ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/687

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

, ਰਾਜਪਾਲਜ-ਭਾਗ੩ ਫੁਲਕਿਆਂ ੧੨੮ ਦੀਜਚੌਧਰੀਹੋਕਰਫੁਲਪੰਜੋ:੧੭ਬੇ-ਕੋਚੌਧਰੀਕਾਲੋੜੋਅਪਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੋਨਾਪਰਬਸਾਡੇਹਰਬਤ ਨਾਉਦੇਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਓਥੇਬਲਕਰਅਪਣੀਆਂ ਦਾਤ ਦੌਧਰਾਇਤਬਹੁਤਗੌਣਕਦਿੱਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌੜਦੈਚੌਧਰੀਆਂਦਾਖ਼ਆ . ਤੇਸਿੱਧੂਗੋੜਦਾ ਸਰਦਾਰਬਣਆਉਦੇਦਰਬਾਰਏਸਦੀਡੀੜਤੋਹੌਈਫ਼ੋਰ ਝਾਇੰਸਦੋਸਦੇਨਿਆਉ ਸੂਬੇਲ਼ੇਦਪਾਜ ਏਮੈਰੀਜੁਬਾਨੀਚੁੱਕਣਲਗਪਏ))--- ਫੁਲਦੇਦੋਇਬੜੀਆਸਨਪਹਿਲੀਬਾਲੀਦੂਜੀਰਜੀਈਬਾਲੀਵੈਲੋਡਰਾਮਾ ਤਿੱਬੇਟੇ ਇੰਕਬੇਟੀਰਾਖੀਸਦੀਸਾਦੀ ਕੁਈਢਰਮਦਾਸਦੇਖੇਜਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਈਡਿਓਸਦੀਨਅਰਬਗਰ ਵਿੱਚਜੰਗੀਰਦਾਰਹੈਮਆਈਜੀਊਤੁਰੰਤਖਤ ਏਹ ਤਿੱਬੇਟੇ ਹੋਏ।ਜਿਨਾਦੀ ਉਲਾਦਖਣੀਪੰਡਵਿੱਚਲੌਘਰੀਏਮਸ਼ਹੂਰਹੈਅਥਸਰਦਾਰ ਫੂਲਨੇਜਦਬਹੁਡਜੋਰਫਕੋਅਪਣੇਕਦੀਆਂਪੰਡਿਕੋਟਲੱਧੇਵਾਲਡੋਬੀਦੇ ਵਾਲੀਦੇਲੈਣਦਉੱਦਮਕੀੜਤਾਂਲੁਕਾਬਤਖਾਤੇਮੁਹਿਬੂਬਖਾਂਭਟਨੇਰਵਾਲੋਭੱਟੀਰਾਜਪੁਤ ਖਸਰ ਥੇੜੀਪਾਸਜੋਬਠਿੰਡੋਦੇਨਜੀਕJਆਡਿਤੂਪਰਹਾਰਕੋਭਟਨੇਰਵੇਦੌੜਗਏ ੧੭੩੧ ਏਕੋਈਲੇਖਾਂਮੰਜਰਾਜਪੂਤਦੀਮਦਦ ਨਾਲਓਨਨੇਹੱਲਾਕਰਕੇਫੂਲਪਿੰਡਚੌਥੀ ਫੂਲਤੋਂਛੁਡਾਲੀਤਾਏ-ਭੱਜਕੇਅਰਾਜਪਿੰਡਰੈਪਭਟਨੇਰੀਤਾਲੁਆਰਕੈਚਲੇਗਏ। ਖਾਂਦਾਬਾਦੌਲਤਖਾਂਫੂਲਪਿੰਡਊਕਬਜੇਕਰਬੈਠਾ।ਦੂਸਰੇਸਾਲਫੂਲਰੈਭਾਈ ॥ ਰਿਦੈਜੋਰਲਦੌਲਤ ਖਾਂਨੂੰ ਮਾਰਕੇਫੋਰਟੂਲਛੁਡਲਿਆਤੋਤਖਾਂਭਰਦੇ ਨਵਾਬ ਚੜਾਈਕੀਤੀ।ਓਬਜੈਗਮੇਘਾਤਖਾਂਟੋਭਤੀਜੇਬਡੇਸੂਰਬੀਰਮੁਹਬਤਖਾਂਤੇਮਾਹਿਬੁਖਾਂ ਮਾਰੇਗਉਣੁਲਨੇਫਤੇਪਾਰਬੀਦੋਵਾਲੀਪਰਕਬਜਾਕਰਲੀ--- ਅਬਰਦਾਰਫੁਲ੬ਕਰਈਬਤਾਕਤਵਗੈਅ,ਕਿਉਂਕਇੰਸਦੈਛੁਇੰਕਜੋਹੈ ! ਬੂਰਬੀਰਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇਨੂੰਲੋਕੋਜੇਧਰਜਾਪੇਕੋ ਫਤੋਕਰਕੇਕਇੰਨਟੈਂਚ ਮਸ਼ੀਗਰੀਆਰ ਨਹੀਕਨਵੈਬਡੋਕਲੋਨਾਲਆਚਾਰੱਖਦੇ) --- ਜਰਨੈ · ਤੀਰਬਾਲਕਜਗਰਾਦੇਹਾਕਮਜ਼ ਮਾਲਜਾਰੀਦੋਟਕੇਸ ਪੁਚਾਏਪੜਾਂਓਨੇਚੂਲ ਸਬਹਾਲਸੂਬੇਸਰੰਦਮੂਲੇਖਭੇਜਮਓਸਨੇਫਰੇਬਨਾਲਚੂਲਭੂਸਰੰਚਚੁਲਾਕੇ . ਕੈਦਲੀਪਜਿਥੇਹ:੧੭੪੬ਕੋ ਗੁਜਰਨੈਆ ---ਫੂਲਦੇ ਮਰਣਵੀ ਕਮਾਣੀਅਉਬੀਸੁਣੀਹੈ ਇਕ ਫਕੀਰਾਮੁਮੇਰਪੁਰੀਫੂਲਪਿੰਡ ਰੈਕਰਦਾਥੀਓਲਦੀ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org org