ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/633

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

. ਜਥਾਲ- ਭਾਗ3 ਮਿ: ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ - - - ਮਸਲਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ सि SE ੭੪ ਓ੬੧੮੫ਇਕੋਹਾਂਰਾਜੌਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਰ ਨਾਲਸਰਦਾਰਫਤੇ | ਲੋਲੰ੬ਐਪ:੧੦ਦੇ ਜੰਗਲਫੈਡਏਬਸਤਕਬਜੇ ਵਿਚੋਂਪ੍ਰਣਜ ਈਬਸਮੇਤਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।-੧੮੧ਥੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਨੌਖਾਲਸੇ ਨੂੰਲਜਾਕੇਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਤੌਛੁਤਾਵਰਨ ̧ਸਿੰਘ ਭੰਗੀਨੂੰਦਿੱਤਾ।ਲੰਢੋਰੇਵਾਲੇਇਅੱਲਗੁੱਜਰਡੈਂਬੀਰਜਾ ਵਿਰੁਨਜਰਾਨੀਲੀਅਮੀਰਾਂਪੁਰਦੇਬ-ਖੁਜੱਫਰਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਖੱਸੋਟਰੀਗਪਾਰਜ਼ੇ ! ਫਿਰੈਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦਨ,ਦੌਲੀਅਨੂਪਇਰਗੜ੍ਹਮੁਕਤੇਸਰਆਦਿਕਅਨੇਕਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ । ਥਮਾਰ ਮਾਰਹਰਏਕ ਸਿੰਘਅਪਣੀ:ਖੁਰਜੀਦੌਲਤਨਲਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬ40 ਏਐਸਾਲਜਲੰਧਰਦੇਹਾਕਮਲਾਵਲੀਖਾਂਡੂਕਤਲਕਰਥ ਇਲਾਕਾਓਸਦਾਛੀਨਕੇਕੁਝ ਆਪਖਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰਸਰਦਾਰਜਸਾਸਿੰਘAਉਪਰਾਲ - Y ਅਮਲ ਕਰਕਰਾਕੇਸਰਦੀਆਂਤੀਕਢਵਾਈਜੋਰਾਨੀਭਰਗਏਥੇ-ਔਰਹਰਮੰਜੀਨੀਉਂ ਖੰਜੋਅਬਦਾਲੀਢਾਹਗੇਆ ਸੀ,ਓਥੇਥਾਇਕਟਅਪਣੇ-ਨਾਮਦਾਬRਕੇਬਹੁਤ ਬਜਾਰਬਣਵਾਜੋਆਹਲੂਵਾਲੀਅਦਾਕਟੜਾਅਖ਼ਤਕਉਘਾਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਯਾਜਨੀਤੀਅਟਕਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਰੋਮੁਲਕਣੌੜਿਆਂਦਾ ਤਹਿਤਹਰੀਆਜਿਤ ਸਿਆਰਪੁਰਕੌਮਚੱਠੇਆਦਿਕਮੁਸ਼ਲਮਾਨੇ ਕਾਠੜਤਮਸਤਗੜਦੇਆਸਪਾਬਜਦ ਪਈਲੜਾਈਆਕੀਤੀਆਂਐਂਤਨੂੰਹਾਰਕੋਨੋਮਗਏਡੇਓਦੇਪਿੰਡਲੂਟੋਏਹਾਰਕੇ ਬਬਨੇਤਾਬੇਦਾਰੀਨਲਈ,ਏਸ਼ੇ ਬਾਲਟਿਚਰਾਜਘਮੰਡਬੰਦਕਾਂਗੜੇਟਾਲੇਕਟੌਚ ਨੂੰਭੀੜੇ ਵਿੱਚ ਫਤੇਰਕੇਸਰਦਾਰਜੱਜਾਸਿੰਘਨੇਓਸਤੋਂਨਜਰਾਲੀ-- : ਸਿੰ੧੮22ਬੇ ਫੋਜਦਰਾਜਾਹਰਲਕੁਰਤਪੁਰੀਆਨਜੀਝਖਾਂੜੀਦੇਲੀਵਾਲੇ ਇਥਦਿਲੀਬਾਹਰਲਰੈਹਾਸ਼ੀਓਸਨੇਅਪਣੀਕੁੰਮਕਾਜੜੋਰਦਾਰਜਸਿੰਘ ਨੇੜਲਾਖਰੁਮਾਦੇਣਾਕਰਕੇ ਬੁਲਾਭੇਜਮਾਕਿਉਕਏਕਤਾਓਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰਸਿੰਘਦੀ ਜਬਾਪੰਥਦੀਜਥੇਦਾਰੀਏਸ਼ੇਜੱਘਨੂੰMਲੀਹੋਈਦੂਜੇਬਸਿੰਘਏਸ਼ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਰਆਖਆਕਰਦੇਸੁਪਏਸਕਰਕੇ ਓਸਨੇਏਸਪਾਬਆਪਣੇ-ਮਾਤਬਰਭੇਜੇ ਏਹਬਲਬ | ਸਿੱਖਾਂਸਰਦਾਰਾਂਸਾਥਲੈਕੋਡੀਜ਼ਹਜਾਰਜੀਭੀੜਭਾੜਨਾਲੜਬੇਜਦਏਹਬੇਈਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂਦਾਲਸ਼ਕਰਲੁੱਟਮਾਰਕਰਦਾ ਹੋਯਾਦਿਆਰਾਜੇ ਭਰਤਪੁਰੀਏ ਨੂਤਨੀ ਖ਼ਸੀਹੋਈਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰਓਊਦਸ਼ਗੁਣਾਂਬੋਕਸਾਪੁਰੀਆ,ਸਿੰਘਾਦੀਅਵਾਈਸੁਣਾਕੇਪ To Tie Thi Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org