ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/720

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

www . 3:ਗ: ੫ ਭਾਰਤ . (90 ੧) . ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਮੰਗਲਈਰਾਮਪੁਰੀਏਮਰਾਜਕੋਸੇਮੇਕੋਕਾਊਕੇਮਾਆਦਿਕਸਬਸਰਖਾ ! ਨਾਨੁਮੱਲਦੇਸ਼ਾਮਲਬੇਕਸਬੇਭੀਖੀਨੂੰਜਾਘੇਰਿਆਪਾਦਾਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਹਿਲ ਜੱਜੋਪੰਝਾਂਬੀਹਜਾਰ ਭੀਖੀਟੱਚਸਪੋਰਸ਼ੇਸ਼ੱਤਲ Rਅੱਡਰੋਜਨਾਨੁਮੱਲਨੇ ਹੋਲਾਕਰਾਕੇਅਪਡੀਫੌਜਕੋਟਉਤੇਚਤੀਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆਗੈਆਆਲਾਘ ਭੱਜਕੇਸਾਬੋਕੀਤਲਟੇਡੀਜਾੜਿਆਈਪਰ ਲਉਥੇਹੀਪਹੁੰਚਕੇਫੜਲੇਆਯਾਪਾਟਿਆਲੇਲੇਆਕੇਵੀਮਹੀਨੇ ਕੈਦਰੱਖੇਛੋਕੜ ਸੋਢੀਹਰਸਿੰਘਦੀਸਫਰਸਨਾਲ਼ਤਿਲਾਖਰੁਚੱਈਲੈਕੋਧਾਜੋਮਾਜਰਾਆ ਕਿਚਾਰ ਪਿੰਡਓਨਾਡੂੰਜੇਗੀਰ ਗੁਜਾਰੇਣੁਸਤੇਦਿਤੇਗਊ) ਹੁਟ-ਇਕਸਾਲ ਪਹਿਲੇਬੀਫਲਨਹੀ ਹੋਈਸ਼ੀਤੈਸੰ:੧੮੪-ਕੋਐਬਾ ਕਾਲੂ ਆਇਕਬੂੰਦਬਰਸੀਮਾਬਤਪਾਟੇਆਲੇ-ਬਹੁਤਇਲਾਕਾਐਸਾਜਿਸ਼ ਚਓਦੋਂਕੁਆਨਹਿਰਦਰਮਾਛਨਹੀਲਭਲਗਭਿਆਦਾਪਾਣੀਪੀਆਰਕੇ ਹੈ।ਕੇਸੋਕੇਸ਼ੋਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਹਸੀਬੀ ਜੌਹਥਡੂੰਘਾਤੇਖਾਰਸੀਲੀਏਕਾਲੁ | ਕਰੋੜ ਦੀਕਹਾਣੀਐਲੀਮਾਨਕਖਦਾਈਹੈਜਿਸ਼ਊਬਣਕੇ ਹੁਣਭੀਰੋਮਖੜੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ। ਸ਼ੇਰਕੱਚੇ ਤੋਲਦੇਅੰਨਬਦਲੇਲੋਨੇਅਪਣੇਲਕੋਲਕੀਆਂਬੇਚਘੱਤੇ ਸ਼ੇਬਲ ਕੇਅਨੇਕਾਨੇਅਪਣੇਬੁੱਚੜਾਂਨੂੰਮਾਰ ਮਾਰਕੁੰਨਕੇਖਾਲੀਪਜੇੜੀ ਜਿਖਾਵੇ-ਤੀ | ਹਿੰਦੁਮੁਸਲਮਾਨਨੂੰਕਹੈ।ਭੁਖਦੇਦੁੱਖਨੇ ਓਬੀਜੋਸ਼ੋਸ਼ੇਬੇਮੁਖਾਈ ਸ ਭੁੱਖਦੇ ਦੌਖੇਮਰਗਏਜੇਕੈਸੇਦੇਘਰਅੰਨਿਦੇਖ-ਸੁਣਨਭੁੱਖੇਲੋਗ ਸੈਕੜੇਓਸਬੁਹੋਜਾਡਿਗਣਾਮਾਰੇ ਕੁਬੀਨਾਉਠਣਾਓਸਨੂੰਬੀਕੰਗਾਲਕਛੜੇ ਨਾ ਅਨੇਕਲੁਟੇਰੇਲੁੱਟਣਉਠਪਏ।ਕਿਸੇ ਹਾਕਮਦੀਕੁਛਪੇਸਜਾਵੈ।ਹਾਕਮ ਕਿ ਸੇ ਨੂੰਫੜੇਖਾ-ਨੂੰਦੇਣਾਏਪਏਸਕਰਕੇਹਾਕਮਬੀਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਛਨਾਆਖਣ ਮੇਦਾਜਸ਼ੇਰਮਬੀਅਲੇਪਾਕੇਉਂਕਿਓਕਸ਼ਮੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਜੈਬਾ ਬੈੱਬਸਤਨਹੀਸੀਐਸੇਹੁਦੁਬੇਦੋਸ਼ਯਾਲਾਤਚੀਜਨੈਸ਼ੇਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀਜਾਂਦੀਹੈਓਦੋਂਨਹੀਜੀਟੀਸੀਰਿਨਾਕਿਦੇਸਭਆਦਮੀਖੇਮਰਸ਼ੀ | ਇਓਸਜਾਹੌਰਹਿਰਦੇ ਐਵਿੱਚਬੀਨਾਡੂਮੱਲਨੈਪਣੀਪਜਾਦੀਰੱਤੇਜੇਤੂ ਧਾੜਵੀਠਾਕੁਦੁਸ਼ੇਰਈਸਾਂਝੇ ਚੁੱਕੇਹੋਏਪਟਿਆਲੇਵੇਇਲਾਕੇਰਲੁਟਮਾਰਕਰਤੇ week - wwww Digitized by Panjab Digital Library | www.paniabdigilib.org