ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/638

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3ਖਭਾਗ-੩ . (੬੧੯ਨਾ ਮਹਲੂਵਾਲ ਜਣਾ। ਤੈਜਥਾ ਸਿੰਘਆਹਲੂਵਾਲੀਆਗੁਜਰਰੈਆਤਦੋਸਰਦਾਰਮਘਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇਪਰ | 9 ਡਾਮਗੜੀਏਜੱਸਾਸਿੰਘXਫੇਰਪੰਜਾਬਚਆਕਰਅਪਮੁਲਕ ਭਾਲਿਆ नि: प्ति । ਰਾਜੇਆ ੧੮੩੭ਕੋਜਦਅਬਦੁੱਲਾਖਾਂਵਜੀਰਲੀਨ ਸਿੰਘžਮੁਲਕਛੁਡਾਉਟ ਦਾਸਤੇ ਜੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀਤੈਅਨੇਕਸਰਦਾਰਾਤੌਨਜਲੈਦਾਹਪਟਿਆਲੇਵੇਨੀਝੁਕਿਆਮਹਾਰਾਜੇਅਮਰ ਘਨੇਅਪਣੀਮਦਦ ਵਾਸਤੇਸਰਦਾਰਬਹਾਦਰਊਬਲਾਭੇਜਮਾਜਦਏਹ ਅਪਣੈਸਾਥੀਸਰਦਾਰਾਂਲੂ ਲੈਕੇਸਤਲੁਜੋਪਾਰਜਾਤਾਂਏਨਦੀਕਸੁਣਕੇਵਜੀਰਕੇਬਉਠਿਆਮੁਲਕਛੁਡਾਉਦੋਬਦੀ ਲੇ ਖਰੁਮਾਬਰਦਾਰ ਬਘੇਲਘਦੇ ਹੱਥ(ਜੋਓਸਦਾਅੱਗਣੀਬਣਰੈਹਾਸੀ)ਦੇਕਰ ਲਡੀਐਨਡਤੇਮੁਸਕਲਨਾਜਨਛੁਡਾਕੇਆ), ਬੰ੧੮੩੮ਕੋਸੋਢੀਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਏ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੁਰੀਝੁਲਾਏ ਹੋਏਸਰਦਾਰਜੱਸਾ ਸਿੰਘਨੇਕਰਓਨਦੇਲੋਰੋਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਛਰਕੇ ਓਨਲੂਖ ਬਣਾ ਸ਼ੇਨਾਖਲਾਲੀ,ਕਿਉਕਿਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘਸਾਹਿਬ,ਅਪਣੇਦਾਦੇ ਗੁਰੂਹਰਗੋਬਿੰਦਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰਸੋਢੀਧੀਰਮੱਲਦੀਸੰਤਾਂਨਲਮੈਲਰੱਖਣਡੋਸ਼ਿੰਘਾਂਨੂੰਬਰਜਰੱਖਮਾਸੀਏਸ਼ ਕਰਕੇਕੋਈਸਿੰਘਓਨਾਂਦੇਘਰਦਾਅੰਨਜਲ ਨਹੀਬਰਤਦਾਸ਼ੀਹੁਣਸਦਓਨਾਖੰਡੇਦੀਪਾਹੁਲ ਲੈਕੇਸਿੰਘਮਜ਼ਬਧਾਰਲੀਐਪੰਥਦੇਮੁਖੀਏਜੱਸਾ ਸਿੰਘਓਨਾਂਲੂਅਲਾਲੇਆਬਜ਼ੇਖ ਲਏਨਾਲਮੇਲਜੋਲਹਰੀਆ ਪਹਿਲੇਇਨਸੋਢੀਆਂਪਾਸਏਜੰਸਾਦਾਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫਕਰਤਾਰਪੁਰਹੀਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਣਾਬਾਬਲਪੁਰਮਾੜੀਅ, ਡੇਰਾਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘਜੰ ਰਮੇਂਦੇਤੇ।ਦੀਸਨਦ22 ਮਾਹਮੁਹੱਰਖ਼ ਸੰ: ੧੧੯ਦੀਹੋਈਅਬਹੈ-- ਏਸੇ ਸਾਲਚਸਰਦਾਰਭਾਰਬਿਘਨੇ ਸਰਦਾਰਜਸਾਸਿੰਘਦੇਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰਕਬਡੇਲਜ ਸਟਾਰਭਾਗ ਰੋਕੋਅਪਣੇਬਾਥਲੈਜਾਕਰ ਮੁਲਤਾਨਤਕਦੌਰਾਕੀਰਤੇ ਟਿੱਚਰਏਕਰਈਸਤੰਜਿਮੀਦ ਤਾਰਤਕ ਤੈਨੇਜਰਾਲੇਦਾਹੋਯਾਜਦਮੁਲਤਨਦੇ ਨੇੜੇਢਾਕੇਆਡਾਮੁਲਤਾਨਦੇਹਾਕਮਨੁਬਸਰੀਫ ਨੂੰ ਏਨਾਲ ਲਾਕਰਕੇਏਬਦੀਬਹੁਤਖਾਦਾਰੀਕੀਤੀ-ਏਸ਼ਬਫਰਦੀਤੇਮੁਲਤਾਨਏਨੀਓ ਖਾਸਤਕਾਰਹਣਦੀਬਾਬੂਤੀਓਲਸਫਰਦੇ ਕਾਗਜਾਤਬੈਸਹੀਹੈ।ਜੋਕਪੱਤੇਦੀਕਤਾਬਹੁਤ ਨੇ ਈਰਸਤਕਪੂਰਥਲੇਟਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਜਿਸਚਹਰਏਕਮਜਲਦਾਖਰਚਤਰੀਕਵਰਤੋ ਪਖਾਨੇ ਫੀਲਖਾਨੇਜੰਬੂਰਖਾਨੇੜਖਾਨੇਫਰਸਖਾਨੇਆਦਿਕਦਾਖਫੌਜਤਫਸੀਲਦਾਰ ਡੱਖਦੇਖੀਦਾਹੈ।ਏਸਫਰਦਹਿਸਾਬਤੌਂਤੇਨੁਵਾਬਮੁਲਤਾਨੀਓਖਾਹੋ-ਤੋਏਹਸਾਬਤ ਹਿਕਿਓਰਮੇਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਦਬਦਬਾਮੁਲਤਾਨਤਕਸਾਰੇਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਮੰਜਾਂਦਾਸੀ Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.org