ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/753

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜ -ਭਾਗ੩ ਪਟਿਆਲਾ) ਖੇਤਾ) | ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬਊਛੱਡਕੇਲਾਰਲੇਬਾਝਬਹਾਦੁਰਨੇਬਰੈਭਾਰੀਲਸਕਰਸ਼ਮੈਤ ਡੰਗਦੀਤਰਜਿਥੇਬਹੁਤਏਕਠੇਹੋਰਹੋਸ਼ੇ) ਕੂਚਕੀਤਾ।ਓਥੇਬੀਬਡੀਰੀਹਾਰ ਹਨੂੰਮਲੀ-ਹਾਰਕੋਮਾਂਨੇਬੀਸਰਜੇਡ ਪਾਸਲਰਕਾਰਅੰਗੈਜੀਬ 1 . ਬਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇਅਹਿਦਨਾਮਲਿਖ ਦਿੱਤਾਹਬਾਹਤਗੁੜਗਾਣੇਲੀਆ | . ਇਹਦੇਲੇਅੰਜੀਦੇਹਵਾਲੇਰਕੋਹੋਰਲਕਸਬਅਪਣੇਪਾਬਰੱਖ) ਰਾਜਬਾਹਿ ॥ ਮਹਾਂਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਬਸਿੰਘਅਪਣੀËਤਲੀਮਾਂਰਾਣੀਹੁਕਮਾਂਦੀਸਲਾਹ ਝੋ ਸਤਦੇਕੰਮਾਂਟਿੱਬਹੁਤਬਰਤਦੌਰਹਿੰਦੇਅਬੁਰਾਣੀਆਸਕੌਰਟਿਕੇਕਰਦੀ | 4 ਮਾਈਜੋਨਿਹਾਘਤਦੂਰੰਦੇਸਅਲਕੋਟਈਓਹਚਾਹੁੰਦੀਈਰਾਣੀਹੁਕਮਾਂਝੀਲਾਮ ਹਾਂਰਾਜਨਾਨਖੇਰੀਮੰਨਦਾਪਏਸ਼ਖੇਚਾਖੇਚੀਵੇਂਚਰਾਣੀਕਦੈਆਖੇਮਹਾਰਾਜੇ ਨਿਰਾਣੀਆਸਕੌਰ ਅਮਰਗਟੋਕੇਲੇਬੇਓਬਦੀਗੀਰਸ਼ਭਿੰਨਦਿਤਾ | ਆਸਕੋਰ)ਅਪਣੀਅਲੜੇਉਦਾਰਤਾਜੋਰਲਾਲੁਬਹੁਤਊਸਿੱਖਸਰਦਰਅਪਣੇ ਬਣਾਕੇਕਲੇਅਮਰਗੜਨੂੰਆਕੀਰਲੀਅਨੇਕਬਰਦਾਰਾਜੋਗੜੇਓਥੇ । ਜਾਰਹੇ।ਹੁਣਰਾਜਾਨੇਐਸੀਨਾਦਾਨੀਤੇਰਾਹਕੀਤੀ ਰਾਣੀ ਕੱਢਦਲਈਜਲੀ ਕੇਮਨਸੂਰਪੁਰਮਾਉੜ)- ਰਾਵੀਨੇਸਰਦਾਰਕੁੰਗੜਿਘਨੁਹਿਬਦੀਬੇਟੀ ਉਪਕੌਰਰਾਜੇਕਰਮਸਿੰਘਨੂੰਪੇਈਅਪਣੀ ਮਦਦਪਰਬਲਾਲੀਜਦ ਮਹਾਰਾਜੇਨੇਰੀਜੰਗਦੀਤਿਆਰੀਕਰਕੇਹੁਕਮਭੇਜਕਿਤੇ ਰਾਣੀਹਿਲੇ ਹੋਮਕਾਨਵਿਰਚਲੀਜਾਵੇ ਨਹੀਓਬਵਾਸਤੇਗੁਨਾਹੋਗ ਰਾਣੀ ਹਿਬਾਨੇਐਬੀਚਾਲਕੀਤੀਚੇਰਾਪੁਰਬੀਆਪਟਿਆਲੇਕਿਲੇਦਾਰਸ਼ੀਸਰ ਦੀਨਆਦਮੀਆਂ ਹੱਥੋਅਲੇਮਸ਼ਾਨੀਬਾਦਸ਼ਾਹਬੀਮਾਰੀਆਸਜਾਉਦੌਲਾਨੇਓਸ਼ੇ ਆਲੀਰੌਹਰਕੋਤਖਤਝੈਠਾਕੇਸ਼ਾਹਆਲਮ ਖਤਬਓਬਰੱਮਾ)-ਹੁਣਨਜੀਬਰੁਹੇਲੇਨੋਏਸ਼ਨ ਵਿਜੀਰਬਣਕੇਏਸ਼ਬਾਸਾਨੂੰਪੰਬਰਸਅਪਣੇ-ਹੁਕਮਅੰਦੂ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਰੱਜਦਏਸ਼ਨੋਨੋਖੀਅਮੀਰੇ Fਮਦ ਨਾਲ਼ਨਸਮੁੱਦੌਲੇਊਮਰਵਾਕੇਨਜਰ ਨੂੰਅਪਣਾਵਜੀਰਬਲੀਏਸ਼ੇਜਫਖਾਂਤੋਂ ਸਆਦਤੇਖਾਂ ਵੈਸਮੈਨਾਅ ਮਾਹੀਏਂਲੀਦੀਬਾਰਸਾਹੀੜੇਆਮਦਨੀਬੀ- ੧੯੪੭ ਝਿ:ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਬਕ ਰਨੇਲੁ ਗੂਰਵਾਰੇਬਵਾਏ।ਸਿੰਘਾਵੈਚਲੇਆਏਛੰ:੧੮੪੭ :ਮੈਨਜਮੁਦੌਲੋ ਪੋੜੇ ਅਕਰਨੇਅਪਣੀਹੇਲੀਫੋਜਲੈਜਾਬਰਬਾਦਸ਼ਾਹਨੂੰਕਿਲੇਰੋਜਾਫੀਆ)--Tਉਸਦੀ ਛਤੀਉਂਤਬੈਠਕਦੋਵੇਂ ਨੇੜਤਸਰੇਕੱਢਕੇ ਬਾਹਰਟਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਕੋਦਰੱਖਕੇਰੇਲਾਐਸਾਲੁਆਈ ਦੋਕੱਪੜੇਲੋਪਾਂਤਕਕੁਛਛੱਮਾਨਏਬਜੁਲਮਬਬਰਨਿੰਬੂਕੇਮਜੀਏਧੀਆ Digitized by Panjab Digital Librani www.panjabdigilib.org