ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/674

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3: ਖਾ:-ਭਾਰਤ (੬੫੫) 'ਅਆਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕੀਇਛਰਾ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣੀਸਾਹਿਬਾਦੀਮਹਿਬਡੇਅਦਬਦੇਕੁਰੋਹੋਏ ਪਚਵਰਨਣਕੀਤੀਜੇਸਨੂੰ ੧੧੫ ਜੁਟਕੇਦਰਬਾਰੀਬਹੁਤ ਖੁਸੀਹੋਤੈਰਾਜੈਸਾਹਿਬਊਅਕਲਇਲਮਦਾਕੋਟਚਤਰਾਈਦਾ , ਤਲਭਾਗਾਂਦੇਮੰਦੂਸ਼ਗੁਣਾਂਦਾ ਭੰਡਾਰਸ਼ਮਝ) ੬:੧੮੮੭ ਈ:ਰਾਜੇਰਣਧੀਰਸਿੰਘਨਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੋਸ਼ੇਲਕਰਨਦੀਏ ਛਮਾਓਸ਼ੇਨਡਿੱਗਣਰੱਖੀਸੀਐਸਦਿXਓਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਏਲਾਚਾਕਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਕੇਟਲਾਆਸੀਪਜਿਸਦਾ ਸਬਬਿਤ ੬੪੬ ਸਉਤੇ ਲਿਖਆਹਾਅਬ . | ਇੰਗਲਿਸਤਾ} ਉਸੇਇਵ ਦੇਉਛਾਲੇਨੇਜੁਏਹਉਤਸਾਹਖਕਰਦਿਤਾਰਿਓਸਨਮਾਇਕਾਰੀ ਧਰਮਾਤਮਾਪਾਰਲੀਅੰਟਕੌਸਲਦਾਰਡੇਅਪਣੇਛੋਖੁਦਾਹਿਨਸ਼ਾਹਮਲਕਾਮੁਖੀ ਜਿਖਾਕੇਸਰਹਿੰਦਦੇਚਰਨਪਰਸਕੇਮਾਂਨੰਦਵਾਲਭਉਰਾਵਾ- ਏਹੋਕੀਸਲਾਹਹਿ ਰਾਕੋਰਮਾਸਤਦਾਭੋਲ਼ਅਪਣੇਫਰਲੇਦਖਘਦੀਆਂਭੁਪਰਖਕਰ੧੫ਮੱਤ ਸਿੰ:੧੮੭ਈਕੋਰਾਜੇਰਣਧੀਰਸਿੰਘਨੇਇੰਗਲਿਸਤਾਨਪਹੁੰਚਣਦਸਤੇਬਈਦਾਰਾ, ਲੀਤਾ।ਜੱਦਓਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ਖੇਰਖਾਅਹਿਲਕਾਰਾਂਨੇਵਲਾਤਸਫਰ ਤੋਂਬਥੇਰਾ ਹੀਰਘਕਿਉਂਕਿਓਸਨੂੰਜੇਗਰਦੀਬੀਮਾਰੀਐਡੇਬੇਲਫਰਕਰਣਾ ਦੀਤਾਕਤ ਨਹੀਛਤੀਸ਼ੀਓਸਦੀਇਕਰੀਡੈਲਭਧਮੇਓਸ ਐਸਾਚੁੱਕਿਅਮਦਨਊ ਚਕੋਈ ਬੁੱਲਓਸਦਾਭੋਗਰਹਿੰਦਾਭੋਰਜੰਦਪਬੀਮਾਰਤਾਂਕਿੰਤਪਹਿਲੇ ਜੋਰ ਹੀ ਸੀਪਰਓਸ਼ਦੇਤੀਬਰਲੌਕ ਡੇਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂਦਾਤੇਰਾਜਸ਼ਾਜਤਬਦਾਮੋਹਮਾਕਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਕਿਸੋਹਣੀ ਮੇਹੀਵਾਲcਰੀਰਦੇਨਹੋਣਦਾਆਲਭੂਲਾਜਿਹਾਜਪਰਚੜ੍ਹਦੀ , ਜਿੰਦੜੀਦਾਜਹਾਜਤਦੇਸਮੁੰਚ ਡੋਬਦਿਤਾਬਚਤੇ ਮਨਕੀਮਹੀਮਾਹਿਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਮੋਨਤੀਰਥਸੇਵੇਚੋਟੀਕਾਲਗ)ਜਪਡਾਕਟਰਾਜੇਨੂੰਅਦਮੋੜੇ | 7 kਬੰਬਈਵੇਨੀਤੋਰਦਿੱਤਾ ਸੀਪਰਘਟੀਕੌਣਧਾਵੈਮੋੜੀਦੂਰਆਕੇਸ਼ਦੇਦਿੱਚ 6 ਦਿਸਮੁੰ ਬੁੱਕਗੇਆਮਤਾਜਾਖੜਗ ਸਿੰਘਬੀਅਦ ਤੋਂਮੁਪੈਣੋਦੀਖਬਰਸੁਣਕੇਕਪੂ . ਰਿਥਐੱਚੱਲਕਰਜਦਬੰਬਈਪਹੁੰਚਮਾਤਾਂ ਓਧਰੋਂਰਾਜਾਦੀਥਆਈਜੇਸ਼ਨੂੰਦੇਖ ਵੇਸਾਸਮੁੰਦ’ਚੋਂ ਇਕੋਹੋਬੋਕਦਾਸਮੁੰਦਉਛਲਆਯਾਓੜਕਜੈਦੀਲਾਰਨੂਲੀ ਕਰਨਾਬਕਸਹਿਪਾਗੋਦਾਵਰੀਗੰਗਾਨਾਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੁਧਰਲੇਬਰੂਪ ਤੀਰਥਮੰਨਦੇਹਨਕਰਕੇਧਰਮਬਾਸੜਅਨੁਸਾਰਕ੍ਰਿਕਰਮਕੀਰੀਆਵੋ ਰਾਜੇ ਰਣਧੀਰ Digtetzed by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org