ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/714

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ:੪:ਭਾਗ3 . ਅਮਰਸਿੰਘ alwa k ਮਲੈਂਡਸਿੰਘਜੇਜੀਰਮਜਾਅਲੀਖਾਜਮਾਂਦਰਦੀਪਾਸਿੰਘਸ਼ੇਐਪਏਹਸਰਦਾਰ ੧੫੫ ਪੰਜਸੌਸਿਪਾਹੀਖੇਡਚਸਹੀਦਗਏਨਾਮੂਖੱਲਸਖਤਜਖਮੀਹੋਸਰਦਾਰਉੜੀ ਸਿੰਘਨਘਹਰੀਪਕੜੇਗਈਮਰਾਜਆਪਆਲੇਕੀਬਡਾਲੀਪਾਸਜਾਉਤੇ ਏਸਸਿਕਿਤਨੇਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂੰਬਹੁਤਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਤਾਰਈਸਜੀਭ,ਭਦੌੜਖ਼ਲੇਰ ਕੋਲਾਰਾਇਕੋਟੀਏਆਦਿਕਅਪਣੇਦੋਸਤਔਕਸਬੰਧਸਭਬੁਲਲੀਤੇਸਭਤੋਂਪਹਿ ਲੇਬੀਬੀਰਾਜਿਕੌਰਮਹਰਾਜੇਜੀਭੈਣਫਗਵਾੜੇਜੋਨਿਹਾੜਤਕੌਲਤਵੇਦਦਲੇਰੀ ਅਕਲਦਾਕੋਟਹਿੰਮਤਪੁਤਲਾਉਹਜਾਰਆਦਮੀਨੈਕੋਹਰੀਘਦੋਪਾਰਵੈਲ ਕਨੂੰਲੁੱਟਮਾਰਕਰਦੀਹੋਈਮਹਾਂਰਾਜੇਸ਼ਆਪਹੁੰਚੀਮਹਾਰਾਜਾਊਂਐਸਾਹੌਸਲਾਦੋਂ ਕਿਹਵੇਚਾਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘਕਿਆਚੀਜਹੈਪਹਿਲੀਸਤਲੁਜਦਿਅੰਕੁੱਲਮੁਲਕੜੇ । ਰਿਮੰਤੇਰੀਦੋਠੀਫੇਰਾਸਕਨੀਹਾਂ।ਬਸਅਬਮਹਾਂਰਾਜਮੋਕੋ_ਇਕੱਰਮਾਰਾਂਬਵਗਏ ਇਤਨੇਜਾਨਾਭਾਜੀਦਭਾਈਮੁੱਖਘਨਾਸਿੰਘਕੈਂਥਵਾਉਂਦੂਹੜੇਘ ਭਦੌ ਆਡੁਬਮਲੇਰੀਅੰਕਿਨਾਹਣਦੀਤਰੋਫੈਸ਼ੇਘਲੱਧੜਾਸਿੰਘ ਰੇਖਾਹਕੀਕਤਸਿੰਘਜਾਦਸੌਂਧਾਸਿੰਘਨੋਟਲਾਬਧਸਿੰਘਫੈਜੁਲਾਰੀਆਆਦਿ ਕਬਰਈਸ਼ਅਪਣੀਫੌਜ ਲੈਕੇਮਹਾਂਰਾਜਪਾਬਆਪਬੀਬੀਸਾਹਿਬਦੀਲ ਨਾਲਸਰਦਾਰਚੂਹੜਸਿੰਘਭਦੌੜਲੇਡੂਕੁਲਫੌਜਦਾਅਫਸਰਕਾਇਕਰਕੇ ਸਿਆਲੀ ਬੇਦੀਤਰਫਕੂਚਕਮਦਿਤਾ।ਓਹਰੀਸਿੰਘਮੀਤਰਫਬੀਮੈਣਦਾਈਏਮਝੈਲਬਰਦਾਰ ਕੁੜਆਪਹੁਚੋਤੇਜੇਗਰੂਹਰੀਆਨਰੇਤੇਦੋਲਾਦੇਕੜਕਾ-ਤੋਪਾਂਦੀਗਰਜਬੰਦੂਕਦੀ ਤੜਤੜਸੂਰਬੀਰਾਂਤੀਆਰਆਰ ਅਕਾਲਕਦੀਧੁਨਿਕਾਇਰਾਂਨੂੰਬੀਜੂਝੇ ਜੁਝੋ ਮੁਕਤੇਲ ਏਹਦੜਾਕਰਲਰਹੀਸ਼ੀਤੇਠਲੜਾਈਆਂਬਰਿਜੋਰਸ਼ੋਰਨਾਸ੍ਰੋਹਈਆਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘੋੜੇਆਦਮੀਮਾਰੈਗਏ।ਸੱਤਅੱਰਕੋਹਧਰਤੀਨੂੰ ਲਾਲ ਪੁਥਾਪਹਿਨਾਕੇਲੋੜਾਂ . ਨਾਲਲੇਪੇਬੂਕਰਦਿਤਾ। -ਅਬੜੇਲੋਗਹਰੀਸਿੰਘਦੀਦਉੱਤੇਣੇਲੇ ਓਨਾਂਦੇਕੰਨਾਂਸਰਦਾਰਚੂਹੜBਨੋਐਸ਼ਾਤਮਾਂਦਾਤੇੜਭਰਦਿੱਤਾੜੇਦੋਪਾਸੀਗੁਰੂਕੋਇ ॥ ਮਰਦੈਹੱਤਮਾਉਹੀਦੇਖਾਕਰਰਾਤ੨ਸ਼ਬਦੇਲਫੇਰਕੇ ਖਿਸਕਾਛਡੋਜਹਰੀ ਸਿੰਘਨੇਸ਼ਵੇਰਕੂਐਪਰਦੇ ਤੇ ਹੋਏਦੋਖੇਤਾਂਭੈਭੀਤਹਕਰਹੋਕੋਈ ਉਪਾਉਬਚਾ ਉਦਾ ਨਵੇਖਕੇਛਪਾਛੱਪਲਾਖਰੁਮਾਨਦਕੁਛਮਹਰਾਜਨਰਦੇਕਰ ਪਟਿਆਲੀ - Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org