ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/771

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਗਜਲਾਲਗੜ : 542 ਪਟਿਆਲਾ। बर्भि ਦੀ | ਣੀ - - - ਖਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਬੈਠਾਪਰਨਲਣੀਅਕਟਰਸਾਹਿਬਨੇਸਰਕਾਰਕੀਤਰਫੋਆਂ ਮਜਾਕੇਖਿਤਿਜੰਦਰਾਜੇਹੀਦਾਦੀਰਾਣੀਖੇਮਰਨੋਜਲਦੀ ਤੀਰੀਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘਘਰਸੀਪਕੌਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਨੂੰਗੋਦੀਵੈਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜੋਰਲਾਪਰਓਦੇਸ਼ਉਂਦੇਮਭੂਤਾਂਦੀਅੰਗਹੋਗਏ)- ੧੮੭੧ਬੇ ਕਿਕਰਨਲਲੋਨੀਅਕਰਮੇਸਰਦਾਰਚੜਤਸਿੰਘਜੇਗੀਰਦਾਰਖਵਾਲ਼ੇਦਾਬਾ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀਅਲਜਾਮ ਨਾਲ਼ਜਬਤਕਰਕੇਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂੰ ਸਖੇ ਗੋਰਖੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗੜੇਤੀਕਰਸ਼ਾਰੇਪਹਾੜੀ ਮੁਲਕਦੇਆਲਕਬ ਗਏਥੇ ਤੇਫੈਰਬੰ: ੧੮੭ ਬਿ:ਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤ ਸਿਘਨੇਮਾਰਕੇ ਸਤਲੁਜੌਪੂਰ , ਬਵੈਨੀਉਤਾਰਦੇਤੇਸਨਾਤੇਓਨਰਜੀਅਲਾਕੇਟਿੰਚਲੁਆਰਮਰਸ਼ੀਪਸੰਦੀਪ ਪਹਿਲੇਬੀਰਜੀਤੈਟਲੁਹਾਣੇਦੇਆਖੇਪਟਿਆਲੇਦੀਫੌਰਨੇਕਈਰੂਮੀਆਂਨਾਲੂਲੜੇ ਕੈਪਣਾਮੰਡਲਾਈਤੇਭਰੋਲੀਓਨਾਂ ਤੋਂਛਲਏਸ਼ਨਪੰਤੂਬੰ੧੮੭3ਥਿਕੋਜਕਲੋਨੀਆ ਕਟਹਿਬਨੇਇਸ਼ਤਹਾਰਜੇਗਦਾਕਰਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵਗੋਰਖੀਆਂਉਤੋਚੜਾਈ ਕੀਤੀਰੋਪੜਦੇਰਤੇਜਾਫ਼ਰਨਾਲਾਗੜਤਾਰਾਗਰਣਗੜਫਤੇਕਕੇਗੋਰਖੀਆਦੇਸ਼ ਦਰਅਸਿੰਘਥਾਪੇਨੂੰਭਾਰੀਸ਼ਿਕਸਤਵੈਕਰਤਾਏਦਾਰੀਮਨਜੂਰਕਰਾਲਈਡਿਪਟਿਆਲੇਤੂਫੌਜਤੌਰਸਦਦੀਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਸਦੇਬਦਲੇਸੋਲੰਗਣੇ ਅੱਗੇਖੇਰੋਏਸ਼ੀਨਦਮੇਜੋਸ਼ਸਤੰਬਰ੬:੧੮੧ਪਈਕੋਗਣਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਿਆਊਦੇਕਬਜ਼ੇਚਦਿੱਤੇਗਏ,ਆਹਲੀਕਨੇਚੁਨਬੀਕੂਝਖੋਸ਼ਲਾਜ਼ ਬਿਰਤਖੇਮਲੀਬਧੜੀੜ੍ਹਤੁਹਬਟਗਾਂਉਚੋਲਬਕੋਠੇਕੀਬੁਘਾਟਜੀ ਗਤਗੜਬਾਰਲੀਖਾਰ ਭਰੌਲੀ। ਹੁਣਬਰਸਤਾਂਰਾਣੀਆਲਕੌਰਤੇਨੋਖੇਮਿਚੇਗੀਕਰੜੀਹੀਰਜੇ ੜੇਬਖੀਲਰਾਣੀਥਿਰੋਧਪਹਿਲੇਰਾਜੇਸਾਹਿਬਊਘਦੇਸ਼»ਉਪਦਉਰਹੇਸ਼ੇ ਓਨਸ਼ਿਖਾਏਹੋਏਹਣਰਾਜੇਕਰਮ ਸਿੰਘਨੇਰੀਅਪਮਾਈਵੇਹੰਝੋਛੁਰਾਕਸਡ ਦੀਬਾਗਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚਲੇਈਰਾਹੀਤੇਓਸ਼ਵੀਨੈਣੀ ਬਹੁਤਟੂਰਵੇਸ਼ਤੇਚਤਰ ਬੀ)ਅਪਣੇ- ਪੰ ਭਾਵਉਮਰਤੇਸ਼ਮਾਂਪਛਾਣਕੇਬੜੀਖੁਸ਼ੀਨਾਲਇਖਤੁਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਲੀਤਾ ਪਰਇੱਕੋਵਾਰੀਅਰਾਂਬਰਸ਼ਾਂਦੇਰਾਜੇਤੂਬਤੇਮਾਲਤਤੈਖਜਾਨੋਸ਼ - - -- ------- - - ॥ ... . Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org