ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/648

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ::. -ਭੇੜੇ (੬ ॥ ਆਲੂਣਾਲੀਆਂ ਏਹਹੁਕਮਰਕਾਰਅੰਦਾਜਦਫਤੇਘਪਾਸਪਹੁੰਚਿਆਤੇ ਓਸਨੇ:੧੯੮ਲੇ ਚਅਪਣੀਫੌਜਮਾਤਭੜੋਗਡੋਰੀਤਾਂਜਰਕਾਰਲਾਹੌਰਹੁਕਮਆਰੇਮਾਡੈਹ ਕਮਨਭੜੋਗਉਤੇ ਚੜਾਈਨਾਕਰਨੀਜੇਨਾਰੋਹਤਾਂਸਾਡੀਫੌਜਤੁਹਾਡੀਫੌਜਨਲਜਾਵੈ ਏਹਗਲਸਰਕਾਰਅੰਜੀਨੈਸੁਣਕੇਲਾਹੌਰਦੀਜਨੂੰਅਹਿਦਨਾਮੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸਤਲੁ ਜਿੰਪਾਰਨਹਦਿੱਤਾਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇ ਏਸਕਪਟਉਤੋਸਰਦਾਰਫਤੇ ਸਿੰਘਨੋਅਰਸ਼ੋਸ਼ਬੈਂਚਕਰ ਭੜੋਗਦੀਚੜਾਈਬੰਦਕਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਰਾਜੇਏਹਕਪਟਥਾਪਿਆਸੀਕਿਜੇਕ ਮੇਰੀਫੌਜਗਈਤਾਂਭੜੋਗਨੂੰਅਸੀਰੋਕਲਵਾਂਗੇ।ਅੰਨੇਪਾਰਜਾਂਣਤੀਤਾਂਸ਼ੀ ਕਤੂਭੜੋਗਨਾਮਿਲੀ।ਸਚੇਹੈ (ਜੋਗੀਗਜ਼ਲਏਨਕੀਉਲਟੀਰੀਤਿਡਰਦੇ ਹੀਏਸ਼ਰਾਮਥੋੜੀਪਾਲਣਪ੍ਰੀਤਿ) ਦੇਖੋਰਦਾਰਫਤੇਘਨੇਕੋਡੀਆਂ2 ਮਦਦਾਖਿਐ ਮਦਰਬਾਰਲਾਹੌਰਦੀਆਂਕਰੀਆਂ।ਉ,ਕਬੁਰਾਮਨਗਰ,ਮਨਮੇਰਾ ਫੋਰ੬:੧੮੭) ਅਟਕਕਰੇਹਜਰਦੇਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰ੧੮੭੫ਮੁੰਜੰਗਮੁਲਤਾਨਜੱਫਰਖਾਲੂਮਾਰਦੇਸ਼ ਮੋਬਹਾਵਲਪੁਰਜੌਰੀਆਦਿਕਅਨੇਕਲੜਾਈਆਂਚਰਪਰੇਹੋਕੋਫਤੌਸਿੰਘ ਦਿੰਦਰੈਹਾ।ਜੱਦਫਤੇਘਬੀਮਾਹਾਂਰਾਜਤੰਕੁਛਘੱਟਨਹੀ.ਸੀਬਲਕੋਬੰਧਸ਼ੀਕੇਉ ਕਿਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਲਿਹਾਜਕਰਕੇ ਸਬਸਿੱਖਸਰਦਾਰਫਤੇਘਦੀਤਾਏਦਾਰੀ | ਨਵਨੂੰਤੈਆਰਸੈਜੇਕਦੇਹਰਵਾਰਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਬਿਰੁੱਧਹੋਜਾਂਦਾਤਾਂਮਹਾਂਰਾਖੰਡ | | ਪ੍ਰਹੋਵਾਹੀਕਨਣਸੀਤਾਂਹੀਰਣਜੀਤਸਿੰਘਨੋਏਸ਼ਨੂਪਗੜੀਬਲਮੱੜਬਣਾਵੱਖ ਸੀ - ਪ:੧੮੭੩ਬਿਕੋਬਰਦਾਰਫਤੇਸਿੰਘਘਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਬੇਟ • ਪੇਕਾਹੋਯਾਪਸੰ੧੮੭੫ ਏਕੋਫਤੇਘਈਸੜੂਚ ਇਕ ਬਗ਼ਮਜਬੂਤ ਕਿਲਾਬਨਾਉਣ ਲਾਗੇਆਜਮਹਾਂਰਾਜੇਸਾਹਿਬਸਿੰਪਟਿਆਲੇਟਲੇਨੌਸਰਕਾਰਅੰਜੀਨੂੰਕਹਿਣ ਕੇਬੰਦ ਕਰਾਉਂਤਾਕਿਉਹਪ੍ਰਵੇਈਸਵੇਚੁਫੇਰੇਪਟਿਆਲੇਦਾਰਾਜ਼ਸੀਏਸਕਰਕੇ ਓਸ਼ ਨੂੰਦਹਿਲ੫ਆ ਕਿਰਦਾਰਹਾਮਤਕਿਤੇਏਸਕਿਲੇਦੇਜੋਰਮੇਰਾਦੇਸਰੋਕਲਵੇ। ਲੰ:੧੮੭੮ਬਿਕੋਜਦਦਰਬਾਰਲਾਹੌਰਨੇਕਸ਼ਮੀਰਉੱਤੋਚੜਾਈ ਕੀਤੀਭਾਂਲਾਹੌਰਦੈ ਬੰਦੋਬ ਸਤਉਂਤੇਏਹੋਸਰਦਾਰਛਮਾਸ਼ੀ)- ਪਜੇਠ:੧੮੭੯ ਕੋ ਜਦਪਿਸਰਦਾਰ ਫਤੇ ਬਹਾਦਰਆਕਬਜਾਨੇਹੇਗ♥ਟਾਲੇਕੋਟਲੇਵੋਕੇਲੋਉਤੇਜੋਏਮੋਦੀਜੈਵਿੱਚ ਹੋਖਾਵੈਕੁਈਬਲਏਤਖ਼ਾਨੇਰਣਾਵੈਲੀਜੈਕੋਰਡੇਵਿਆਕਰਲੋਨੀਸਾਹਿਬ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org