ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/723

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਖਾਲਸਭਾਗ3 (4 ੪ ) ਪਟਿਆਲਾ) ੧੬੪} ਪੰਦਰਾਂਹਜਾਰ ਰੁਮਾਓ ਤੋਪਛਲੇਆਮਲੇਟਾਈਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰਦਿੱਤਾ - ਇੱਥੋੜੇ ਜਾਗਪਤਸਿੰਘਤਾਂਬੀਰੋਕੇਸਟੀਵੋਟੈਨੀਮੁਰੀਆਜਿੱਥੇਜਾਰੇਓਹ:੧੮੪, ਬਿਐਗੁਜਰੀਆਈਬੀਰਾਜਿਕੌਰਪਟਿਆਲੇਆਣੀ-- ਹੁਣਨੁਮਲੇ ਨਿਰਾਉਤੇਬਲਘਊਸਾਥਲੇਕੇਲਾ ਬਨੂੜਸਿੰਘਪੁਰੀਆ’ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚਛੁਡਲੇਆ--ਔਰਜੋਰਦਾਰਕਰਮਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਈਜਾਦਪੁਰੀਆਆਹਿਕਫਜ਼ਾਂ ਲਾਪੁਰੀਆਂਦੀਮਪਰਆਏਬੇਨਾਨੁਮੱਲ ਨੇਧਾਗਰਾਉਹੈਜੋਰ ਨਾਲ਼ਸਭਤੋਂਅਪਣੀਈ ਨਿਮਨਾਕਰਮਨਭਾਯਾਨਜਰਾਨੇਦਾਰੱਪਾਲਾਯਾ।ਓਸੇਲਮੇਹਮੀਰਸਿੰਘਤੇਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੋਮੇਭਾਈਬਦਤਸ਼ਰਾਬਪੀਕੇਆਪਸ ਐਲੜਪਏਹਮੀਰਸਿੰਘਬਰਸ਼ਿਘਲੂਮਾਂ ਰਕੇਆਪਕਿਧਰੇਦੌੜਗੇਆਪਏਹਖਬਰ ਸੁਣਕੇ ਤੁਰਤਲੀਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁ ਚਕੇਦਸਲਾਖਰੁਪਮਾਨਕਹੋਸ਼ਾਖਾਨਸੰਭਾਲਲੀਤਾ) ਹਰਬੀਅਨੇਕਸਰ ਦਾਰਾਂਜਿਮੀਦਾਰਾਂਸਖਤੀਨਰਅੰਦਾਬਰਤਾਉਬਰਤਕੇਬਹੁਤਮਾਨਜਰਾਤੇਜੁਰਮ ਦੁਹਾਂਸਲਕਰਲੀਤਾਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇਦੋਲਾਖਰੂਪਕਰਕਰਨਾਲ bਪਾਦਿਤਔਰਬਰਦਾਰਬਘਲਘਨੂੰਅਪਖਦਦਠਹਿਰਹੁਣਨਾਨੂੰਲਹਿਟੇਨੂਬਿਆਕਰਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰPਥਲੇਕੋਫੇਰਦੌਰੇਚੜਬੇਰਾ । | ਜੇੜੇਸਿੱਖਸਰਦਾਰਜਿਮੀਦਾਰਧਨੀ , ਆਕੜਵਾਲੇਦੀਨਨੂਰੜਰਦੇਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ | ਨਹੁੰਚੰਗੀਤਉਣਪੁਣਕੇਫੋਰਮਚੁਰਮੀਏਨੁਸੋਧਕੇ ਖੜਦੁਰਾਹੇ । | ਨੈਲਚੁੰਨੀਮੱਛਲੀਕੁੰਭੜਾਕਸੁੰਭੜੀਗਰਾਂ ਆਦਿਕਮਕਾਨਦੇਬਰਦਾਰੀ | ਤਿੰਜੇੜੇਅੰਤੂਬਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਭੈੜਰਹੇਸ਼ੇਖੂਬਨਚੋੜਕੇਤੀਰਥਣਾਛੱਸ ਓਥੋੜਕੇਫੇਰਰਮਾਤਨਾਭੇ,ਕੋਲੋਤੋਂ ਓਹਡਅਪਣੇ-ਜਿਦਹਮੇਸਕੁਛ੨ਖਰੇ ਖਿਲਾਰੈਹਾਰਦ ਸੁਤੰਤਅਪਣੇ-ਬਣਾਕਰਸਰਕਾਰਲੇਲਸਿੰਘਮੁਲੋਏਤੋਂ ਹਜਾਰ ਨਕਦ ਲੈਕੇ ਓਸਨੂੰਫੌਜਦੀਦਵੇਕਸ਼ੈ-ਪਰ ਚੜਾਇਤਾਜਥੇ ਓਸਦਭਾਈਬਾਘਸਿੰਘਓਸਨੂੰਚੀਮਾਈਬੈਠਾਬੀਬਸੰਸ਼ੈਹਣਾਓਤੋਂਛੁਡਾਕੇ ਦਲੇਲਸਿੰਘਨੂੰਵਾਪਸਇਦਿਤਾ। ਦੀਵਾਨਨਾਊਂਮੱਲਤੂਖਬਲਕਿਬਰਦੂਲ ਸਿੰਘਔਲੀਪੁਰੀਏਊਓਸਦੇ ਲੇਦਾਰਹਮੀਰਸਿੰਘਨੇਕਤਲਕਰਕੇਅਪਣਾਕਬਜਾਕਰਲੀਮਬਰਦਾਰਦਲ Digitized by Paniab Digital Library | www.paniabdigilib.org