ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/759

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਗੜ 9 ੪੦}

ਅਲਾਰਮ ਭਾਦੋਂ8:੧੮੬ ਬਿ:ਕੋਸਰਕਾਰਖਾਲਥੇਨੂਫੈਰਏਧਰਲੇਆਂਣਾ)--- )ਭਲਾਓਸ ਕਿਡੇਲੀਏਹੋਜਹੇਕੇਨੂੰਹਮੱਥੇਹਧਰੀਉਡੀਕਹੀਰੈਬੀ(ਆਮੀਲ) ਨਹਿਗੁਰੂਕਹਿਕੇਚਾਲੀਹਰਸਪਾਹੁਲੈਕੇਜੰਟਸਤਲੁਜਯਾਪ ਲੀਬਿਸਮਿਲਾਕੋਟਕਪੂਰੇਉੱਤੇਪੜੀਦੂਜੇਏਪੂਰਗੁਜਰਣਾਲੀਆਏਲਾਰੋਣਾਅ . ਦਾਸਾਸੋਧਲੀਤਾਤੀਜੇਮਲੇਰਕੋਟਲੇਉੱਕੋਓਨੇਤੂੰਇੱਕਲਪਰੁਹਲੂਅੰਗ ਤਾਓਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚਐਤਲੁਕੇਏਸੀਪਲਾਰਾਬਰਦਾਰਚੈਨਜੋਦੀਆ ਫ਼ਤਜਮਾਲਪੁਰਗੈਰੇਏਪਟਿਆਲੇਨਾਭਪਾਸ਼ਗੈਹਣੇ ਰੱਖਕੋਇੱਕਲੀ | ਖਰੁਸਰਕਾਰਨੂੰਰਤੋਆਡੈਡੋਕਰਕੇਮਾਨਛੁਡਾਈਪ--- ਸਰਕਾਰ ਭੈਬਣੀਪਇਆਲੇਬਾਰਾਂਦਰੀਆਉਊਏਮਹਾਂਰਾਜੇਨੋਉਸਤੋਂਪਹਿਲੇਹੀਆਂ ਮਜੇਦਾਰਈਸਾਂਨੂੰਬਲਾਕੇਬੀਹੋਰੰਜੀਰਅਸਟਰਮਾਦਕੱਕਰਰਾਣੀ ਲਈਰੱਖੀਲੀ੧੩ਦੇਨਰਾਜੇਣੀਦਾਜੀਗਊਦਾਰੈਹਾਰਾਣੀਆਬਕੌਰ ਜਿਵੇਕਹੀਅਕਲਰਾਜਨੀਤੀਪੂਤਲੂਈਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਦੀਵਾਈਸੁਣਕੇ ਭਾਈਲਲਸਿੰਘਭੇਗਾਘਦੂਰਮਹਾਰਾਜੇਨੂੰਸਮਝਾ ਬੁਝਾਆਪਸਮੈਸੂਲਾ | ਹੇਰਾਆਪੇਮਹਾਂਰਾਜੇਪਾਲਚਲੀਆਈਤੇਪਲੋਸਕੈਅੰਲੈਕਆਖ । ਲੈਰੀਫੀਤੂਰਾਪਤੀਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰਮਤਿੰਦੂਤੀਆਂਦੁਸਮਨਦੇਅਖੇਲੰਗਕੇਜੇੜੇ ਮੂੰਹੋਮ ਡਿਅੰਸ਼ੋਂਟੇਹਨ)ਅਪਣਾਹੀਘਰਪੰਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਰੱਖਘਾਹੈਪਤੈਰੀਅਕਲ ਕਿੱਥੇਰੀ ਇਉਂਦੇਕੱਢਣਲਈਅੰਦਉਬਾਲੇਆਹੁਤਾਂਮੰਨਣਯੋਗ ਰਾਹੁਕਮ ਸਬਮੰਨਲੈਆਰਏਸਬਮਾੜਨੂੰਛੇਤੀਘਰੋਕੱਢਖੇੜਾਊਮੂੰਹੋਬੈਠਾੀਓ | ਆਂਦਾ ਪਰਾਏਬਵੇਗਪਾਕਤੋਰਨਹੀਮਾਲਤਤੋਂਹੱਥਧੋਬੈਠੱਗਾ।ਜਦਏਸਤਰਾਂ ਸ਼ਮਝਾਡਰਾਮੋਤੀਆਕੇਦਿਵਾਕੇਸਰਕਾਰਤੂੰਬੇਦਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰਆਖਘ • | ਖ਼ਿਆਮੀਜੀਨੂੰਮੱਥਾਏਕਤੇਕਿਲਾਦੇਖਣਾਹੈ।ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਲੀਤਾ)--ਏ . ਲਬੁਣਾਕੇਸਹਿਰ’ਚਹਾਲਚਾਲਪੇਈਕੇਮਝੈਲਸ਼ਹਿਨੂੰਲੁਰਲੈਜ ਗਿਰਦੈਮਾਲੋਗਾਂਨੇਨਕਦੀਮੇਟਰਗਾਚ ਖਾਮਕਰਖ਼ਤਾਵੇਂਚਰਿੱਟ , ਦਿੱਤਾਜਸਰਕਾਰਛੜੀਅਸਵਾਰੀਆਏਅਕਿਲਾਜੇੜਾਉਦੈਰਾਖਸਮੈ } ਪੁਰੀਏੜੋ੧੮੪੭ਬੇ ਵਿੱਚਮਤਾਂਰਾਜੇਅਮਘਨੇਬਲੀਦੇਖਕੇ ,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org