ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/657

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਰਤ (੬੩੮) ਆਲੂਆਂ ਡੀਜੇਜਮੈਅੰਗੇਜ਼ੀਲਬਕਰਚਸ਼ਾਮਲਦੀਮਾਰੀਕੀਤੀਐਫੌਜਥੋਂਫਰੇ ਮੇਰੇਵਜੀਰਨੂਕਤਲਕਰਕੇਮੈਨੂੰਕੈਦਕਰਲੀਤਾ ਏਸਬੇਬਸੀਨੇਮੈਨੂੰਅੰਗਫੌਜ ਇੱਥਾਮਲਨਾਹੋਦਿੱਤਾਓਸਹਾਲਤਵਿੱਚ ਬੀਐਂਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਦੀਹਿਮਦਦ ( ਕਰਨੇਟਿੱਚਰਾਲਾਨੀਕੀਤਾ)-ਬਬਤਰਾਂ ਦੀਆਂਖਬਰਾਂਹਜਬਰਾਬਰ ਭੇਜਦਾ ਰੇਹਾਨੂ+ | ਚੌਜਿਸਟੌਜੜੇਅਲੀਵਾਲਤੇਬਦੋਵਾਲਜਾਕੇਲੜਾਈਕੀਤੇਹਾਥੀਘੋੜੇਲੁੱਟਕੌਕਪੁਰਥੀ | ਲੇਖੇਪਯੋਜਦਓਹਫੌਜਹੀਰੇ ਹੁਕਮਤੌਬਾਹਰਹੋਕੇਉਲਟੀਮੇਰੀਬਮਹੋਤਹੀਸੀਤਾਂਟੋਜ਼ੇ | ਓਸਬਾਗੀਰੌਜਦੇਕੰਮਾਂਦਾਮਕੇਤੂੰਜਿਮੇਵਾਰਰੋਸਕਦਾਹਾਸਰੋਜਿਸਦਿਕੋਂਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜ਼ੀ ਫੌਜਜਬਤਰਾਓਦੁਲਕਰਦੇਛੋਆਈਸੀਤੋਫੈਸਰਕਾਰਲRਨਾਲਅਹਿਹੋ ਓਥੇਦਿਤੋਂਹਮਾਰੀਆਬੜਜਾਨਮਾਲਸ਼ੋਹਰਤਰਾਂਖੇਰਖਦਦਗਾਰਲਰਕਾਰ ਦੀਬਣੀਹੀਹੈਅਬਏਨਾਂ ਸਾਬੁਤੀਆਂਤੋਂ ਦੋਸ਼ਐਰੋਮਕੋਈਸ਼ਹੀਹੀਹੋਸਕਦਾਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਲਰਹੈਪਜੇਓਰੋਬਾਰਤਾਸਿੰਘਾਸਾਹੀਕਰਨੀਹੋਕੇ (ਜੇਕਰਤੁੰਗੁਨੇਹਨਾਕਰੇਂਗਾ ਤੇੜੇ ਦੋਸਾਬਤਹੋਉਤਾਂ ਅਸੀਡੈਂਨੂੰਲੁੱਟਣ ਨਹੀ ਬਲੇਅੱਗੇ ਕੋਈਚਾਰਾ | ਜਦੀਪਰਾਜੈਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬਜਵਾਬਬਹੀਤੇਦਰੁਸਤਦੇਤੇਗਏ(ਸਕਤੇ ਸਿੱਡੀਬੀ#ਮੰਨਦੇ ਨੇਮੰਨਦੇਕਾਰਦਾਇਖਤਮਰਸੀਅਬਰਾਜੀਲਘਦੇ ਜਵਾਬ . 1. ਖੰਡ ਤਿਉੜਸ਼ਕਾਰਦੀਤਰਫੋਟੋਕੋਰਾਜੇ ਨੂੰਏਤਰਾਂਝੂਠਕੀਤਾਰੀਆ-ਪਹਿਲੇਫੌਜਦੇਬਾ ਹੋਏਦਕੋਈਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਭਲਾਜੇਫੌਜਬਾਗੀਹੋਈਈਨੀਜਾਇਉਹਜੀਰਦੇਹੋਸ਼ੌਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਬੇਰਸੀ,ਤਾਂਹੀਣਜੀਰਨੂੰਮਾਰਿਆ-ਦੂਜੇਤਨਖਾਹਜਫੌਜਦੀਛਿਮਾਹੀਰਮਾਤਨ ਚੜ੍ਹਤੋਈਓਹਸ਼ਾਮਿਲਕਰਥਿਗਲੀ,ਬਾਕੀਜੋਗੇਨੀਲਸਕਰਟੈਂਚਜਾਣਦਾਇਰ ਦਾਰਾਜੇਦਾਦੇਖਕੇਜਦਾਬਾਗੀਹੋਤਾਆਰੀਆਹੈਬੋਬਨਾਵਟਆਊਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫੌਜਰਾਜੇਦੇਹੁਕਮਤੱਬਾਹਰਹੋਗਈਸੀਤਾਂਰਾਜਾਕਪੂਰਥਲੈਨਰਹਿੰਦਾ,ਲਾਹੀਦੌਕੇ ਕਾਰਝ ਅੰਗਫੌਜਵਿੱਚਆਜਾਦਤਦੌਸ਼ਕਾਰਊਆਪੇਚਹੋਜਾਂਦਾਕਿਰਾਜਦਕੋਈ ਦੋਸਨ ਫ਼ੌਜਦਾਬਿਗਾਹੈ।ਦੂਸਰੇਜੰਬਰਦਾਰਪਹਾੜਾਸਿੰਘਫਰੀਦਕੋਟੀਏਨੈਪੁਰੇਮਤਲਬਰਕ ! ਰੀਦੀਖਬਰ ਦਿੱਤੀਸੀਡੈਸ਼ੇਰਕਾਰਦੇਪੂਰੇਫਾਇਰਾਜਾਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ_ਕੋਈੜੀ · is ਮਲੀਕੇਉਕਮੇਜਰਹਿਰੀਲਾਰੰਸਸਾਹਬਤੇਮੈਕਸਸਾਹਿਬ ਲਫਟੈਟਨਿੰਗਬਾਨ ਹਿਬਏਹਸਬਅਪਣੀਪਰਪੋਪਚਲੇਖਦੇਹਨਕਿਐਨਮੌਕੇ ਪਰਸਰਕਾਰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬਦੀ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org