂਰਥਲਾਮਤੇਉਜਾਗਰ ਹੈ।ਏਸ਼ਅਸਲਦਾਅਬਲਖੁੱਢਾ ਜੀ ਲੇਲਹੌਰਹੱਲੋਮਾਧੋਪੰਡਦਾਵਸ਼ਨੀਕ ਬਘਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ੧੭੭੧ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਨੀਪ, B ਛਕਕੌਧਰਮ ਬਿਰੋਧੀਲਿਗਾਂ ਨੂੰਲੁਟਮਾਰ ਕੈਡੇਰੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਰੈਅਤਾਅਨੇ ਕਜੁੱਧਾਂਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚਏਬ ਨੇਬਡੇ ਉਜਾਰਦੇਕੰਮ ਕੀਤੇਜੋਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੱਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖੋਫ੪੪੧ ਹਿਜਾਦੂਸਰਾ- ' 'ਜਦ ੧੮ਥੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ | ਬਾਘ ਸਿੰਘਹਰੀਆਂਪਿੰਡਪਾਸ਼ ਸਾਫ਼ੌਜਦੇ ਜੈਵਿੱਚ ਬੇਉਲਾਦ ਸਹੀਦਗੈਆਤਾਂਹ : ਆ ਕਪੂਰਬਿਘਨੈਪੋਰਸਰਦਾਰਾਂਨਾਲਕਰਕੇਓਸਦੇ ਭਣਫੌਜਬਾਬਿਘਨੁਜੋਓ ਦੋ ੧੩ਬਰਦਾਸ਼ੀਓਸਦੇ ਡੇਰੇਦਾ ਖਾਲਕਬਣਾਦਿੱਤਾ।ਏਹਜੱੜਾਸਿੰਘਅਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਆਦਿਕਸੇਗੁਣਾਂਦੇ ਜੋਰ੭ ਸਵਾਰੜੇਚਾਲੀਲਾਖਦੇਮੁਲਕਦਾਮਾਬਣਕੇਅਪਣੀ ਰਿਜਧਾਨੀਕਪੂਰਥਲਾਕਾਮਕਰਗੈਅਧਿਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਏਸਦਾਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ । ਆਣੇਹਾਂਅਬਈਸਵੀਰਜਧਾਨੀਦਾਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਤਕਥਾਏਸਖਾਦਨ ਦਿਖਾਉਣੀਯੋਗਬਖਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ:- 'ਜਦੀਪਏਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੌਮ ਕਲਾਲਉਜਾਗਰਰੈਹਤੇਸਾਕਸ਼ਬੰਧਭੀਏਨਾਂਦੋ ਕਲਾਲਨਾਲਦੇ ਰਹੋ।ਡੁਬੰ੧੯੧ ਇਸ਼ੈਅਬਏਹਅਪਣੀ ਲੜੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇਭਾਟੀ ਭੱਟੀਰਜਪੂਤਾਂਨਾਲਲਾਕੇਏਬੀ | ਭਾਜਪੂਤਨਹਿਰਗਏ।ਏਸੇ ਕਰਕੇਕਪੂਰਥਲੇਵਾਲੋਰਾਜਾਜਗਜੀਤਸਿੰਘਜੀਦੀ | ਦੀਹਰੀਪੁਰੀਏ ਕਟੌਚਰਾਜਪੂਤਾਂਦੇ ਰਹੇਗਈ--ਐਥਵਿੱਚੋਂਜੇਰ੬:੧੯੪੯੩ਇੱਕਬੇ ਕਾਜੀਮੈਦਾਹੋਮਾਹੈ।- ਇਕਗਲਿਤਾਂ ਏਹਨੀਕਛੜੀਮਝੌਜਾਦੇ ਨਜੋਏ। ਛਿੜੀਆਂਪਾਲੇਕੰਮਕਰਕੇਰਜਧਾਨੀਪੈਦਾ ਕਤਲਈ ਡੇਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਹਲੂ. . ਦਲੀਏ ਖਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਾਦਿੱਤਾ। Digitized by Paniab Digital Library. I www.paniabdigilib.org