ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/810

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

(੭੧) 3ਖਾਰ 3:ਗੁ: ੫: ਭਗਤ ਰਾਜਨ , ਮੇ ਘਨਯੋਦੀਜਿਸਦੇਘਰਬੀਲਦਾਕੌਰਸੀਪਏਰੋਵੈਬੀਬੀਆਂਰਾਣੀ 24 ਵਿਰੋਸਨਾਓਦੀਮਦਦੜਾਲੂਣਭਾਵਜੂਤੇ ਅਮਲੋਹਤਾਂਗਜਪਤਸਿੰਘਤੋਂਛੁਰਾ Bਸੰਗਰੂਰਰਾਜਗਜਪਤਸਿੰਘ ਪਾਸਟੂਲਬਦਲੇਰਕੋਓਸਨੇਓਦੋਂਏਰਾਫੇਰੀ ਬਲਏਸਨ-----ਨਾਏਬਖੇੜੇਵੇਕਾਰਦੋਸਨ।ਏਕਤਾਂਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਫੂਲfਪੰਡਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਾਂਪਾਸੋਂਦਰੇਨਾਲੀਨਲੀਲੀਏਸਕਰਕੇਏਨੇ ਦੀਆਪਸਮੇਂਹਮੇਸਤੈਗਜ਼ਲਦੀਹਿੰਦੀਦੂਸਰੇਜਦਰਾਜੇਰਜਪਸਿੰਦੀਬੇਣ ਰਾਜਕੌਰ ਨੂੰ (ਜਿਸਦੀਕੁੱਖੋਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘਪੇਹੋਏਲਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ:੧੮੩੦ਊਟੈਂਚਮਾਹਣਆਯਾਦੋਂਨਾਭੇਦਈਜੋਬਰੁੱਦੇਨਜ਼ੀ ਕਲੀਓਥੌਗਜਪਤਘਦੇਆਦਮੀਲੰਕੜੀਆਬਲੈਣਗਏਯਾਕੂਬ ਖਾਂਨੇ ਮਾਰ ਟਕੇਬੀੜਾਚੋਂਨਿਕਾਲੇਪਦੋਹਾਂ ਬਾਦਬਦਲਾਚੌੜੇ ਰਾਜਗਜਪੱਤ ਹਮੇਸ਼ਵੰਗਾਰਦਾਈ- ਮਜੈਜੈਅੰਮਲੋਹਤੇਸੂਗਜਪਤਸਿੰਘ ਡਿਛਲੀਟੈਸ਼ਨਲੰਗਰੂਰਬੀ ਚੌਧਰੀਹਮੀਰਗੜੋਛੁਡਾਲੈਂਦਾ ਪਰਮੱਤਨੇਮਨੋਰਥਾਕੇ ਸੇਦੋਪੁਰੇਨਤੀਣਾਡੇ) --- ਪੋਹ:੧੮੪ਕੋਹਮੀਰਸਿੰਘਕਾਲਵਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰੇਆਓਸਪੁੱਤਰਾਜਜਸਵੈਤਸਿੰਘਜੋਕਰੈਵੇਦੀਰਾਣੀਰਾਜਕੌਰ :੧੯੩੩ ਖ਼ੁਆਰਾ ਇਕੋਬਰਬਜਿੱਖੋਏ ਦੀਆਈਬਹੁਤਰੈਹਾਕਰਦੀਪੇਦਾਹੋਲੀਬਰ | ਗੰਦੀਏ)--- ਰਾਜੇਜਸਵੰਤਸੰਘਦੀਛੋਟੀਉਮਰਵੈਬਲਰਾਣੀਦੇਖੋ . | ਜਿਬਹੁਤਮਾਣੀਦਰਲੀਮਾਸਤਵੈਕਾਰਬਾਰਚੰਗੀਤਰਾਂਛੀਚਲਾਉ ਰਹੀ . ਫੌਜਤੇਜਾਬੀਬਓਸਉਤੋਰਾਜੀਪਰਾਣੀਰਾਜਕੌਰਦੇਸ਼ੇ ਖਾਏ ਹੋਏਰਾਮੇਜਲਵੇਨੇਦਰੇਲੂਓਸ਼ਨੂੰਕਤਲਕਰਕੇ੧੩ਬਾਲਉਮਰ ਵਿੱਚਆਪੇਰਾਜਬੰਭਾਲਲੀਤਾਅਲਵਈਰਈਸਾਂਣਿਚੋਂ ਏਹਬਹੁਤ ਚਮਤ ਬਦਾਮੁਰਾਰਾਜਾਸੀ -ਮ:੧੮੫2:ਕੋਰਾਜੇਜਲਵੇਘਨੇਅ } ਪਣੇ ਭਾਈਮੱਖਣਸਿੰਘਦੀਸਾਦੀਮੇਨਕੰਜਰੀਪੈਟੈਂਰਾਜੇਹਮੀਰਸਿੰਘਦੀ ਬੇਟਾਮਸ਼ਹੂਰਬੀਰਖਾਣਾਂਦੇਘਰਥਡੀਊਮਧਾਮਨਾਥੂਕਰਕੇ ਓਸਨੂੰਅਪਣੇ | ਚਾਰੇਲੂਅਲਾਦਿੱਤਾ)-ਪਸੰਦੀਪਜਾਰਜਸਾਹਿਬਦੇਤੇਮਾਂਦੇ ਦੁੱਲਮਾਂਟੈਂਚਔਰਣਜੀਰਲੀਊਵੀਚੜਾਈਦੇਮੇਜੈਲਈਆਉਹਦਾ ਘਦੀ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org