ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/640

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3ਖ਼ਾਭਾਰਤ, : (823) · Mਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬਿੰਬਅਧਰਉਚਾਔਥਾਕਟਰੰਗਲੰਬਾਕੱਦਮੋਟੇ ਨਕਸ਼ਬਾਰੀਆਂਸ਼ਿਫਤਾਦਕੋਟ-ਜੀਓਸਸਮੇਥੇ ੮੧ ਘਾਦੀਜੰਗੀਤਕਤਬਹੁਤਬਧਗਈਸੀਘਾਂਵਿੱਚ ਅਲਵਰੀਫੌਜਦਾਬਹੁਤਰਜਈਪੈਦਲ ਸਿਰਫਮਾਮਲੇਉਹੀਤੇਪਹਿਰੇਪੁਲੀਸਤੇ ਹੀਹੁੰਦੀਘਾਂਦੀਫੌਜਦਾਨਾਖਖਾਲਸੇਲ ਬੋਲਦਾ, ਓਨੇਤਨਖਾਹਕੋਈਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਥੀਲੁਟਦੇਮਾਲਸ਼ੈਹਿੰਬਾਲੇਵੈਘੋੜੇਹਥਮਾਰ ਅਪਣਾਰਖਦੇ,ਜੇਇਲਾਕਾਫੜੇਕਰਦੇ ਓਸਦਿੱਚੋਅਬਦਾਰਾਂਦਹਿਬੇਮੂਜਬੂ ਓਨੂੰਸੁਤੇਜੰਗੀਰ ਮਿਲਜੇੜੇਬਰਦਾਰਾਡੋਘੋੜਾਹਝਮਾਰਨੌਕਰੀਲੈਦੇ ਓਹਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗੀਰਬੋਲੇਜਾਦੇ। ਓਨੂੰਜੇਗੀਰਤੇਲੁੱਟਦਾਹਿਬਾਨਾਮਿਲਦੀਪਸਿੰਘਾਂਪਾਲਤੋੜੋਆਰਬੰਦੂਕਤੋਪਾਂਬਰਛੀਪ ਸਤੌਲਨੇਜੇਤੀਰਕਮਾਂਨਆਦਿਕਬਹੁਤਸ਼ਸਤਹੁੰਦੇਤਲਵਾਰੋਬਹੁਤਕਮਲੈਦੇਏਐਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਦੀਡੇਗHਹੁਰਸੀਜੇਐੱਫੌਜਦੁਰਾਨੀਆਂਦੀਨਹੀਠਹਿਰਦੀਸੀਐਵਿਚਜੋ ਕੋਈਜਖਮੀਹੁੰਦਾਯਾਹੀਲਿਟਦੇਮਾਲਡੋ ਤੇ ਫਤੇ ਕੀਤੇਹੋਏ ਮੁਲਕਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਥੀਓਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰਲਦਾਤੇਕੁਛਜਖਆਨਾਂਬੀਮਿਲਦਾਬਲਕਸ਼ਹੀਦਪੁੱੜਨੂੰਗੋਹਓਹ ਬਾਲਕ ਦੌਈ ਓਸਦੇ ਅਹੁਦੇਪਕਾਇਮਕਰਤਾਜਾਦਾਦਾਮਤਦਾਲਿਹਾਜਸਿੰਵਿਚਬਹੁਤਦੇ ਦਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ੧੮੪:੪ਕਪੁੱਤ ਹੋਕੇਸਰ ਰਿਆਸੀਤੇਬੇਟੀਆਂਸਨਇੱਕਮੁਹਰ ਸਿੰਘਫਤੇਆਬਾਦੀਏ ਨੂੰ ਦੂਜੀਮੁਰਾਰ ਸਿੰਘਤੁੰਗਵਾਲੇ ਨੂੰਮਾਹੀਰਾਈਸੀਮਿੱਝਦੇਨਾਰੋਣਕਰਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਿੰਘਜੋਏਸ਼ਦੇਸ਼ਕੇਚਾਚੇਗੁਰਬਖਸ਼ ਘਦਾਅੜੋਸੀਹਮੇਸ਼ਏਸ਼ਪਾਸਆਰਕਾਰਰੈਕਰਦਾ,ਓਸ਼ੇਨੁਲਾਇਮਰੋਜੱਜਾ ਘਨੇਅਪਣੇ-ਹੋਲੀਬਕਾਰਬਾਮਾਬਤ ਸੌਪਈਅਬਜੱਸਾ ਸਿੰਘਦੇਰੁਜਰੇ ਛੋਬੀਓਗੱਦੀਬੈਠਕੇਰਮਾਜ਼ਤਦਾਮਾਲਕਟੋਏਬਸਰਦਾਰਨੇਗੰਦੀਬੇਨਦੇਹੀਕਰੀਮਦੀਨ ਤੇਦੀਬੜਾਮਲਮਾਸਦੇਕੰਮਸ਼ੌਕੇਮੁਲਕਬੇਦਾਦੌਰਾਕੀ,ਫਗਵਾੜੇਵਾਲੈਚੌਧਰੀ ਤਿੱਤੇਦੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏਆਦਿਕਜੰਗੀਰਦਾਰਾਤੋਂਨਜਰਾਨੇਲੇਕੇਸ਼ੋਲਡਜਿਮੀ ਦਾਰਾਂਦੀਫਮਾਦਸ਼ਣਕੇ ਸੰ੧੮੪੧ਇਕੋ ਓਥੇਦੇਹਾਕਖਗੁਰਬਖਸ਼ਸਿੰਘਓਹਇਲਾਵਾ ! ਛੀਨਲੈਆਤੈਸਰਕਪੁਰਦਾਪ੍ਰਣਾਬੀਜੋਨਈਬਰਦਾਨੇਦੱਬਲੈਆਈਬਜੰਗਜਾਛੁਡਾ ਯਾਤੇਕੁੰਗੀਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥਰਲਕੇਕਸੂਰਉਤੇਹੱਲਕੀਤ,ਇਕਿਲਾਏਜਨੈਸੁਤੰਤਫਤੇਕਰ ਲੀ,ਓਥੇਹੀਏਸਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾਖੇ ਹੋਣਦੀਖਬਰਪੰਹੁੰਚੀਓਸਦਾਨਾਮਫਤੇ ਘਰੱਖਾਨਿਥੋਂ ਈਤੇ ਘਨੱਈਜੇਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲਹੁਗੇਰੇਡ ਪਾਸਏਬਦੀਲੜਾਈਹੋਕੇਸ਼ੁਲਾਹੋਗਈ । Digitized by Panjab Digital Library www.paniabdigilib.ora