ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/745

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਜੋ ਖਾਲਸਭਾਰਤ , (9 2੬) ਪਟਿਆਲ ਜਿਵਾਰੰਜੋਕੁਛਓਹੋਬਖੀਲਬੁਲਾਉਣਜੋਬੋਲਤੇਜੋਕਰਾਉਣRਰਣਾਲਗਵੈਮੋਅ | ਔਰਥੀਖੀਜੀਵੈਬਣਾਏਹੋਏਗੈਲਾਇਕਕਾਰਦਾਰਾਂਹਟਾਚੌਨਫਰਾਂਤੈਰੋਡੀਆ ਦਮੀਖਣ-ਲਗਪੇਆ)--- ਪਹੁਣਬੀਬੀਜੀਨਾਕਾਰ ਪਬੀਰਦੈਨੋਤ ਤੈਫੇਹੋਏਦੇਖਕੇਏਸਤਰਾਂਬੂਰੇਵਾਕਰਨਲ:--ਕਿਦੈਖੋਜੇਸ਼-ਦੇਕੁਲੇਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇਘਰਦੇਸੁਤੇਜਦਾਸੁਖਸਾਹੁਰੰਘਰ੨ਨਿਵਾਸ ਛੱਡਕੈਏਜ਼ੰਜੰਗਜੂਕ ਦੀਕਲੇਸਹਾਰਦੀਫਿਰਦੀਜਦਓਹੋਐਕੁਈਮੇਲਿੱਪੀਦੋਬਦਬਾਜਬ ਕੇ ਉਲਟਾਮੈਂਨੂੰਹੀਝਪਟਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਹੈਤੇਜਿਨਾਂਅੱਖੀਆਂਨਾਲੂਔਰੰਗਜੇਬਹਿ ਦੁਆਂਦੇਖਦਾਈਓਸ਼ੇਤਰਾਂਮੇਨੂੰਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਾਰਤਿਹੂਣਾਏਬੇਰੰਗਾ ਨਹੀ। | ਇਹਸੋਚਕੇਬੀਬੀਜੀਅਪਣੇਭਾਈਦੀਅਕਲਕਰਤੁਤਉਡੇਅਫਸੋਸਕਰਵੀਲੋਖੇ ਸਾਂਭਦੀਨੇੜ੍ਹਤੋ ਜਲਡੋਲਦੀਏ.ਬੋਲਦੀਹੋਈ (ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਡਿਪਾਕਰਖੇਲਲਤ ਕੋਇਲੇਨਾਕ੍ਰਿਤਘਨਬੇਵਫਾਕਨਜਾਜੋਏ)ਅਪਣੀਜੰਗੀਰਦੇਡਕਿਲੋਭ ਭੈਣਭਾਈ ਮੀਆਂਵਿੱਚਚਲੀਗਈ) -ਪਹੁਣਓਨੰਬਲਨੋਏਹਲੂਤੀਲਾਈਜੇਨੂੰ ਦੀਸਫ਼ਾਈ ਖਾਯਾਕਬੀਬੀਜੀਤਾਂਬਾਗੀਤੁਮਾਰੇਸੇ ਫਰੇਟਹੋਗਈਮਤਾਕਤੇਤੁਖਾਰਬਿੰਧੀਆਂਨੂੰ | ਕੰਠੇਕਠਕੇਰਾਟਿਫਤੂਰਪਾਦੇਵੈਗਤਾਂਤੇਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।ਏਹਣ ਓਸਲਾਈਲਗਮੋਅਨੱਕਗਜਾਨੋਬੀਬੀਜੀਮਾਏਪਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਕਿਬੀਬੀਜੀ ਅਪਣੇ-ਸਾਹੁਰੇਘਰਚਲੀਜਾਵੇਬਿਨਾਥੁਲਾਏਨਆ)- ਬੀਬੀਜੀਏਸਹੁਕਮ Bਪੁਰਾਕਰਨਲਈਅਜੇਮਾਰ ਹੀਲੀਕਿਓਨੰਦੂਤੀਆਂਜੰਗਦੀਮਾਰੀਕਰਕੇਜੋ, | ਇਥਲੈਜਾਕੇ੧੨ਬੈਸਾਖ4:੧੮੫੮ਬੇ ਭਰੀਦਕਿਲੇਜਾਘੇਪਾਯਾ ਡੋਪ ਦਾਗਣੀਸਰੁਕਦਿੱਤੀ-ਭਲਾਓਹਮਹਾਂਰਾਜੇਆਮਰਸਿੰਘਦੀਬਸੇਰੇ ਦਿਲਕਦੋਂਕਾਇਰਤੇਜੀਉਦੀਲੀ ਬੱਚਤੈਸੂਰਮਾਂਬਿਰਤਾਈਦਾਈਏਹੁੰਦੇਹਨਬੀ ਲੀਜੀਬੀਅਪਣੀਫੌਜਝੂਰੋਟਕਿਲੇਦੇ ਦਰਵਾਜੇਉੱਤੇਮਕਰਕੇ ਅੰਦੋਂ ਤੋਪਾਂਜੋਸੰਤ ਕਲੀਅਔਰਬੇਕਾਰੋਊਗੋਲ਼ੀਆਂਰਾਜੇਹੀਨੌਜਉੱਤੇਵਾਂਗੁੰਬਦਿਤੀਆਂ। · wਤਿੰਨਟਰੀਮੋਰਚਾਰਾਜੇਦਾਪਿਛੇਹਟਾਯਾਪਕੀਪੀਡੋਰਬਖਸਕਾਊਂ ਸਿੱਖੋਖੀਆਘਰੇਵਾਲੁਚੈਨ ਸਿੰਘਮਾਂਨਸਾਹੀਆਮਸਰਦਾਰੜੇ ਝੜਨੀ ਹੈ, ਹੀਰਾਜੈਦੇਮਾਰੇਗਏਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਪਨ ਕੁਮਾਰੀਆਂਮਾਵਣੇ Digitized by Panjab Digital Libran. I www.panjabdiqilib ora