ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/795

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਡਾਜਖਾਲਸਾਭਾਗੜ (੭੬) , ਆਨਲ,

  1. bleke

੧e o ੯੪੭੩ ਐਕੁਗਨਨੇਬੇਉਲਾਦਪਾਈ ੫ ਮਈ:੧੮੬ ਈਵੀਸੰਨਦੇਅ ਨਰਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਬਡਰੁੱਖiਟਲੇਨੂੰਬਡਾਜੋਰਦੇਕੇ ਨਾਭੇਦਾਰਾਜਾ ਬਣਵਾੜਾ-ਸਤੰਬਰਕੋਸ਼ੇਅਲੇਜਾਕਰਯਤੀਮਖਾਨੇਚਬਾਹਜਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਤਾ-ਪਟਿਆਲੇਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਕਾਲਿਜਦੀਨੀਉਂਰੱਖਕੇਸੰਨੂੰ ਸਿਰਰੁਮਾਓਸਦੇਖਰਚਲਤੇਜੁਝਾਰਖਾਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਸਮੇਬੁਲਤਾਨਜਰ ਨੂੰ ਬੇਗਅਛੋਪਾਲਣਾਲੀਦੀਬੇਣੀਗੰਦੀਦੀਵਾਰਿਸਨੇਕੁਰਾਨਦਾਭੋਗਪਾਯਝਮਾਹ : ਨਾਲੋਬੰਧਉਤਸ਼ਾਹਕੀਤਾਅਹਾਂਰਾਜੇਦੇਹਿਲਕਾਰਖੀਐਵਰਤੇਵਰਕੇਗਏ ਨੂੰ ਤਾਰਬਰਕੀਪਟਿਆਲੇਲਾਈ-ਅੰਮ:੧੬੬:੩੧੮੭੨ਈਕੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂਦੇਮੰਨੇਮਾਪਮਹਾਂਰਾਜੇਨਰੇਂਦਘਦੇਸਐਤੋਰਹੋਬੈਅਬੁਗਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰਹੋਕਰਸ਼ਾਹਨਹਿਰਜੋਰੋਮੜਪਾਸੋਸਤਲਜਕੰਢੀਹੈਓਸਦੀ ਨੂੰ ਡਮਾਰੀਸਤੇਦੋਕਰੋੜਅਨਵੰਲਾਖਰੋਜਾਰਦੇਸ਼ੋਸ਼ੱਰੁਪਏਮੁਕਰਰਹੋਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ੧੬23੧੬੭ਤਿੰਨਰਮਾਬਦੇਹੋਏਏਨਵਿਰੋ੪੫੭੬੦ਰੁਪਏ ਜੰਦਦੇ ੪੭੭) ਨਾਭੇਦੇਬਾਕੀਬ ਪਟਿਆਲੇਦੇ।ਏਹਮੁਲਕਦੀਆ ਬਾਰੀਕਰਾਉਡੰਕਾਹਾਰਾਜੇਮਿਊਘਦੇਅਮਰਬ ਅਬੂ: ਈ: ੧੯੩ਬੇ ਕੋ ਮਹਾਂਰਾਜਾਰਜਸਿੰਘਬਹਾਦੁਰਆਟਾਝਾਭੇਖੋ | ਤੀਰਥਕਰਨਆਯਾ ਪੰਜਾਬਦਾਜ਼ੀਲਕਰਮਹਾਂਰਾਜੇਪਰਾਹੁਣਾ ਹੋਯਾ। ਇੰਜਤਹਿਲਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਮੋਤੀਬਾਗ ਮੈਰ:੧੮੩੧:ਕੋਰਾਜਾਖਿੱਕਮਾ ਘਰੀਦਕੋਟਲੇਂਡੂਗੱਦੀ ਹੋਣਦੇਖੇ ਨੂੰ | ਮਹਾਰਾਜਥੇਏ)- ਕੱਤਕਚਤਰਜਾਕੇਦੀਪਮਾਲਾਦੇਖੀ ਮਾਂਨੰਦਨਸ਼ੇਲੇਕਰਉੜੀਦੇਕਕਬਹਿਤਰਾਜਹਾਸਲਕੀਤਾ ਬਰਬਓਸਦੀ ਬੰਨਕਾਬਜਰ ਹੀਸ਼:੧੫੧2:ਮੁਗਲਦੇ ਸ਼ਮੇਕੁਤਬਾਹੀਹਾਕਮਾਂਨੇਬਰ ਮੁਲਕ ਛੀਨਲੀਆਹਾਂਰਾਜੇਕਾਨੇਸ ਨੂੰ ੧੬੯ ਈ ਕੋਹਦੀਰਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਤਇਲਾਕੇਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇਲਏਬੇਟੇਅਰਾਜਨੇਸਾਨਦੇਹ Bਬੁਲਤਾਨਦਾਖਤਾਬ ਉਸਦੇਖੋਤੇ ਰਾਮਰਾਜਨੋਸੁਲਤਾਨਪਦਯਾ ਨੰ:੧੭ ੬੫ਈਕੋਜਦ ਇਲਾਕੇ ਏਲਰ ਸ਼ਿਕਾਕੋਲਰਾਜਵੀਮੁਸਤਫਾਨਇਕਸੁਬਾਉਹਾਰ ਉੜੀਸ਼ਾਕਾਰਅੰਜੀਦੇਤਾਬੇਹੋਏਪਏਥੇਦੇ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨੂੰਮਛਲੀਖਟਨਰਲੇਜਾਡੇਜਾਕਯਾਓਸ਼ਨੋਮੁਕਾਬਲਾਕੀਪਮਨਭੋਰ ਪਾਸ਼ਮਾਰੀਆ ਕਾਰਅੰਜੀਨੇਓਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਗਰਾਜਕੋਜੋ ਅੰਬਰਦਾਸ਼ੀ:Cਚਗੰਦੀਪਰਸ਼ੈਰਾਕੇਸ਼ | ਪੰਜਖਦਾਇਲਾਕਾਛੰਤਕਰੋਹਰਲਭਲਕਆਬੰਭਾਲਲੀਸ਼ਨੇ ੧੮੪੫ਇੰਚਬਨਰਸ ਨੇ Lਪਾਈਓਬਾਬੇਮਹਾਂਰਾਜਇਜ਼ਰਾਮਗਜਪਤੀਰਾਜਬਹਾਦੁਰਗੰਦੀ ਮਰਜੈਪਸੰਦੀਪਏਧਦੀਲੌਸ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org