ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/757

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

- -- ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਖਾਸਗੜੇ ੭੩ } - - - ੧੮ ਦਿਤਾ -ਪ੍ਰਦੇਦੇਹਾਣਾਲੀਬਈਪਤੀਹਜਾਰਦੀਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗਊ-ਪ੍ਰਣਾਬਦੋਵਾਲਕੇ੩੦ਪਿੰਡ੪ਹਜਾਰਗੁਰਦਿੱਤ { ਲਾਡੁਏਵਾਣੁ-ਪ੍ਰਣਾਖੋਵਾਲ੩ ਸੰਖਹਜਾਰਦੇਰਾਜੇਸ਼ਵੇਤਸਿੰਘ ਦਾਖਜਗਰਾਊਂਹਠੂਰਖੂ੧੬ਪੰਡੋਰਵਾਰਫਸਿੰਘਆਲੂਣਾਲੀ ਨੂੰ)- ਪਿੰਡਿਲਮੋਰੀਆCਰਦੀਵਾਨਖੂਹਕਮਚੰਦਨੁ-ਪਿੰਡਭੇਗਾ ਸਿੰਘਥਨੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਏਸ਼ੇਤਰਾਂਏਸ਼ਮੰਦਕਿਸ਼ਮਤਖਾਂਵਾਨਰਾਜਜੋਸ਼ੋਬਰਸ਼ਦੀ ਲਗਾਂਨੂੰਬੇਡਕੇਮਹਾਂਰਾਜਾਰਣਜੀਤਸਿੰਘਝਾਤਮਾਕਰਗਏ।ਬੁਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘਗੈਬੋਵੈਬੇਟੇਉਡਾਸਿੰਘਦੇ੧੨ਪੰਡਿਗਣੇ ਘੁੰਗਰਾਣੇ ਦੇਓਤੋਂਛੀਨਕੋ, ਪੰਡਿਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਜਸਵੰਤਸਿੰਘਲੂਏਬੀਕਰਮਾਂਦੇਬਲੀਠੂਆਟੋਨੀ । | ਭੂਪਲੇਬਲਾਗਏ -ਆਸਰਕਾਰਾਂਰੋਂਦੇਘਾਟਸਤਲੁਜਪਾਰਉ ਜਾਲਾਮੁਖੀਦੇਲਨਕਰਪਹਾੜੀਆਂਤੋਨਜਰਾਨੇਲੈਦੇ ਹੋਏਲਾਹੌਰਜਾਬੜੀਆ, ਪੰਛੋਏਹੀਜੁਲਮਾਂਨੇਸਰਫ਼ਾਰਲਾਰਦੀਬਾਜੀਬਰਕਰੀਤੀ ਜਦ੬:੧੮੪ਈ:ਅੰਗੇਜੀਫੌਜਥਿਨਾਰੋਟੋਕਕਰਨਾਲਤਕਆਿਰੀ ਭਾਰੀ ਤਦੋਂਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਰੋਜਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾਦੇਖਕੇ(ਖ਼ਾਖੇਦੀਕੰਨੀਬੀਡਬਲੀ ॥ ਆਭਾਣਜੋਆਕੜਿਏਹੋਗੱਲਬੇਦਾਵੀਏਸਰਦਾਰਾਨੇ ਨਵਾਬਅੰਮੀਰਖਾਂ ਰਵਾਲੇਦੈਤੇਵਾਬਉਰੇਵੇਚੁੱਕੇਰੋਕੀਤੀਬੱਤਅੰਤਜਰਬਿੰਘੜੈਲ ਮਾਰਕੰਰਾਹੋਕੇਢੋਲਨਗਾਰੇਬਜਾਉਂਟੈਸਰਕਾਰਔਰਜਨੂੰਬਦੇਸ਼ਵਿਕੱਢਣਲਈ | ਜਿਮਨਾਕਨਾਰੇਜਾਕਫਕੀਤਾ)-੧੮ਦਸੰਬਰਕੋਕਰਨਲਬਰਸਾਹਿਬਅਪਣੀ ਫ਼ਿਜਲੈਕੋਬਿਜਲੀਗ੍ਰੇਓ ਉਤੇਜਾਆਚਾਰਟੇਬੀਲੜੇਗਾਂਵੰਥ | . ਭੱਜਰੀਬੀਸ਼ੇਮਬਹੁਤਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ)-ਜਨਵਰੀ੬:੧੮੫ਈਕੋ ਪਾਣੀਪੱਤਦੇਨੇੜੇਮੁਲਾਮਡਿਪਾਸਫੇਰਬੇਰਹੋਯਾਪਤਅੰਗੇਜੀ ਜਪਹੁ ਚੀਮਤੁਹਰਾਹਕੀਤੀਪਰਅੰਗੇਜੀਡੈਂਪਾਂਦੇਫਕੋਣਸ਼ਰੋਸ਼ਨ Rਖਾਏਅੰਗੇਜ਼ਬਪਾਹਪੰਛੋਕੌੜੀਪਏਐਸ਼ੋਹਰਣਹੋਏ - ਨੋਝੀਲਾਦੇਖਕੇ ਆਪੋਆਪਣੇਘਰੀਜਾਬੜੈ--- ਖਬਣਕੇਭਾਈਲਾਘਰਾਜਭਾਗ ਘਸਤਵਾਰਭੇਗਊਘ ਕਤਲ . He ਏ Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org