ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/659

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾ ਭਾਂਗ ?' ( ਲੂਵਾਲੀਆਂ 4 . ੫੬੫ •e 4 ਨੂੰ 4 ° ਕਦਰਰਾਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦੇ ਜੁਮੇਸਰਕਾਰ ਅੰਗੇਜੀਸਖਤਇਲਜਾਮਤੁੱਥਮੁੱਥਥਾਪਕੇ ਓਸਦਾਬਹੁਤਸਾਰਾਮੁਲਕਜਬਤਕਲੀਤਾਓਤਨੇਡਦੀਪਕ ਰਾਜੇਸ਼ਾਹਿਦਕੋਈ ਨਾਹਨਹੀਸੀਓਸਮੇਦੇਅੰਗੇਜੀਹਾਕਮਾਂਦੀਜਮਾਤ ਨੇਬਹੁਤਜਬਰਦਸ੍ਵਕੀਤੀਕਿਉਕੇ ਓਨਾਂਅੰਗੇਜਾਂਦਾ ਏਹਲਸ਼ੀਜਿਥੇਹੋਸੇਸਰਦਾਰਾਂਦੀਤਾਕਤਘਣਾਦੇਓਪਏ ਸੇਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮਾਸਤਪਟਿਆਲੇਡੋਬੇਨਾਮੇਸਵਾਮਾਲਕ ਓਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਰਮਸਿੰਘਬਹੁਤ | ਲਿਜਾਰਤੋਖਬਰਦਾਰ ਹਰਜੀਦਰੋਪੜਆਦਿਕਬਕੁਨਰਮਾਜ ਨਾਲਥੋੜੇ-ਕਬੂ | Bਬਦਲੇਭੀਏਹੋਵਰਤਾਓਵਰਤਮਾਜੋਮਾਸਤਕਪੂਰਬਲੇਬਲੂਕਤਾਰੋਆ--- | ਅਮੇਜਰਲਰੈਸ਼ਹਿਆਦਿਕਅੰਗ੍ਰੇਜੀਹਾਕਿਮਾਂਰਾਜਾਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦੇਸਬਉਸਨੇ ਤੈਦਜੂਹਾਤਤੱਛਔਰਉਕਤਇਲਜਾਮਭਾਰੀਸਮਝਕੈਮਿੰਟਚ ਏਹਰਪੋਕੀਤੀਰਿਸਤੇ ਦਾਰਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦਾਕੁਲਇਲਾਕਜੋਸਤਲੁਜੋਬਾਈਪੰਜਖਜਾਰਰੂਪਾ ਏਸਾਲਦਾਰੇਜਬਤਕਾਰਕੀਤਾਜਾਵੇ ਔਰਜੋਵਾਬੈਥਿਤ ਪੰਜੋਲਾਹਜਾਰਸ਼ ਡਿਜੌਹਰੁਪਏਸਾਲਦਾਓਸਵਿੱਚ ਬੀਜੋਰਅਸਵਾਰ ਪੰਜਥੌਮਾਦਾਵਾਰੈਹਾਜ਼ | ਰਖਵਾਏਆਸਤਦੇਜੁਹੈਲੋਰੁਪਏ ਫੀਅਸਵਾਰਛੀਰੁਪਏ ਫੀਦਾ | ਰੀਤਨਖ਼ਾਹਦੇਹਿਸਾਬਸੇ ਜੋਖਬਾਰਹੰਜਾਰ_ ਸੌ ਲਦਾਹੁੰਦਾਹੈਪਾਓਸ ਚਜੇੜੇਟਡਬਹੁਤਲੇਆਸਤਦੇਦੂਰਦੂਰਹਮਓਹਓਜਫੌਜਦੀਨੌਕਰੀਚਲੀਏਜ } 4 ਗਏਜਤਰਾਂਸਬਕੁਛਲੈਕੇਏਸਰਈਸ਼ਦੀਖਾਮਲਕੀਅ3ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚਾਰੱਖ੬੪ ਹਜਾਰਨੌਸੈਂਸੱਤਪਏਸਾਲਦਾਇਲਾਕਾਈਜ਼ਰਤਉਤੋਰਹਿਣ-ਢੋਚਾਹੀਏਕਿਏਸਦਾ . ਚਾਲਚਲਨਚੰਗਤਅੰਗੇਜ਼ੀਗਰੀਦਦੇਖੈਰਹਹਮੇਸਾਬਣੇ ਰਹਿੰਡੋਲਦਾ ਬਦੋਬਸਤਚੰਗਾਰੱਖਣਤੇਜੰਗਮੰਅੰਅੰਗੇਜ਼ੀਦੇਸ਼ਾਝਹਰਤਰਾਂ ਸੈਲਾਅਲ ਔਰਜੋਰਸਤੇਏਸਖ਼ਾਸਤਵਿੱਚਦੀਜਾਂਦੇ ਹੋਣਓਦੀਸ਼ੀਫਾਈਰੱਖੋਂ| ਬਜਏਹੋਰਪੋਟਜ਼ਰਲਾਰੇਸਸਾਹਿਬਹੀਐਮਨਜੂਰਗ੬ਤਲੁਜੌਬਾੜੀ ਫਦਾਬਇਲਾਜਬਤਕੇਦੁਆਬੇਬਿਸਤਜਲੰਧਰਦਾ ਏਲਾਕਾਫ਼ੌਜਦਾਰ ਆਦਿਕ ਇਖਤਮਾਰਾਂ ਸਮੇਤਰਾਜੇਸਾਹਿਬਜੈਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਦਰਪੁੜਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਗੈ ੧੯੪ਇਕੋਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘਹਰਭਰਮਾਰਤਾ ਤੋਂਪਹਿਲੇਅਪਣੀਆ ਚਫੌਜਦਾਰੀਦੀਵਾਨੀਗੋੜੀਕਨੂੰਨਜਾਰੀਕੀਤਾਏਜੇ ਜਾਲਚਏਕੋਰਣਧੀਰਸਿੰਘ 136 . ਤੇਰੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ HE Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org