ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/764

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

੨੭੫ 3:ਗੁ:੫-ਭਾਰਤ C ੭੪੫) ਅਜੀਛਾਉਨੀਝੰਡਾਗੰਡਗ)ਆਹੁਏਨਾ ਰਾਜਮਾਂ ਦੇ ਅਲਫੌੜ ਅਦੈ, ਛਾਊਡਾਹੌਰ ਹੋਗੇਆਲਾਹੌਰਵੰਨੀਓਝੇਖਟੜੇਣਝਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਛੇਤੀਲਥੋਂ ਦੇ ਲਿਖ3ਦਸਤੀਤੇਹੱਦ ਸਲਮਨਵੈਤਾਂ ਭਲੀਨਹੀ ਮੰਗਦੇਮਾਰੀਕਰਨਪਤੁਰਲਾਹੌਫਨੇੜਖਾਲਚ ਫੁੱਖੇਈਦੇਖਕੇ(ਬਣਦੀਦੋਝਣਾਈਨਨਦੀਜੈਖੋਜੈੜੀ ਚਲੇਮਾਰਤ ਬਤੌਸੀਕੀਜੇਓਣ ਏਹੋਲਠੀਕਸਮਝਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੬੬ਈ ਕੋਆਂ ਹਿਦਨਾਆਲਿਖਕੇਹਕਾਰਅੰਜੀਬਦੋਲਤੇਜਤਲੁਜਹੱਦਕਾਯਕਰਲੀ ਤੀ। -- , ੭ ਅਗਵੜੇਮਈ੧੮੯ਈ:ਕੋਤਾ ਆਮਤੇਅਮੀਰਾਂਹੌਸਲਾਤਸਲੀਵੇਟਸਤੇ)ਲੇਖੀਆਂਸੰਤਬਰਦਾਈਂ ਕਆਂਮਸਹਾਰਦਿੱਤਾ। ੧) ਜ਼ਰਕਾਰਅੰਗੋਜੀਨੇਜਮਨਾਸਤਲੁਜਅੰਦਰਰਾਸਰਦਾਰਾਂਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੈਕਰਲੀਹੈਬਰਕਾਰਲਾਹੌਰਥੀਬਾਹਰਹੋਗਏ। (2) ਉਦੇਸਦੀਰਖਵਾਲੀ ਦੇਬਾਬਤਰਕਾਰਕੋਈਨਜਰਜਨਹੀਮੰਗਣਗੇ। (੩) ਸਬ ਅਮੀਰਾਂਝੂਜੇਤੂੰ ! ਆਪਣੇਲਇਲਾਕੇਪਹਿਲੇਇਮਾਰਸੀਓਖੇਤਰਾਂਰਹੇਗਾ। (੪) ਜਦਕਦੇਆਂ | ਫੌਜੁਕਿਸੇਲਰਕਾਰਦੇਇਲਾਕੇਚਲੇਖੇਤਾਓਜ਼ਬਰਦਾਰਨੇਓਜ਼ਫੌਜਲਈ ਸਕਦੈਹਉ (੫)ਜੜਕਦੋਂਕੋਈਗਨੀਅਈਸਵੇਸ਼ਉੱਤੇ ਚੜਕੇਆਣੇਲਬਰਈ ਸਾਨੂੰਅਪਣੀਫੌਲੇਕਅੰਗੇਜ਼ੀਫੌਜਬੂਰਲ਼ਨਾਹੋਊ-(€) ਜੋਲਾਇਤੀ ਬੁਪਾਰੀਅੰਗੇਜੀਫੌਜਵਾਸਤੇਕੋਈਰੀਲੰਕਾਕੇਬੇਇਲਾਕੇਚਦੀਲੀਓਸਤੋਮਬੂ | ਕੋਈਨਮੰਗੇ।---(9)ਜੋ ਕੋਈਸਰਕਾਰੀਨਲੈਕੋਰਸਾਲੇਟਸਤੇਘੋੜੇ { ਆਟੇਓਸਤੋਂ ਬੀਮਸੂਲਨਾਲੇਣਾ॥ '। ਹੁਣਏਸਟਿੱਕੋ ਈਸੰਸਾਨਹੀਰਪਟਿਆਲੇਨੂੰਰਕਾਰ ਅੰਗੇਜੀਦੀਰੱਖਮਾਣੌਚਆਉਣੇੜਬਾਹਰਦੇ ਸਬਜਾਦੇਹੋਪਰ ਘਰਦੀਫੁੱਟਦਾ ਰਜ਼ਅਟੁੱਟਪਦਹੀਰੈਹਾਕਿਪਟਿਆਲੇ ਦੋਲੋਭੀਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜੇਣੀਟੈਚਕਾਅਪਣੀਐੱਚਬਹਾਰਦੀਵਾਰਣਾਸਤੇਵੈ ॥ | ਡਿਧਦੀਅਗਲੈਂਡਿੰਗੜੀਆਂਛੇਤੂੰ ਭੜਕਾਉਮੂੰਹੋ--ਮੇਲਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ . Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdigilib.org