ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/647

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

Ter ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਰ੩ (੬੨੮) . ਆਲੂਆਂ i ) - ਮੈਨੂਫੋਰਉਲਟਾਕਰਨ HARMA 3 RIGHTS ਪਰਓਬਦਾਦਖਲਕਤਾਫੇਰਇਰਫਰਮਾਤਭੜੋਗਰੂਅਪਣੀਮਾਤਹਿਤੀਚਲਣ te ਦਿਲਚਕਰਕੇਸਰਦਾਰਫਤੇ ਸਿੰਘਜੋੜੋਗਲੈਲਮੇਜਾਨਲਦੇਬਰਤਨੁਕਬਾ ਨਹੋਬਨਪਓਸਹਜੇਤੇ ਨੇਰਾਊਤਰਜਰਾਭੀਖਮਾਲਕੀਤ-ਏਐਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਤਸਰਚਾਰਲਸਮਟਫਸਾਹਿਬਨੇਬੀਅਪਣੀਇਕਾਚੇਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉ, ਝੋ। ਬਿਖਤੀਜਾਹਰਕੀਤੀਹੈ।ਹੁਣ ਜਦ ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਨੁੰਭੜੋਗਦੀਰਮਾਤਮੰਟਰਦੇਵ ਤੌਓਸਦੀਆਂਅੱਖੀਆਂਅੱਗੇਐਡੀਲਰਸੋਫੁੱਲਗਈਰੇਸ਼ੇਨੂੰਕੁਛਨਾਬਦੇ।ਬਹੁਤਬਦ ਚਲਹੋਰੀਆਪਸੰ:੧੮੮੨ ਥਿਆਲੂਵਾਲੀਆਂਦੀਜੈਲਦਾਰੀਮੰਨਣਤੰਬਾਜਵ. ਬਦੇਉਠਾਸ਼ਾਹਿਬਜੀਡੈਟਲੈਂਦੇਹਾਣਗੇਆਪਬੀਬਹੁਤਬਮਝਾਯਾਤੇਕ੍ਰੀਮਿੰਟਤੰਬੀ ਫਿਰਕਰਾਈਹੁਕਮਦਿਵਾਓਸਨੂਕਰੇਨੇਕਨਸ਼ੀਹਤਦਾਅਸਰਨਾਯਾ।ਓਸਦੀ ਨਕੇਲਤਾਏਕੈਦੇਹੱਥਚਸੀਐੱਧਰ ਫੇਰਦੀਓਧਰੇ ਪਿਆਰਵਾਲੀਬਾਰੇਬਾਈ ਤੋਂ ੬ ਹੋਆਖਦਾਸੀਭੀਖਮੰਗਕੇਖਾਣੀਅਨਜੂਰਹੈਪਰਫਤੇਸਿੰਘਦੀਜੈਲਦਾਰੀਖੰਨਣੀਖੀ ਨੂੰਨਜੂਰਨਹੀ।ਓੜਕਓਸਦੇਹਣੌਤੇਰਅੰਜੀਨੇਏਹਨਿਉਨਬੇਮਾਜੀ ਦ੬:੧੮ ਈਮੇਜੋਅਹਿਦਨਾਮਾਬਰਕਾਰ ਅੰ ਡੇਦਰਬਾਰਲਾਹੌਰਦੇਵੇਚਕਾਰਲੇ ਖਿਮਾਰੀਆਂਹੋਓਸ਼ਮੂਜਬਈਸਰਦਾਰ ਫ਼ਤੇਘਨੂੰਅਪਣੇ ਜੈਲਦਾਰਾਂਉਤੇਜ਼ਬਤਰਾਂਦਾ ਇਖਮਾਰਹੈ ਚਾਹਲਾਲਚਾਹੋਜੋਲਅਪਣੇ ਜੈਲਦਾਰਅਪਣੇ-ਬਜ਼ ਟਿਚਰਖੇ ਬਖਸਤੀਸ਼ੀਓਸਦਾ ਬੇਟਾਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਤਾਂ ਇਕਜਗWਮਾਰਾਗੇਆ ਪੋੜਮਹਾਸ਼ਿਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਦਾਰੈਹਾ।।ਓਸ ਦੇ ਕਾਰਦਾਰ ਰਾਇਸਿੰਘਧਾਸਿੰਘ ਬਡੇਜਾਲਮਅਮਾਈ ਨੂਦੁਥਦਾਈ ਹੋਏ। ਓਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਦੁਖਿਆਰੀ ਹੋਕੇ ਪਰਜਾਨੇ ਸਾਹਿਬਲੋਅ ਕਟਰਬਰਾਦਰਪਾਲਜਦਬਹੁਤ ਬਾਰਪੁਕਾਰਕੀਤੀਜਹਿਬਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇਨਸੀਹਤਕੀ ? ਡੀਓਨਾਸਬਭਸਿੱਠੂਬਿਖਮਾਸ਼ਮਬਿਸਾਰਕੇ ਕਈਡਾਕੇਅੰਜੀਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਸਰਵਾਏ ਏਸ਼ਕਾਰਣਭੋਬੀਸਾਹਿਬਹਾਦੁਰਮਬਹੁਤਨਰਾਜਹੋਕਰਫੇਰਓਨਾਂਮੂੰਹਕੀਤੀਪਰਲੀ | ਹਓਮੰਨਦੇਲੋਬਲਕਓਨਾਂਮੈਸਾਹਿਬਬਹਾਨੂੰਇਜਵਬੜਾਕੇਹਮਾਰੀਆਸਤਆਹਲੂਵਾ ਥੀਏਸਰਦਾਰਾਜੈਕਚSਆਪਦੇਤਹਿਤਅਸੀ ਨਹੀਜੋਆਖਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏਹੋਜੇ ਖਰਾਬਬਚਨਣਾਕੇਡੋਓਨਾਂਦੇਭੈੜੇਕਰਮਤੇਖਕਕਰਨਲੋਅਰਸਾਹਿਬਨੇਸਰਕਾਰ ਫਤੇਸਿੰਘ. ਨੂੰਕਈਮੁਸਕਤੁਏਸਆਸਤਦਾਬੰਦੋਬਸਤਕਰਜਸ਼ਜਬਤਕਰਏ-ਹੈਜਏਸਹੁਕਮਰੇਅ | ਜਾਰਫਤੇਨਿਬਹੁਤਸਾਰਾਨਸਾਨਉਠਾਕੇਮਾਸਤਭੜੋਗਉਤੇ ਕਬਜਾਲੀਤ ਡੇਰਧਾਲ ਪੰਛੋਫੇਰਗਟੁਟਨੇਜਰਫਤੇਜਿੰਘਪਾਸੋਰਖਾਸਤਓਜੇਤੂਫੇਦਿਤੀਫਤੇਸਿੰਘ ਹਠਜੇਹਤਕਵੀਤਰਕੁਛਨ ! Rs نیک 5 pyM5u . - ਜਿਸਦੀ Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org.