ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/774

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਖਾਂ:-ਭਾਰ੩ 9 ੫੫) ਕਰਮ ਊਘ ਖੇ ਮਾਂਰਾਣੀਖੇਮਕੋਰਸਮੇਤ੧੮੮੪ਬਕੋਕਰਨਾਲਜਾਰਮਾਸਤਬੰਉਣੁਲ 17 ਲੀਗਰੀਅੰਟਵਿੱਚਆਵਾਦਾਇਰ ਕਰਦਿੱਤਾਜਪਬਹੁਤਝਗੜੇਵਾਵੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਬੀਬਰਸਰੋਜਰਹੈਮਰਕੁਛਹੋਯਾਪਸੰਰੋ੩੫ਹਜਾਰਦੇਕਰਜਾਈਗਏਕੜੇ ਜਾਈਆਂਨੇਤੰਗਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ)ਅਪਏਖਾਨਦਾਨਦੀਬਦਨਾਮੀਸਮਝਕਕੌਰ ਦੇ ਹਿਬਊਪਟਿਆਲੇgਲਾਲੀਤਾਸ਼ਿਟਾਏਕਰਜਾਉਤਾਰਨਦੇਹਜਾਰਦੀਜੰਗ ਗਿਰੇਵਾਸਤੇਦੇਕਰ:੧੮੮੬ ਬਿ:ਕੋਰੋਰਜੀਦੀਸਾਦੀਡੀਧੂਮਧਾਮਨਾਥੁਕਰੇ ਦਿੱਤੀ । ' ਜਪਨਾਭਪਟਿਆਲੇਦਾਆਪਸਐਂਬਨਾਉਤੇ ਪ ਹੁਤਦਿਖੌਦੁਲੰਦੀਬਦਲੇਬਖੇੜਾਈਪਰਹੁ-ਕਤਾਂ ਗੋਹੇੜੀਪਟਿਆਲੇ ਡਫੋਸਹੋੜਨਾਭੇਦੀਦਦਾਝਗੜਾਦੂਜੇਕਸਬੇਭਦੌੜਤੇ ਪੱਟੀਕਾਂਗੜਦੇਬਾਬਤਤੀ। ਜਾਹਰਮਾਏਦਾ।ਏਹਮੇਸ਼ੇਝਗੜੇਕਤਲਾਮਤਕਨੌਬਤਪਹੁੰਚਗਈ।ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਲੜ੍ਹਈਹੁੰਦੀਰਓਕਸਰਕਾਰਅੰਰੇਜੀਨੇਅਪਣੀਫੋਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬਊਭੇਜਕੇਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾਕਰਦਿੱਤਾ।ਦੁਲਦੀਪੰਡਤਾਸਬਦਲੇਰਿੱਤਪਥ ਦਾ ਛੇਪਏਗਹਿੰਦੇਸਨਪਟਿਆਲੇਪਾਬਹੀਰੈਹਾਪਰਠੰਡੇਓਸ਼ਨਾਭੇਵੇਦਰਵੰਮੇਅਰੇਸ਼ੇ । ਪੌਣਮੀਲਪੰਛੇਹਰਾਦਿਤੇਸੰ੧ਬਿਕੋਜਦ ਭਰਤਪੁਰਦੀਦੂਜੀਲੜਾਈਦੇਸਮੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਉ ॥ ਪਏਬਹੁਤਲੋੜਬੰਜੀਪੰਜਰੁਪਏਲੇਕਫੇਸਾਲਦਾਮਾਨਦੇਣਾਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸਤਾਨੀਆਂਪਾਸੋਂਕਰਜਾਮੰਗਿਆਸਬਤੋਂਪਹਿਲੇਮਹਾਂਰਾਜੇਕਰਸਿੰਘ ਨੈਸਲਾਖਰੁਦਿੱਤਾ॥-- ਪਹਿਲੇਸਮਾਸਤਵਿੰਚਸਬਸੂਧੇਸਾਧੇਤੌਰਦਾਬਿਹਾਰਸੀਅਬਸੰਯਦਬ ਕਤਅਲੀਜੈਅੰਰੇਜੀਕਾਰਜਾਣਤਾਈਓਸਨੇਬਖਸ਼ਦੀਵਾਨਖੀਰਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾਲਤੀਏਹਬਡੇਅਹਿਲਕਾਰਕਚਹਿਰੀਆਂਕਾਕਰਪਹਿਲੇਹਿੰਦੀਬ ਹੀਆਂਸਨਦਫਤਰਫਰਲੀਕੀਤਾ।ਖਜਾਨਾਫੌਜਖਰਚਰਮਾਸਤਕੈਸਬਕਾਇਦੇ ਕਾਯਮਕਰਕੇਖੁਲੀਸਿਪਾਹਦੇਣਾਕਰਫਰਾਂਸੀਸੀਟਾਇਦਕਲਾਬੀ ਕਰਲਾਈਪਰਸਤਾਂਜੰਗੀਰਾਂਹਕੇਤਨਖਾਹਸਬਦੀਨਕਦੀਕਰਦੇਤੀਜੇੜੇਕਾ ਇਦੇਬੇਹਾਰਹੁਣਾਤਮਾਸਤਵਿੰਚਹਨਾਏਰਬਮੁਨਸੀਬਰਕਤੁਅਲੀਸ਼ਲਾਹ ਕਾਟੋ ਨੂੰਕਜ ਰਸ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org