ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/672

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

3:ਗੁ:ਖ਼ਾ:-ਭਾਗ . . (੬੩) Mਆਲੂਸੀਆਂ - ਖਿਤਾਬਣਨ ਸਲਸ਼ੇਰਾਜਾਸਾਹਿਬਨੂੰਨੋਦਸਮੇਤਅਲੇਪਏਸਡੈਂਸਿਵਾਇ ਦੋਖਰੁਕਦੇ {੧੩ ਖ਼ਰਚਫੌਜਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀਅਫਸਰਾਂਨੂੰਪੰਜਪੰਜਸ਼ੋਰੂਮਾਇਮਜੂਦਾਔਰਪੰਜਹਜਾਰ ਦਾਖਿਲੇਤਰਾਜੇਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਦੀਵਾਰਾਮਜਸਆਦਿਕ੧੨ਆਦਮੀਆਂ : ਲੇ- ਏਸੇਤਰਾਕੌਰਬਿਮਾਸਿੰਘਨੂੰਬੀ ਓਹੂਦੀਆਂਖਿਜਮਝਦਲੇਇਕਤੱਲਕਾ । ਭੜਾਇਚ ਪੇਲੀਹਜਾਰਰੁਪਏਸਾਲਾਨਦਾਤੇਖਲੋਤਅਔਰਏਸੰਤੱਲਕੇ’ਚੋਂਰਾਜ ਸਾਹਿਬਦੇਈਏਕਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰਬੀਜੇਨੇਓਬੇਟਹਿਲਾਂਕਰੀਆਜਨਹਿੱਸੇ ਏਬਖਸੀਸਾਂਝੌਜ਼ਵਾਇਰਾਜੇਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘਨੂੰਮੁਤਬੰਨਾਕਰਲੇਵੇ ਦੀਨੋਦਤੇਇਕਬ } ਜੋਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਦੇਬਡਿਆਂਦਾਨਰਾਇਣਗੜAਲੇਅੰਬਾਲੇਸ਼ੀਗਰਮੰਨੇ ਮੁਤਬੰਨੇ । ਬਖਸ਼ੇ- ਅਬਏਨਾਬਾਰੀਆਂਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂਤੋਅਧਿਕਬਖਸ਼ਿਸਰਾਜੇਰਣਧੀਰਤ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰਮੁਤਬਨਾਕਰਲੈਣਦੇਇਖਰਾਤਲਾਰਡਕੈਨਿੰਗਸਾਹਿਬਵੈਸਰਾਇਹਿਦਕੀਤੀ | ਜੇਬਦੀਬਨਦਦਾ ਤਰਜਮਾਨੋਚ ਹੈ। ੧੮੬੧ਈਐਇਲਾਕੇਅਵਧਦਿੱਚਅਨੇਕਤੱਲਕੇਦਾਰ,ਦੋਤੇਜੇ ਜੈਰਾਜਗਾਨ ! ਆਦੇਕਈਰਾਜੇਸੱਦੀਵੈਸਅਬਰਾਜੇਰਣਧੀਰਸਿੰਘਨੂੰਓਤੌਕਈਹਿਸੇਬੁੱਧਵਡਿਆਂ 'ਚ ਈਪਾਪਤਹੋਣੇਕਰਗਵਗਟਨੇਰਾਜੈਰਾਜਗਾਨਦਾਖਿਤਾਬਹੋਰਬਧਾਦਿੱਤਾਜੇੜਾਅਲਕੇ । ਹੁਣਏਹਹੋਰੀਆ (ਫਰਜੰਦ ਦਿਲਬੰਦਰਾਖਲਏਤਕਾਦਰਾਜੇਰਾਜਨਜਾਰਦੇ ਜਨਕ ਅਤਾਇਜਿਮੀਦਾਰੀਇਲਾਕਾਬੰਦੀਵਬਰੌਲੀਰਾਜਰਣਧੀਰਸਿੰਘਦੇ ਨਾਮ ਵਾਇਸਰਾਇਕੀਟੋ ਹੁਦਮੰਦਚੀਫਮਜਨਰਬਦੁਅਵਧਦੇਖਣ-ਥੀਮਲੂਘਾਫਿਰਾਕਾਰਣਧੀਊਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚਅਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਖੇਰਆਹੀਸਰਅੰਜੀਨਾਲਪਨੀਫੌਜ ਸਮੇਤ ਖੁਦਖਨਊਟਿਆ ਕਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਇਸ ਹਮਬਡੇ ਖੁਸਰੋਏ।ਨਾਲੇ ਬੂਟੀਤੇਬਰੌਲੀਇਲਾਕਅਧਾਖਿਰਾਜਮਾਫਕਰਕੇ ਐਸ਼ਲਈ ਜਾਰਣਧੀਰਬਿਘਨੂੰਏਸਰਤਪਰੇਆਕਿਓਹਹਮੇਸਰਅੰਜੀਨੁਤ ਪ ਪਰਮਦਦਉਗੇ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਜਾ ਬਾਝਏਥਨੂੰਅਪਣੀਬਹਿਬੂਰੀਡੇਫਾਇਦੇ ਸਬਬਖਿਆਲਕਰਨਗੇ, ' . , ਮੁਰਕਾਰ' ਇਜਹਾਹੁਕੌਨਮੀਰ ਮੁਨਸੀਹ गर्ग। ਤੋਂ ਖਿਲਜੇਵਰਕੰਗਣਜੋੜੀਜੜਾਉ ॥ ਮਾਲਾਮੋੜੀਆਂਦੀ ਬਾਜੂਬੰਦ ਅੰਗੂੜੀਨਗੀਨੇ ਜਜਰੀਵੈਲਮੇਤ ਹਾਥੀਹੋਰਾਂਤੀਕੈਬੂਤ ਝ ਲਕੀ ਬਾਉਲੇਰ ਬੰਟੁਕਡੋਨਾਲੀ ॥ ਜਿਤੈਅੱਨਾਲੀ £ ਕੱਪੜੇਜੇਵਰ ਗਰਮੌਟੌ ਮੌਮਾਲਾ ਬਾਜੂ ਘੋਜੱਜਸਮੇਤ ਡਿਗ॥੧: ॥. ਵੇਖੋ ਸੜ ੪ ਤਰੀਖਖਾਲਜਾਉਰਦੂ ਦਾ ਏ . ਦੇਖੀਗਈ ਦੇਖਕੈਨਿੰਗਸਾਹਿਜ਼ ਰਾ । Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org