ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/756

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3: ੫-ਭਾਰਤੇ (੭੩੭) ਉਤੈਚੜੇਬਰਕਰਜੰਗਦੇਖਰਹੇਸ਼ੇਜਮਾਂਦਾਰਨਓਹੋਕਰ ਦਿਖਾਯਦੂਜੇਗੋਲੇਨਾਰਾਜੇ ਭਾਗਸਿੰਘCਅੰਬਾਰੀਦਾਕਲਸਉਡਾਦਿੱਤਣਵਾਲੀਲਾਹੌਰਨੇਮੌਸੌਕਰਤੇਸ਼ ਜਦਾਗਰੁਅੱਗੇ ਕਰਕੇਜਰਤਘਨੁਆਈਆਖਸ਼ੇਪਟਿਆਲੋਜੀਫੌਜ ਬਹੁਤਥੋੜੀਹੈਕੋਈਆਦਮੀਓਨਾਂਪਾਬਲਾਇਕਨਹੀਆਰਰਿਸ਼ਨੇਕਲਸ਼ ਉਡਾਕੇਪਦਿਖ ਹੈਤੇਜਾਣਕੇਬਾਡੀਨਬਚਾਲਈਏਹੋਜੇਹੇਗੁਣੀਐਰੋਪਾਬਬੀਹੀਕੁਛਤਾਏਭੋਲ ਬਦੇਤੇਉਰਬਦਲੇਤੇਕੁਛੁਰਾਣੀਆਬਕੌਰਏਸ਼ਪੈਗਾਨੇਦਿਲਫਰੈਜੋਬਨੇਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘਤੇਭਾਨੂੰਕਹਭੇਮਾਕਿਅਪਣੇਘਰਦੇਝਗੜੇਬਦਲੇਬੀਬੇਨਾ ਦੇਸ਼ਮਊਐਡੇਵਡੇਮੋਰਾਰਥੰਕੜਮਝੈਨੂਅਪਣੇ ਮੁਲਕਲਿਆਕੇਅਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰਆਪੇਤੁੜਵਾਰਹੇਤਹਾਨੂੰਭਲਾਕੌਣਕਹੇਗਾਬੀਅਪਣੀਦਾੜੀਦੂਜੇਨੂੰ | ਦਿੱਤੀਫੇਰਹਾਥੀਤੋਲੰਕਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਹੋਊਕਿਤੇਕੰਬਲੀਦੇ ਕੁਲਵੀ ਛੇਫੜਨਵਾਲੀਗੰਲਤੁਸਾਂਨਾਲਹੀਨਾਬਰਤਜਾਵੇ।ਏਹਉਹੋਮਗਰਮੱਛਰੌਜੇਸ਼ ਨਿਤੁਆਰੇਜੈਸ਼ੇਅਪਣੇ ਦੇਸਭਾਈਅਨੇਕਨੇਗਲਛੰਹਕੀਤੁਸੀਹੀਣਿਆ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਸ਼ੈਤਾਨੀਸਦੀਹਰੀਆਵੇਲਹੌਰੀ ਰੇਬੀਟ))ਲਏਹਸੁਨੇਹ ਰਾਣੀ ਸੁਣਕਰਤਾਓਾਦੀਆਂਔਖਾਉਘੜਪੇਈਆਬਰਦਾਰਰੈਸ਼ਘਰੂੰਬਲੇ ਕੇਆਪਸਐਨੇਮਧਰਮਸੁਲਾਈਕਰਸ਼ਰਕਾਰਸਜਾਕਰਲੜਾਈਬੰਦਦੀਦਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਲਰਕਾਰਤਾਂਅੰਗੇਰੀਆਲੇਡੀਜ਼ਾਬੇਸੁਮਾਰਚੜੀਆਉਂਦੀਡੇਨਿਬਾਨੈਦ ਪਤਾਦੇਖਕੇ ਘਬਰਾਹੇਬੇਓਬੇਵਕਤਇੰਢਾਉਉਲਟਗਏ।ਰੈਨਬੋਲੇਅਜੋਂ ਡਾਆਪੂੰਜੀਹਨੂੰਮਲਆਏਥੇਓਹਅਰੋਤੋਪਾਂਦੀਲੜਾਈਕ੍ਰੋਬੇਡਾਲੜਾਈਬੀ ਤੇ ਦਿਹੋਈ।ਤਾਂਸਰਕਾਰਫ਼ੇਸਬਦੇਲਫੁਰੋਹੋਏਦੇਖਕੇਏਵੈਡੇਰੇਆਰਆਪ { ਸਫਾਈਕਰਾਦਿੱਤੀ।ਦੁਲਦੀਪਿੰਡਪਿਛੇਵਾਂਗੂੰਪਟਿਆਲੇਦੇਕਬਜੇਇੰਚਦੇਰੀਤ ਜਾਮਾਜੋਲੇਣਾਕੇਆਯਾਸੀਰਾਜੇਜਬਵੈਤਘਤੋਂਲੈਕੇ ਲਾਹੌਰਟੈਨੀ ਫੌਰੀਅਲਮਾਸ ਬੇਉਲਾਦਮਨੋਕਰਚੰਟਉਥੇਜਾਉੜੇਰਾਇਕੋਟਤਲਵੰਡੀਆ ਪੰਜਪਿੰਡਓਸਦੀਰਾਣੀ ਰੰਨਸਾਤੇਲਛਮੀ ਪਾਬ ਗੁਜਾਰੇਵਾਬਤੇ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਸਬ ਇਲਾੜਾ ਓਨਾਂ ਦਾ ਜਬਤ ਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅੰੜਾ ਰਈਸਾਂਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇਮੂਜਬਮਹਾਂਰਾਜਾਸ਼ਾਹਿਬਨੇ be e ਲਮਨਰਲndhawa ਆ ਪ Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdigilib.org