ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/789

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਖਾਲਸ਼ਾ। (590) ਪਟਿਆਲਾ) ੧ ਹਜਾਰਰੁਪਏਅੰਜਾਨੂੰਤੇ ਛਾਲਾਖਰੂਪਏਦੀਡੀਅਤਫੌਜ ਹਿਲਕਾਰਾਂਚਕਅੰਨਲੈਂਡਾਰੀਆਔਕਈਟਿਆਂਨੂੰ ਲਿੰਪੰਤਜਾਰਰੁਮਾਮਲਾਮਾਫਕੀਤਾ)-ਜੱਦਮਿਅੰਦਾਜ਼ੀ ਧੀਰੇਮਾਲੰਗੰਲੈਣਾਕਰਲੀਤਾਲੀੜਿਅਪਣੇਅੰਤਿਮੇਲਬਮਾਫਕ . | ਗਏ - ਇਲਮਹਾਂਰਾਜੇਨੂੰਅਮਾਰਤਦੀਬਡੀਪੀਸੀਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗਲਾਹੌਰਣਾਲੋਜੈਮੋਤੀਬਾਗਪੰਜਲਾਗੁਖਰਚਕਰਕੇ ਬਣਥਾ ਮੋ:੧੯੪: ਰੂਹੋਕੇਸ਼੧੯੧੧ਟਿੱਚਮਾਰੇਯਾਸ਼ੀਓਥੇਬਾਗਦੇ ਅਤੇ ਇਕੋਖਰੁਪਏਨਾਗਰਭੁਰਾਬਣਯਾਤੇਕਲਰੁਮਾਓਸ ਖਰਚਲਤੇਜ ਕੀਤ-- ਪੰਜਲਾਖਰੂਲਾਕੇਏਕੋਦੀਵਾਨਖਾਨ ਬਣਵਾਯਾ॥ਏਸ਼ੇਰਾਂਹੋਰਬਚੰਗੇ ਕੰਮਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇਕੱਛਾ ਬਣਾਈਹੁੰਦੀਜੇਸਬਾਢੀਆਂਲੁਈਜਾਤੀਸੀਏਸਹਾਰਾਜੇ ਠੇਕੇਕਰਕੇ ਜਾਨੂੰਨਚਿੰਤਤੇ ਖਜਾਨੇਨੂਰੌਣਕਕਰਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ਼ੇ ਏਸ਼ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਚਾਰਨਾਇਬਅਦਾਲਕਸ਼ਦਰਅਦਾਲਤਅਪਣੇਛੋੜੇ ਭਾਈਕੋਰਦੀਪਸਿੰਘਨੌਜਿਸਦੇਪਾਸ਼ਬੀਹਜਾਰ ਰੁਪਏਦੀਦਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਸਤੇਮੀਦਕੀਤੀ।ਕਰਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਦੀcਬਰਸ਼ਬੂਦਬੰਨੀਆ ਗਜਇਸਅਚਲਾਯਾ। ੧੯੧੬ ਇਕੋ ਕੌਰਜੀਕੈਗਜਰੇਪਿਛੋਂ ਸੂਬੇਕਾਮਕੀੜੇ-ਫੌਜਦਾਰੀਮੁਕੱਦਮੇਤਾਜੀਰਾਤਹਿਦੂਦੀਮਾਫਕਫੈਸਲ ਨੇ ਕਰਨੇਹੁਕਮ ਵਿਅਔਰਿਸਬਕਾਰਬਾਜ਼ਤਸ਼ਤੇਇੱਕਲਤੁਰਲ ਅਮਲਬਣਾਕੇਅਪਣੇਜਾਨਸੀਨਾਂ ਤੈਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰਓਸਵੈਮਬੰਦ ਅਬਤਕਰੀਹੈ।ਏਸਹਾਰਾਜੇਵੋਤਿੱਧੀਆਂਲਗਾਏਕੋ ਧੌਲਪੁਰੀ ਦੂਜੀਭਰਤ ਪੁਰਤੀਲਬੇਸਰਦਾਰਵੇਟਸਿੰਘਪੁੱੜ ਨਰੈਣ-ਸੈਨੂੰ ਬਿਮਾਹੀਸੀ॥੧੯੯ਈ:ਐਜਦਓਹਗਜਰੇ।ਇਕਲਕੀਅਪਣੇ ਭਾਈਰਾਖਪੁਰੀਆਵਿੱਚੋਂਲੈਕੇਨਰੈਣਸਿੰਘ ਨੂੰਹਦਿਤੀਜੇਹੁਰੰਗੀਨ ਬਖਾਰੀ)- ਮਹਾਰਾਜੇਨਰਿੰਸਿੰਘਦੇਗੁਜਰੇਪੀ ਛੋਓਸਦਾਬੇਖਹਾਂਰਾਜਮਹਿੰਦੂਘਜੋਅੱਸੂ੧੯੬ਬੋਕੋ ਕਾਕਰੁਣਾ ..; ....... . Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org