ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/703

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

.

ਕਢਕੇ ਜਬਾਅ ਜਨਕੋਜਨਜਰਮਾਣੀਪਾਏਜਾ ਨਾਹੀ ਸ਼ੋਅ } ਬਮਰਾਜੇਸਿੰਘðਮਹਾਂਰਾਜ ਖਨਾਥੜੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਮਾਜਪਤੇਜ ! ਦੇਖਕੇਬਹੁਤਸਾਰੇ ਖੇਣਾਈਏਮਝੈਲਖਬਰਦਾਰਤਾਂਕੰੜੋਨੋਝ ਨਾਖਰਤੋਂ Bਮਹਾਂਰਾਜਈਹੇਕਾਰਐਸਾਉਛਾਲੂਆਸ ਨੂੰਤੁੱਛਮਝਕੋਦਲਾਉਣਲਪੇਆ ਪਹਿਲਾਹੋਰਈਸਰਦਾਰਾਂਕਬਾਲਣੈਮਫੇਜਦਸਰਦਾਰਬਘੇਲਸਿੰਘਦੇਇ | ਲਾਕੇਤੜੇਬਹਿਲੋਲਪੁਰਚਰਾਜੇਕਾਰਦਾਰਾਜਾੜਮਰਿਆ,ਤਦੋਬ ਲ ਈਧੀਰਜਨਾਕੀਤੀ। ੬: ੧੮੬ ਬਿਕੋਬੀਕਹਜਾਰਮੇਥੀ । | ਇਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰਲੈਕੋਮਹਾਂਰਾਜਦੇਇਲਾਕੇਮਟੈਂਚਜਾਲੁਟਮਾਰਚਾਈਓਸ ਮੇਰਾ ਅਮਰਘਤਲਕੋਮੂਣਕਦੀਤਰਭੱਟੀਰਜਪੂਤਾਂਨਾਲਐਗਰਰੈਹਾਲੀ ਇਹ ਖਬਰਸੁਣਦੇ ਸਾਰਾ ਬਖਸ਼ੀਲੀਘਮਹਿਤੇ ਕੇਤੇਹੀਨਦਰੀਆਸਿੰਘ ਸੇਖੋ | ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘਜੋਧਸਿੰਘਕਾਲੇਕੇਆਦੇਕਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਕੌਰਹਿਮਤਸਿੰਘਬਹਾਦੁਰਦੀਕ | ਖਾਣਾ-ਵਿੱਚਛੱਡਕੇਆਪਛਪਾਛਪਪਟਿਆਲੇਆਪਉਮਾ)- ਮਝੈਲਬਹੁਤਰੋ ਰੌਲਾਦੇਖਕੇਅਪਣੇਸਰਦਾਰਖਾਨbਘਹਰੀ ਕੈਲਾੜਿਘਬਰੇਰੀਖਣੇ ਡੋਗਰਡੈਂਬਖਬੂਘਬਖਤੂਬਿਘਗਰੇਵਾਲਫਤੇਖ਼ੂਅਲਾਉਲਰੁਹੇਲੇਗੁਲਾਮ ਬੁਲਖਬੀਬਤਾਲਾਬੰਖਤਮgਸ਼ਿਘਲਟਇੰਤਮਾਦਿਕਸਰਵਾਰਾਊਫੌਜ ਟੈਰੇਮਝੈਲਾਦੀਖਬਰਲੈਣਵਾਸਤੇਚਦਿਚੈਨਸ਼ੇਘਵਕੀਲਊਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਡਿਮਾਂਜਦਓਹਲਦਲੇਕਸਬੇਮਪਾਬਤੇਨਦਿਨਬਹੁਤਜੇਗਯਾਜਦਰਾਜੇਦੀ ਨੂੰ ਫੌਜਮੈਟਰੀਮੋਰਚਾਅਊਲਾਂਵਾਜਮਾਤਾਂਦੁਲਚਾਰਦੌਰਟਲੇਨੇਸਮਝਾਆਕਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਫ਼ੌਜਕੁਛਮੂਣਕਤੇਕੁਛ ਬੋਲੜਰਹੀਹੈ।ਪਟਿਆਲਾਖਾਲੀਆdਤਲਾਕਰਚ ਲਕੇਮਲਲਈਏਦਬਾਹਜਾਰਮਝੈਲ ਨੂੰਕੇਤਰਾਤਪਟਿਆਲੇਵੈਕੋਪਨੂੰਆ ਪਮਾ, ਪ੍ਰੰਤੂਮਹਾਰਾਜੇÅਆਪਬੜੀਮਰਦਾਨਗੀਐਸਾਥਣਕੇਭਰਤੋਪਾਰਾਬੀਐਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਮਝੈਲਾਂ ਦੇਛੋਕਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂਭੁਲ ਗਈਆਮਛੇਕੜਘਰੇੜੀ • ਸਥੋੜੀਸ਼ੀਲੜਾਈਕਰਕੇਕਸਬੇਨਲੌਰਨੁਹਬਮਾਰਦੇ ਹੋਏਦਖਿਸਕਚਰਦਾ, ਰਥਘਲਘਦੀਬਾਰਚੈਨਐਫੜੀਆਂਮਾਬਰਦਾਰਜੀਲਝੇਰੀਹੋਲ ਏਤੇਤੇ ਤੂੰਅਕਰਬਾਨੀਬਾਦਸਾਹਨੇਬੰ: ੧੮੧ਈ ਔਰਜੀਫੇਟ ਸੀਨਸਾਹਿਬਦੀ ਸਰਜ਼ ਨਾਲੜੀਆਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾਨੇਬੁਫਨੇਕਸੇਂਅ ਆਰਤੋ ਬੁਲੇਖਦਿਤਾਹੈ। Digitized by Paniab Digital Library / www.panjabdigilib.org