ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/751

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਜਲਾਲ-ਉੱਚੜੇ' 9 ੩੩) ਆਲਾ । ਓਸਨਿਕਲੂਸੰ-7: 3ਣੁਲਾਓਮਦਾਛੀਨਲੀ --- ਓਹਊਜ਼ਰ ਦਾਰਚੈਨਬੌਨੇਹਿਬਨੂਰੁਦੇਕੇਰਲਤਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲਕਰਲੀਤਾ। ਓਹਰੁਮਾਈਬਾਹਹਜਾਰਓਥੋਂਹੀਪੁਰਾਕਰ ਦਿੱਤਾਜੋਏਹੇਸ਼ੇਦਾਜ਼ਨੇ ਮਿਲੇਆਸੀ । ਏਨਾਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂਚੁਝਾਈ ਆਨੇਪਔਰਰਈਸ਼ਾਦੀਡੀਛੜਕੇਣੀਕਰਕੱਢੀਸ਼ੇਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਗਏਜੀ ਅਦੁਖੀਰੋਕੇਪਡੇਰਈਬਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮੇ ਰੀ ਏਹੋਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇਸ਼,ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਹੁਣਊਸਾਨੂੰਅਮਬਖਸ਼ ਸਿਝਾਇਤੇਰੈਮਾਡਰੱਖਕਕੋਈ ਨਹੀਂ।ਏਹਪੁਕਾਰਤੇ ਜਾਦੀਪਭੁਮੇਸੁਣਕੋਅਪਣੀਮਾਰੀਸ਼ਿਸ਼ਾਂਨੂੰਐਨਰੈਨਵੈਦਿਨਭੋਗਾਉਣਲਈਤੇਦੁਖ ਦਾਈਲੁਟੇਰੇਜ਼ਾਲਮਾਂਪੰਜੇਰੋਂਛੁਡਾਉਣਕਾਸ਼ਤੈਸਰਕਾਰਅੰਗੈਜੀ§ਏਪੁਰ ਤਾਜੋਉਗਾਲਬਨਾਰਅਣਪਮਾਗਆ ਕਾਨਪੁਰਆਦਿਕ ਇਲਾਕੇਤੇਮਾਂ ਨੂੰਮਾਉਹੋਏਲਾਰਡਲੈਂਡਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਮੇਜਦਕੋਇਲਮੋਰਚੇਆਲਾਏ ਹਵੇਜਨਰਲਪੀਨਜ਼ਾਹਿਬਮੁਕਾਬਲਾਕੀਤਾਦੋਂਅਜੇਲੋਈਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂਸਲਿੰਡਾਂਸਰਦਾਰਾਤੋਂਨਜਰਾਨੇਲੈਂਦਹੀਰਵਾਸੀਖਬਰਸੁਣਕੇਫੌਰਨਓਧਰ ਤੁਰਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਭੁਲਹਰਵਿੰਚ ਆਰੋਐਡੀਭਾ ਨਿਖਰ ਕੀਤੀਤੇਮਾਂਦੀਕਮਰਤੋੜੀਉਠਜੋਛੱਡੇਮੰਜੀਤੌਦੈਤਲੇਕੇ ਕੋਇਲੀਦੋਹਾਂਲੜਾਈਟਿੱਚੜ੍ਹਦੀਹਾਰਗੇਦੀਐਤਕਰਾ । ਮੂਧੇਖੂਹਟਕੇਆਪਸ਼ਨੂੰਜ਼ਲਾਗੈ ਆਪਣੇ-ਹੀਲੀ ਰੋਗਆਪਨੂੰਦੁਖਵਿੰਦਾਹੈ।ਤੇਮਾਰਦਾਹੈ।ਜੈਸ਼ੇਲਾਹੌਰਖਾਲਵਰਾਜਡੇਜਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀਲਾਲਸਿੰਘਨੇਬਰਬਾਦਕੀਤਾਤੈਸੋਹਜ ਪੀਰਮਹਿ ਬਕਰੀਆਂ-ਓਸਦੀਭਾਜਪਾਉਨੇਮਬੱਤਕਰਤੇ॥੧੧ ਤੈਬਰਸ਼੧੮੩ਈ:3੧੮ਇਕਵਿੰਦੈ ਬੁਰੋਅੱਗੇ) ਹਾਰਦੇਕੇਲਾਰ ਲੇਕਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਉਤੇਅਖਬਕਰਕੇ ਬਾਹਆਲਮਝਦਬਾ } ਹਿਚਾਰਾਜੋਈਨਜਰਊਚਬਡੇਦਖ ਭੁੱਖਨ ਕੰਟਰੈਹਸੀਓਸ &rਏਹੋਭਾਦਸ਼ਾਹਕੁਲ ਮੁਲਝਾਦਸ਼ਾਹਾਂਤੋ ੪ ਪਲੰਬਰ 'ਤੇਝਾਝਰਮੁਗਲ੧੨ਲੰਬਰਉਤੈਅੰਤ ਦਾਬਾਦਸ਼ਾਹਦਿਲੀਪਰ ਹੈ),ਔਡੋਗਕੇ ਪੱਕਰਲੈਂਜਵਾਹਰੋਜਗੈਰਬੇਟਾਬਰੀ ਉਮਰਕਾਬਜੂਨਡੇਬੰ੨੧ਮਹੀਨੇੜਖ3ਝੋਨਾ-ਛੱਸਤੋਂ ਭੱਜੋ ਚੁੱਛਿੰਯੁਰਵਰਲਮਿਲਕੇਓਸਭੈ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org