ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/728

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

( 2 ਦਾ ਮ:ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ 3:ਗੁੰ: ਝਾਗਤ ਭੁਲਾਮਹਾਰਾਜਾਤਾਂਅਜੇਚੜਦੀਨੀਤਲੌਰੋਇੰਕਨਾਲਾਇਕਦੀ ! ਨੀਨਜਾਣਦਾਲੀਅਹਿਲਕਾਰਜੋਬਡੇਦਾਨਾਰੰਦੇਸ ਫਾਰਸ਼ੀਪੜੇ ਹੋਏਓਹਬੀ ਐਪਰਮੱਝਰੋਲਾਝਣ-ਖੋ ਠੋਲਓਮੇਤੋਸਤੈਅਧਿਕਅਸੋਕ ਆਉਂ ਦJਕੇ ਓਨਾਂਨੇਨੂਮਲਦੇ-ਮਹਾਂਰਾਜਨੂੰਨਾਦਸੇਸਰੋਰਸਕਧਾਰਕੇਮਾਸਤਰ Pਨ ਕੀਤਾ।ਸੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਲੋਗਇੱਕਤਾਂ ਆਪਸਐਫਟਕੋਮਾਲਤਦਾਬਿਕਰ ਦੇਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੂਸਰੇਏਕਹਬਤੌਰਸਪੇਰਹੈਰਈਸ਼ਦੀਛੋਟੀਉਮਰਦੇ ਮੇਰਈਸਵੈ ਨਿਕਟਵਰਤੀਲੋਗਡੈਮੁਣਾਲੀਮੁਸਤੀਕਾਰਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਤੌਬਡੀਲੈਂਸ ਮੀ ਨਾਲਮੰਗ ਕੇ ਬਾਢੀਲੈਦੇ ਹਨੜੈਸੇਮਹਾਰਾਜੈਹਿੰਦੂ ਤੋਰਾਜਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀਨਾਬਾਲਗੀਐਸਐਮਸਤ ਪਟਿਆਲੇਚਪੰਜਚਾਰਕਾਰਦਾਤੋਂਹੋਰਫੋਂ ਟੈਸਬਨੇਏਹੋ ਪੈਸਿਆਂਦਾਦੂਧਸਮਝਕੇਇਮਾਰਕਰਰੱਖh - ਪਹੁਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਜੀਆਂਕਚਹਿਰੀਆਂਵਿੱਚਬੀਬਾਜ਼ੀਆਬਕਾਰਕੁਛਘੱਗਰਜ਼ਨ | ਹੈ।ਬਲਕੇਨੋਕੋਈ ਨਹੀਦਿੰਦਾਤਾਂਓਸਦਕੀਮ ਬ ਛਰਦੇਹਨ)-ਮਾਲਤੀ ਰਜੋਕੋਈਧਰਮੀਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਲੋਕੁ ਨਿਆਉਕਾਰੀਕਦੇਬਡਾਅਹਿਲਕਾਰ ਕਿੰਬਾਚੀਲੇਡੋਲੋਗਾਂਊਰੋਕਦਾਹੈਡਾਸਰੋ ਓਹਬਾਢੀਖੋਰੈਬਹੁਤਲਲਕੈਰਈਬਰੋਕੇਨ ਭਰਕੇ ਓਸ਼ੇਨਿਰਲੋਭਊਬਣਾਛੱਡਦੇਹਨ।ਬਹੁਤੇਸੱਚਤੂੰਝੂਠਝੂਠਨੂੰਸੱਚਬਸਕਦੇ ਹਨਾ- ਜੈਸ਼ੰਚਾਰਯਾਰਕਰੇਨੂੰਕੱਤਾਬਣਾਕਰਆਲਕਤੰਛਡਕੇਛਕਗਏਨਾ ਏਹੋਗੱਲਨਾਡੂਮਲਨਾਲਹੋਈ ਕੁਤਾਓਸ਼ਕਮਫਹਿਮੀਤੇ ਹਿਮੀਲਾਈਲੱਗਰਾਜੇ ਨੂੰਲੋਭੀਲੋਗਾਂਨੇਕੁਖਾਕੇਹਾਲਾਪਾਰਕਮਾਤੇਕੁਛਓਬਲਾਰਦੀਆਗਰਏਹਤੇ ਸਪੇਰੀਆਜਨਾਡੂਅਲਪੁੱਤ ਨੌਨਿਧਪਾਸਇੱਕ ਬਹੁਤਉਘੋੜਾਸੀਰਾਜੇਨੋਰਮਾ ਓਸਨੇਪਣੇ-ਬਾਪਦੀ ਮੁਖਤਾਰੀਦੇ ਘਮੰਡਚਆਰੇਕੀਅਤਨੂੰਦਿੱਤਾ।ਫੈਰਤਾਂ ਬਿਰੋਧੀ ਆਨੇਬਹੁਤ ਕੁਛਸੇਖਾਕੇਜੇਤੂੰਹੀਨਬੈਰੀਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਸ਼ੇਤਰਾਕੁਛ ਬੀਬੀਕੌਰ ਤੇਰੀਏਤਰਡਰੀਊਬੀਚੁਗਲਰੂਮਾਂਨੰਦੂਤਵੈਦਲਗ 10 ਕਰ ਅੜੀਖੰਡਕੀਤਾ।ਬਾਕੀਬਸੰਤਰਾਉਜੋਬੀਬੀਅਹਿਲਕਾਰ ਮਰਦਪੁਰਦ | ਲੇਦਾਰਸ਼ੀ ਸਉਤੇ ਕੇਸ਼ੋਸ਼ਾਹੂਕਾਰਓ ਵੈਕਰਜਵਾਹਦੀਨਾਕਸਪਰਓਸਦੀਕੁਲ ਇਦਾਦਜਬਤਕਰਕੇਂਦੀਵਾਨਡੇਕਰਜਦਾਰੂਮਾਇਦਿੱਤਾ।ਓਸ ਮੁਕੱਦਮੇਟਿਬੀਬੀਸੀ Digitized by Panjab Digital Library www.paniabdigilib.org