ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/809

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜ ਖਾਲ-ਭਾਗੜ੍ਹ (5 ੬ਤੇ ਰੇ: ਭਾ 24° ਕਪੂਰਇੰਘਣਾਪੰਖੇਬੰਡਿਆਲਪਣਵੈੱਛੁਕੜ੧੮੨ਕਪੂਰ ਗੁੜ ਨੂੰਬਕੇਅਪਣੀਰਜਧਾਨੀਜੂਵੀਬਣਾਖੰਡਪ:੧੮ਕੋਓਜਦੋਗੁਜਰ ਪਿਛਚੌਧਰੀਹਮੀਰਸਿੰਘhਓਸਦੀਏਬੜੀਹਰਨਾਮੋਸੁਨੇਆਨਬਹੀਏ. | ਬਿਟੀਸੀਸਿੱਖਦੇਰਵੁਮੂਜਬਅਨੰਦਪਕਰਓਸਦਾਤੇਵਸਦੇਇਲਾਕੇਆਮਾਲਕਬ ਇਬੈਠਾ॥--- ਸੰ:੧੮੪ਕੋਜਦੋਂਰਹੀਮਦਾਦkਹਾਂਸੀਹੰਸਾਰਦੇਹਾਕਮ | ਸਿੰਘžਮੁਲਕਛੁਡਾਉਣਾਸਤੇbeਤਜਾਰਫ਼ੌਜਕੰਠੀਕਰਜੀਨੂੰਮੋਰਚੇਆਲਾਈ । Bਚੌਧਰੀਹਮੀਰਸਿੰਘਮੋਰੀਅਪਣੀਐਸਐਡਮਾਮਲਲਲਕਰਪਟਿਆਲਾਜੀ , . ਦਹੋਕੇ੩ਦਿਨਜੋਰਜੋਰਜੰਗਕੀਤੇ।ਜਦਹੀਦਾਚਾਰਕਹਜਾਰਨਾਥੁਮਾਰੀ | ਆਥਾਫ਼ੌਜਦੌੜਗਈਓਸਦਾਇਲਾਕਾਟੂਲਦੇ ਹੱਥਆਯਾਤਰੌੜੀ ( ਚਿੱਧਰੀਹਰਸਿੰਘਦੇਹੱਬਲੰਗਾ) ਲੀ:੧੯੫ਏਕੋ ਚੌਧਰੀਹਮੀਰਘਨੇਅਪਣਾਰਾਜਾਖਤਾਂਬਤੇਸਿੱਕਾਮੋਸੁਤੰਤਰ | ਮਾਂਦੀਬਾਨੀਹੁੰਦੀÜਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।-੧੮੩੩ਬਿਨੂੰਰਾਜਾਗਪਤ ਘਨੇਰੋਹਮੇਸਏਸ਼ਨਲੂਘੋਲੂ-ਭੋਲ਼ੇਉਦਾਰਹਿੰਦਾਲੀਏਰਛਲਖੇਮਚੰਗਲ ਬੀਮਾਰਹੋਆਪਚੌਧਰੀਅੰਰਘਸੰਗਰੂਰਤੋਂਚਲਕੇਜਦਬਡਰੁੱਖੇਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਖਬਰਲੇਵਰੈਆਓਸਨੇਤੁਰਤ ਫੁਰਤਏਸਨੂੰਕੇਂਦਰਏਸਦੇਦੀਨਯਾਕੂਬ ਮਾਰੂਫਕੁਬੇਨੂੰਕਤਲਕਰਦਿੱਤੇਸੰਗਰੂਰਖੋਹਣਆਪੇਪਰਾਣੀਦੇਸੋ . ਮਿਲਖੀਰੋਵਾਲ਼ੇਦੀਬੇਟੀਹਮੀਰਘਟੀਰਾਈਬਡੀਅਲਵਾਲੀਦਲੇਰੀ ਤਿਉਦਾਰਤਾਦਕੋਟਸ਼ੀਚਾਰਮਹੀਨੇਰਜੇਗਜਪਤਸਿੰਘਨਾਥੁੜਦੀਰਹੀਉਗਰੂਰ | ਨਛੱਡੇ।ਓੜਕਮਹਾਂਰਾਜੇਸਿੰਘਉਮਰਤੂਤੋਰਾਇਕੋਟੀਏਰਾਇਅਹਿਮਦg ਭੋਜਕਰਰਾਜੈਗਜਪਤਘਨੂੰਹਧਮਕੀਦੇਕੇਲਨੋਂਹਟਾਕੋਜੇਕਰਊਚੌਧਰੀ | ਸਾਹਿਬਨੂੰਛੰਡਦਾਨਗੜੇਲੜਹਵਾਨਹੀਅਸੰਚੌਧਰੀਦੀਮਦਦਪਆਂਉਦੇ ਹੁਣਰਾਜਗਜਪਤਸਿੰਘhਉਨਾਦੇ ਕਹੇਚੌਧਰੀ ਨੂੰਛੱਡਕੈਮੋਰਚੇਅਪਣੇਉਠਾਲੀ ਪਰਜੇੜੇਣੇਭਾਵਸੂਤੇਅਐਲੋਹਰੋਧਰੀਦੇਵੰਝਲੀਤੇਲੇਹਮਾਛੀਕਣੀਵਰੇਝਾ ਗਿਰੈਹਾ।ਓੜਕਰਾਣੀਏਸੋਦੀਸਲਾਹਨਾਚੌਧਰੀਹਿਬਅਪਣੇ ਜਾਈਲਡ {+ ਦਾਰਸਾਹਿਬਸਿੰਘਗੁਜਰਾਤ ਦਸ਼੍ਰੀਦੀਜਲਘਰਭੀਖੀਲਕੌਰਸੀਡੈਲਰਦਰ Digitized by Panjab Digital Library I www.panjabdigilib.org