ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/696

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ:ਖਾ:-ਭਾਰ੩ (੬੭੭) ਮਃ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ sa ਪੈਂਤੀਲ ਹੈ ਘਦੀਸਰਣਜਾਪੈਆਪੀਛੈਨਾਜਮਲਸਕਰਲੈਕੇਨਜਾਮੁੱਦੀਨੋਫੌਜਦਾਰਆਪ ੧੩੭ ਹੁਮਾਰੀਜੰਗਯਾਅਪਣੇਸਰਦਾਰਦੀਕੰਮਕਪਰਰਾਜਾਸਿੰਘਜਾਫਿਰਿ ਜੋ ਆਨਜਾਮੁਦੀਨਬਹੁਤਲੇਆਦਮੀਆਮੇਤਰਾਰੀਆਬਾਕੀਫੌਜਦੌੜਗਈਤਬ ਸੈਸੂਬਾਸਰੇਦਦਾਬੈਰੀਬਣਤਾਬੈਠਾਪਕਦੇਕੁਝਨਾਖੁਮਾ-- | ਏਥੇਬਾਲਮੇਜੋਧਬਠਿੰਡੇਵਲੇਨੇਡੋਰਾਇਤੀਖੀਲੇਦੀਬੋਈਜੋਅਤੀਉ ਪਹਿਲੇਭਾਈਗੁਰਬਖਸਘਕੈਥਲਵਾਲੋਵਾਲਮੰਗੀਰੋਈਲੀਮਾਹਲਈਪਏਬ ਆਤਮੰਅਪਣੀ ਹੇਠੀੜੇਨਾਮਕੀਲਮਕੇਗੁਰਬਖਸਿੰਘਬਾਬੇਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਕੂਲੈਰੈਆਪBਨਮਹੀਨੇਲਵੇਰਹੇਜਦਆਲਾਘਨੈਅਪਰੀਫਤੇਹੀਨਾਦੇਖੀ ਤਾਂਝੇਲਸਿੰਘਾਂਦਾਬੁੱਢਦਲਜੋਓਸਐਦੁਨੀਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬਤੋਂ ਕੱਢਹੋਯਾਤਿ ਡਿਪਨਪੂਰੇਕਰਰੈਹਾਸ਼ੀਅਪਮਦਦਪੁਰਬੂਲਾਲੇਆਮਓਧਾਕਬਹਾਰਾਂ ਕੈਜੋਧਸਿੰਘਨੇਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਲਾਕਰਲਈਆਲਾ ਸਿੰਘਨੇਰਾਂਪੰਡਓਸ ਦੇਦਲਏ।ਜਿਨਾਂ ਟੈਚਚੱਕਭੁਚੋਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾਜੋਗਾਨੇਦਏਹਜਾਰਡਭਾਈਗੁਰੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘਝੂਦੇਕੇਰਾਜੀਕਰਲੀਤਾਤੇ ਬਢਦਲਊਸ਼ਾਬਲੇਕੇਸ਼ੋਰਸ਼ੇਰਾਣੀਆਂ ਨਿਰਬੀ,ਬੋਮਬੁਲਾਡਜਾਲੁਟਾਏ।ਓਥੋਂਦੇ ਰਈਸਾਨੂੰਬਰਬਾਦਕਰਕਖਾਲਸੇ ਗਿੱਟੇਖਣਾਕੇਖੁਸ਼ੀਲੀਸਿੰ੧੮੧੧ ਥਿ:ਮੇਂਰਾਜਾਆਲਾਸਿੰਘਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇਤੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂਸਰਦਾਰਾਂਨੂੰ ਬਾਬਲੈਕੇਅਪਣੇ-ਕਦੀਮੀਬੈਰੀਭੱਟੀਆਂਪਰਬੱਡੀਧੂਮਧਾਮਦੀਚਈਕੀਤੀਅਨੋਕ ਜੰਗਹੋਏਦੇਹਾਰਦੇ ਜਿੰਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਏਕਪਾਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈਪਰਕਈਡਓਨੇ ਦੇਦਲੀਤਔਰਲੋ-ਟੇਬਹੁਤਗਏ)- ਓਸ਼ੇਸ਼ਮੇਅਬੁਖਾਂਤੇਸਲੇਮੁਖ ਮਗਰਬਨੇਰੇਰਾਜਪੂਤਾਂਸੰਤਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਖਾਮੂਣਕਵਾਲੇਨਕੌਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਕੇਅਦਦਚਾਹੀੜਾ ਕੌਰਜੀਨੇਜਾਕਰਬਰੇਡਾਰੀਜੰਗਕਰਕਰਓਨਦੇਇ ਲਾਕੇਹਾਣਾਜਮਾਲਪੁਰਧਾਰਸੂਲਬਾਲੂਆਛੀਨਕੇਸਰਦਾਰਖਾਂਨੂਪਾਂਚ ਉਜਾਰੇਵਾਸਤੇਦੇਕਰਬਾਕੀਸਾਰੇ ਮੁਲਕਉੱਤੇਅਪਣੇਠਾਣੇ-ਬੈਠਾ ਦਿਤੇ -ਭੂ ਸਲੇਮਖੀਜ਼ਮਾਲ ਹਨ¢Sਰਦੇਬੂਬੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦਮੀਆਂ ਨੂੰਅਪਣੀ ਪਰਚੜਾਲਿਆਪਕੌਰਜੀਦਾਦਖਲਫੋਰਉਠਾਇ-ਏਹਖਬਰਸੁਣਦੇ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org