ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/652

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ: ਖਾ-ਭੂਰ੩

੬੩੩ ) .. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ੪ooooo ਤੇਰਾਜਾਨਿਹਾਲਸਿੰਘਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨਹੋਜਦਲਹੌਰਹਾਂਰਾਜੋਨੂੰਅਲਟ-ਰੈਆਹਾਰ ! ਜੇਨੇਦਾਰਖ਼ਰੂਏਸਤੋਂਨਜਰਾਨਾਲੇਕਰ ਪੰਜਸੌਦਾਤੈ ਜੰਬੂਰਚੀਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ! ਚਲੇਫੋਰੱਖਣਘੁਰਕੈਲਿਖਾਲਿਤੇ - ਸਿੰ:੧੮੯੫ਥੇ:ਕੌਰਅਮਰਬਿਘਨੇਲਹੌਰਦੇਦਰਬਾਰ ਅਪਣੀਆਸਤਦੇ ਦੋਚਾਅਹਿ ਤਿੰਰਅਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇਜਾਨਿਤਲ ਲਕਾਰਾਂਨਾਲਜੋਤੋਲਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂ੧੫ਲਾਖਰੁ+ਮਾਨਜਰਾਨ ਦੇਣਾਕਰਕੇਅਪਣੇਬਡੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰਾਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘਨੂੰੜੋਉਠਾਗੇਆਪਜਾਹੋਦਦੇੜਚਹੋ ਬਲਕੇਰਾਜੇ ਸਮੇ ਬੋਰ ਨੂੰਕਤਲਕਰਨੇਦਾਅਤੀਖੋਟਮਨਸੂਬਾਥਾਪਕੇਲੱਖਮਤਾਬਾਰੁਸਿੰਘਆਦੇਕਅਪਣੇ-ਆ ਦਮੀਆਂ ਨੂੰਘਾਪਰਲਾਛੱਜਿਨੇਕਦਿਮਹਿਲਚੋਂਆਉਂਦੇਰਾਜੇਨੂੰਝਪਟਚਲਾ ਜਖਮੀਕੀਤਰਰਾਜੇਦੇ ਸੇਵਕ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘਤੇਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘਨੌਰਾਜੇਦੀਢਾਬਣਕੇ ਅਪਣੇਉਤੇ ਬੈਰੀਆਂਦੇਵਾਰਝੁਲੇ,ਪਰਜੇਕਓਨੰਪੂੰਜਾਦੇਆਖਰਚਾਰਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰਮਾਰਕੇਆਪਣੀਪੁਰਜੇਹੋਕੋਆਪਣੇ-ਮਾਲਕਉਤੰਜਾਨਕੁਰਬਾਂਨਕਰਨਿਮਕਹਲਾਲੀਤੇਸਹੀ ਦੀਪਾਗਏ।ਬਾਹਿਬਬਹਾਦਰਨੇਬੀਕਛਹਿੰਮਤਫੁਰਤੀਨਹੀਂ ਕੀਤੀਤਲਰਖੇ ਚਕੇਰੀਆਂਨੂੰਰੋਕਦੇ ਰਹੇਏਤਨੋਹਰਆਦਮੀਰਜਾਦੇਆਪਫੇਰਤੀ ਉਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਫਿੜਕੈਰੀਦੁਰਦਸ਼ਾਕਰਕੇ ਮਾਮਾ - ਮਹਾਰਾਜੇਰਣਜੀਤਸਿੰਘਨੋਦਭਾਈਆਂਨੂੰਅਪ ਬਲਾਤੋਣੀ ਪਾਸ ਖੁਲਾਕੇਬਡੇਦੁਆਛੋਟੇਦਾਨੇਰਾਦੂਕਰਹੁਕਮ ਦਿੱਤ'ਜੇੜੀ ਕਲਾਖਰੁਪਏਦੀਜਾਗੀ | ਅਮਰ ਸਿੰਘਪਾਸ ਓਹਖੋਹਕੇਤੀਸਹਜਾਰਏਸ਼ਨੂਗੁਜ਼ਾਰੇਸਤੈਦੇ ਦੇਓ,ਬਾਕੀਨੇੜੇਆਦ ਮੀਮਾਬਤਚੋਂਏਸਦੇ ਸਾਥੀਫਬਾਦਕਰਦੇਕਰਾਂਉਂਦੇਹਨਓਸਨੂੰਤਕੜੀਜਦੇਕੱਢੋ। ਜਾਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਨੇਓਸ਼ੇਤਰਾਂ ਕੀਤਔਲਵੀਗੁਲਾਮਹੈਦਖਾਂਨੂੰਵਜੀਰਬਲਕਰਕੌਰ.. ਊਤੀਸਹਜਾਰ’ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਦਾਪ੍ਰਣਾਦੇ ਕੋਬਾਰੀਨਿਮਕਹਰਾਮਾਂਨੂੰਬੜੀ੨ਬਜਾਦੇਕੀਂ । ਜਿਸਤੋਅੱਗੇਨੂੰਪੁਰਾ ਪੂਰਾਦਬਾਉਰਾਜੇਦਾਬੇਠਗੈਅ- ਹਾੜਬੰ:੧੮੯੬ਬੇ ਕੋਮਣੇ ਮੁਲਾੜੋ ਰਾਜੇਰਣਜੀਤਸਿੰਘਗੁਜਰਖੜਕ ਸਿੰਘਤਖਤਬੈਡੋਓਸ਼ਰੌਲੇਗੌਲੋਚ ਅਰੂਪਲਾਲਜਲੰਧਰਦੇਸੂਬੇਮੇਰਾਜੇਆਣਾਬਲਦਬਾਲੀਤਾਲੀਸੋਰਾਜੇਹ ਲਿਘਨੈਬਸੰਗਫੇਰਓਸਤੋਛੁਡਾ- ਸੰ:੧੮੯੭ ਬਿ:ਮੈਦਮਹਾਰਾਜਾਸੈਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰਦੁਮਾਲਕਹੋਮਕੌਰਅਮਘਨੇਓਸ਼ਨਲਮੈਸ਼ੀਰਬਾਈਪੈਦਾਕਰੀਓਸਦਾ ਨਿਕਟਤੀਬਣਕੇਏਹ ਘਮੰਡਕਰਬੈਕਿਹੁ-ਅਪਣਮੁੱਦੇਨੂੰਪਹੁੰਚਜਾਵਾਂਗਾਲੋਨੂੰ


ਮਰਾਲਾਛਡ ਉਡਾਅਸੌ } ਮਰ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org