ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/755

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ ਭਾਗੜੋ . (੭੩੬) | ੧੯੬7 ਮਚਾਈਮਜਦਦਭਲਾਖੇੜੀਆਕਕਈਡਲੋਗੁਏਜ਼ਜਬਵੈਤ ਸਿੰਘ ਨੋਰਾਜੇਭਾਰ ਸਿੰਘਨੂੰਅਪਣੀਮਦਦਚਲੈਕੇਪਟਿਆਲੈਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲਜਾਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।ਓਧਰਸਰਕਾਰਤਾਬ ਸਿੰਘਝਨੇੜੈ ਭਾਈਲਾਲ ਸਿੰਘਟਿਆਲਕੇ ਕਪਰਪਹੁੰਚਗਏ।ਦੋ ਮਹੀਨੇਥੋੜੀ ਲੜਾਉਦੀ ਏਨਦਾਰਤਾਲ... ਸਿੰਘਖਾਰਾਆਮਹਾਰਾਜਬੀਰੁੱਖਾੜਕੂਆ) ਭੇੜੋਡਾਫੋਨਰਦਵਾਂ ਪਿੰਡਪਾਸਭਾਰੀਗਹੋਯਾਦੋਹਾਂਪਾਸ਼ਮਾਂਦਾ!ਆਹੂਆ ਵੇਤਊ , ਨੱਡਕੇਨਾਭੇਜਾਬਤਾਂਮਹਾਂਰਾਜਓਦੋਇਲਾਕੈਦੀਲੁ੫ਮੋਟਰਦਿਆਲੋਜ਼ ਨੇ ਲੇਆਏ।ਦੁਲਦੀਪੰਡਦੇਠੰਡੇਓਥੇਹੀਰਹੈਜੰਖੇਪਹਿਤੈਨਕੂਵਰਣਮੋਲ ਹੁਣਰਾਜਸਤਘਨੇਰਾ-ਭਾਗਜ਼ੈਂਦੀਸਲਾਹ5 15 ਤਘਨੂੰਆਪਣੀਮਦਦਪਬੁਲਾਲਿਆਓਰਤਾਂਏਸ਼ਸ਼ਆਉਂਣਕਾਗਹੀਉ ਰੈਲੀ) 2੬ ਜੂਲਾਈਜ਼: ੧੮੫ ਈ: ਤੋਊ: ੧੮੬%ਉਨੂੰਚੰਡਸਪਾ ' | ਸਮੇਤਆਪਹੁੰਮਾਕੋਟਲੇ ਰਾਜਾਜਵਿੰਤਅੱ ਲਮਹਾਂਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਬਰਕਾਰਖਾਲਸੇਨੇਜਿਸ਼ਦੁਲੰਦੀਡਬਾਬਨਿੱਤਰਹਿੰਦਾਸੀ ਓਥੋਂਪਟਿਆਲੇਆਣਾਉਕੇਰਾਜੇਸ਼ਵੇਤ ਤਿੰਘਦਾਕਬਜਾਦਿੱਤਾ।ਉਸਨੇਓਸ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰਉਜਾੜਕੇਅਪਣੇਕਾਰੋਧਭੱਠਨੂੰਹੰਝਾਕੀਤਾਫ਼ੌਜੇੜੇਓਦੋ ਡੇਕੋਨੇੜੇੜੇ ਸਭਢਹਕੇਖੁਮਨਾਈ-ਫੇਰਬੇਸਬਰਨਾਫੀਤਾਸ਼ਰਸ਼ਾਰਲਸੈਨੂੰਲੈਕੇ। ਆਲੇਦਾਇਲਾਕਾਓੁਣਪੁੱਟਣਲਈਜੈਸ਼ੇਓਹਦੇਲੂਟੁਟਕੈਲਿੰਗਏਸ਼ੇਜ਼ ਬੈ-- ਬਾਲੁਕਬਲਾਲੂ ਭੈਣੀਵਾਲੁ ਘਰਾਚੋਂੜੀਆਵਿਕਿਆ ਟਿਆਲੇਦੇਤੇਘਾਵਦਮਾਹਿਲ ਕੁਲਾਰਆਦਿਕ ਭਾਈਕੋਝਹੁਤ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ |ਵਾਦਿਤੇ।ਏਹਖਬਰਸੁਣਕੇਰਾਜਾਸਾਹਿਬਘਤੇਰਾਆਸਟੌਰੋਫ਼ੌਜਖੇਤਜਦ ਨਸੂਰ ਪੂਜਾਉਂੜੇਤਾਂਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਤੇਔਸ਼ਰਕਾਰਊਓਧਰ ਆਏ ਤਿੰਨ ਘੰਟੈਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।ਏਡਨੇਕੰਤਾਂਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਕ੨੯ਆ ਮਝਕੇ ਬੋਕੋਬੈਗੋਰੀਏਲੇਕੇਚਹਿਲਆਕਰੰਦੁੜੇਣੀਅਸਫੰਰਤੋਪਾਂ ਦੇਜਮਾਂਦਾਰ ਮੀਜ਼ਲਕਾਅਲੀਆrਐਸਾਬੋਲਚਰਵਾਰਖਾਲਵੇ | ਦਵਾਲਟਿੰਗਾਰੋਵੇਤਹਾਥੀਈਅੰਬਾਰੀਕਲਉਜਾਵੇਥੇਦੂਰਖਤਾਬੀ Digitized by Paniab Digital Library www.panjabdigilib.org