ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/624

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਟੈਗ: ੫-ਭਾਗ੩ (੬ ੫) ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਪਾਸ਼

ਹਟਾਲਸੁਣਕੇਹਾ ਜਿਘਨੇਅਪਣੇ ਭਾਈਚਹਿਦਾਦ ਸਿੰਘਲੂਕਲਾਂਲਾਦੇਘਰਥਮਾਹਦੀ ੬੫ ਤ,ਓਸ਼ਕਲਾਲੀਵੇਚੋਜਹਿਦਾਦ ਸਿੰਘਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਹੋਏਗੋਪਾਲਸਿੰਘ,ਹੇਮੂੰ,ਜੇਕੰਦਰ ਹਿ, ਏਨੀਚੌਹਾਂਦੀਸਾਦੀਅਪਣੇਅਕਰਾਰਅਨੁਸਾਰਕਦੇਹੋਈ,ਚਾਹਾਦੇਬੇਟੇਖਾਘ ਆਨਲਾਹਰਚ ਬਰਾਬਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ,ਬਹੁਤਰੁਘਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਬਜਾਰ, ਜੋਅਬਕਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਉਤੇਮਸਹੂਰਹੈਸਿਕੰਦਰਹਮੁੰ ਉਜਾਗਰਨਹੋਏਗੋਪਾਲ | ਸਿੰਘਅਪਦੇਬੇਟੇਦੋਦਾਸਿੰਘਸਮੇਤ ਖਾਲਸੇਦੇਦਲਵਿੱਚਮਾਰਧਾੜਕਰਦਾਫੈਦੇਸ਼ ਦੇਗੁਰਬਖਸਘਸਦਰ ਬਿਘਬੇਰਸਿੰਘਏਹ ਤੇਨਹੋਏ।ਬਿਦਰਸਿੰਘਦੀ ਬਾਘਸਿੰਹਲੋਵਾਲੀਏਜੀਭੈਣਸਾਥਹੋਈਐਸਸ਼ੌਜਬਾਇਘਪੈਦਾਹਰਜੋਖਾ ਲਸੰਦਾਬਾਦਲਾਹਕਹਾਣਅਤੇ ਜਿਸਨਅਪਣੇਸ਼ਮਦਾਸੈਚਲਾੜ --- ਆਖਦੋਹਰਿਦਰ ਸਿੰਘਦੇਪਹਿਲੇਸੈਤਾਨਨਤੀਜੀਉਦੀਈ,ਓਸਨੇਬਾਘਘਦੇਆਂ ਜ਼ਮ ਦਾਪੇਆਣਾਤੈ | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਜੀਦੀਸੁੱਖਣਾਸੁਖੀਸੰ੧੭੭੫ਇਕੋਏਹਜਬਾਸਿੰਘਪੈਦਾਹੋ ਤਾਜਾ | ਸੰ੧੭੭੯ਬਿ:ਟਿੱਚਏਬਦਾਬਾਪਮੁਰਗੈਅਤਾਂ ਏਸਦੀਮਾਈਉਦਾਸ ਹੋਕੇਮਾਤਾਈ ਵੀਜੀਦੇ ਪਾਸਦਿਲੀਚਲੈਗਈ,ਓਸ ਸਮੇ ਗੁਰੂਕੇ ਸਿੱਖਦਸਵੰਧਤੇਮੰਨਤਦਾਰੁਮਾ ਬਬਮਾਤਾ ਸੁੰਢੀਜੀਪਾਸਪੁਚਾਦੇ।ਜੱਬਾਸਿੰਘਮਾਈ ਨੂੰਖਾਤਾਸੁੰਢੀਜੀਨੇ ਬਡੇਆੜ੍ਹਨਾਲਪੰਜਛੀਬਰਰੱਮਾ।ਜੱਬਾਸਿੰਘਬਹੁਤਉਸੁਥਰਾਬਾਲਕਸੀਏਸ ਨੂੰਮਾਤਾਜੀਨੇਪੁਝਾਵਾਂਗੂਪਾਲਿਆਪਏਸ਼ੇਕਰਕੇਜੱਸਾ ਸਿੰਘਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਬੋਲਜ਼ 10 ਲਪੁਸ਼ਾਕਰੱਮਾਰਦ,ਮਾਤਾਜੀਦੇ ਪਾਸਹਿਕਰਕੇਜਬਾਬਿਘਦੀਮਾਈਭੀੜਗ ਈ,ਜਦਏਹਦੋਵੇਂਆਂ ਪੁੱਦਤਾਰਵਜਾਕੇਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇਆਬਾਦੀਵਾਰਗਾਇਕਮਾਤਾਜੀਨੂੰਰੋਜ ਸੂਣਾਆਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਤਾਜੀਬਹੁਤਖੁਸ਼ੀਹੋਕੇਚੈਰੀਬਰਦੁਆਕਰਦੀਪੁਜਿਸ਼ਕਰ ਕੇਜੱਬਾਸਿੰਘਐੜਾਹੋਰੀਆਜੋਬਾਰਾਪੰਥਓਸਨੂੰਆਪਣਾਦਸਾਹਆਖਣਲੱਗ ਤੇਅੱਜਤੀਕਰਓਸਦੀਔਲਾਦਰਾਜਪੇਈਕਰਦੀਹੈ। ਫੋਰਜਦਸੰ:੧੭੮੫:ਕੋਸਰਦਾਰਥਾਘਸਿੰਘਆਪਦਿਲੀਜਾਕੇ ਮਾਤਾਜੀਪਾਸੋਆਪ ਮਾਤਾਜੀਭ ਭੈਣਤੇਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰਲੈਣਗੈਅਤਾਂ ਖਾਤਉੜੀਜੀਨੇਜੱਸਾਇੰਘਲੂਏਧਰ ਇਦਾਕਰਨਦੇ ਕੇ ਮੇਆਪਣੀਗੌਰਮੈਂਬੈਠਕੋ ਢਾਲਤਲਵਾਰਕੁੱਥਾਕਮਾਣਲਤ ਇਕਆਸਾਚਾਂਦੀਦਾ ਬਖਸ਼ਕੇਬਰਦੇ,ਤੇਰੇਔਰਤੇਰੀਬੰਤਾਨਆਰੇਆਮਾਂਵਾਲੇਚੱਕਰਨਪੰਜ Digitized bv. Paniah Digital Library / www.panjabdigilib.org